Denník N

Koalícia mení voľby, zachováva to zlé a ruší fungujúce

Vládna koalícia zásadne mení podobu volieb bez toho, aby zmeny podložila dôkazmi o ich prospešnosti.

Autor je politológ, pôsobí na Katedre politológie FSS MU

V tieni rozpravy o zrušení Mečiarových amnestií slovenskí poslanci v prvom čítaní schválili i významné zásahy do systému krajských volieb. Vznikla tým celkom zaujímavá situácia. Vec, ktorá nemá nádej na presadenie (amnestie), ovládla úmerne svojmu významu verejnú diskusiu, zatiaľ čo návrh, ktorého pravdepodobnosť úspechu je rádovo vyššia (krajské voľby), si takmer nikto ani nevšimol.

Vec je paradoxná o to viac, že po Mečiarových zásahoch do volebného zákona v roku 1998 ide o najhoršiu navrhovanú úpravu volebných systémov na Slovensku.

Dva termíny v jednom

Obsah predkladaných zmien krajských volieb sa dá zhrnúť do dvoch bodov. Prvým je ich časové prepojenie s obecnými voľbami a druhým je zavedenie jednokolovej voľby predsedov VÚC podľa vzoru starostov a zrušenie ich súčasnej, dvojkolovej podoby.

Predkladatelia z vládnych radov si od svojich návrhov mimo finančných úspor sľubujú predovšetkým zvýšenie záujmu občanov o krajskú samosprávu. V tomto bode majú nepochybne pravdu, keďže časové prepojenie obecných a krajských volieb by prinieslo vyššiu účasť v druhých menovaných. Tým sa však zoznam položiek, v ktorých majú daní predkladatelia pravdu, prakticky končí.

Jeden z predkladateľov sa v rozprave vyjadril, že navrhované zmeny posilnia vzťah medzi voličmi a kandidátmi v krajských voľbách. Problém nie je ani tak v tom, že daný argument nie je ničím konkrétnym podložený, ale najmä v tom, že v praxi nastane skôr presný opak.

Krajské voľby patria na Slovensku medzi tie s najnižšou účasťou. Domnievať sa, že ich prepojenie s obecnými voľbami skokovito posilní povedomie občanov o krajskej samospráve a zvýši ich záujem o túto úroveň politiky, je obyčajnou ilúziou. Logickým dôsledkom tohto kroku bude, naopak, strata orientácie voličov a nižšia schopnosť odlišovať obe arény, keďže volebné kampane konané v totožnom čase sa im zlejú do jednej.

Samostatnou kapitolou sú i používané volebné systémy pre výber obecných i krajských zastupiteľov. Na rozdiel od parlamentných volieb, v krajských a obecných voľbách sú všetci kandidáti (straníci i nezávislí) hromadne umiestnení na spoločnej listine v abecednom poradí. Samotná voľba tak vyžaduje omnoho viac ako výber jedného hárka, a prípadné udelenie pár preferenčných hlasov. Nedávny výskum navyše preukázal, že v krajských voľbách toto nastavenie narúša rovnoprávnosť medzi kandidátmi.

Rad voličov totiž na takto vystavané hromadné listiny reaguje tým, že svoje hlasy nedá starostlivo vopred určeným kandidátom, ale jednoducho tým, ktorí okupujú prvé miesta na listine. A keďže pre krajské voľby využívame abecedné radenie, ktoré je z pohľadu kvality kandidátov rovnako opodstatnené ako farba očí alebo výška, v konečnom dôsledku sú tým zvýhodnení kandidáti, ktorých priezviská sa začínajú na písmená zo začiatku (a čiastočne) i konca abecedy. Inak povedané, voľby do krajských zastupiteľstiev narušujú rovné postavenie kandidátov, čím sú minimálne na hrane ústavnosti, ak ju už dávno neprekročili.

Prepojiť obecné a krajské voľby, ktoré využívajú rovnaký systém, tak znamená, že voliči budú čeliť nie jednej, ale hneď dvom takto vystavaným listinám kandidátov. Jediné, čo sa v tejto situácii dá očakávať, nie je posilnenie väzby medzi voličmi a kandidátmi, ale naopak, jej značné uvoľnenie. Ak voliči nemajú dostatočné povedomie o kandidátoch v krajských voľbách dnes, pridanie ďalšej záťaže v podobe časového stretu s omnoho populárnejšími voľbami do obecnej samosprávy ich koncentráciu na krajskú politiku ešte viac oslabí.

Jedno kolo namiesto dvoch

Druhý zásah do krajských volieb počíta so zrušením dvojkolovej voľby predsedov VÚC a zavedením jednokolovej voľby, aká sa využíva pri výbere starostov a primátorov (takzvaný systém prvého v cieli, kde víťazí kandidát s najväčším počtom hlasov). Na rozdiel od časového zjednotenia s obecnými voľbami tento návrh nemá žiadny vierohodný klad. Obsahuje výhradne zápory.

Zatiaľ čo dvojkolová voľba poskytuje aspoň určitú garanciu minimálnej legitimity víťaza, jednokolová voľba na túto ambíciu rezignuje. Pri dostatočne veľkom počte kandidátov sa víťazom môže stať i osoba s jednociferným výsledkom. Jednokolová voľba navyše nevytvára žiadne limity pre extrémnejšie subjekty, pričom návrh na jej zakotvenie v prípade volieb predsedov VÚC pôsobí v kontexte predoš­lých krajských volieb ako zle mienený vtip alebo vyslovene náhodne zvolené riešenie.

Predkladatelia jednokolovej voľby i tu argumentujú časovou a finančnou úsporou získanou zrušením druhého kola. Hoci daný dôvod má svoje opodstatnenie, ani on neobstojí, ak má cenou za to byť oslabenie legitimity predsedov VÚC a uvoľnenie cesty pre úspech extrému.

Podstatou je, že zrušiť konanie druhého kola je možné i bez riešenia, ktoré presadzujú súčasné vládne strany. Popri súčasnej dvojkolovej voľbe a navrhovanom jednokolovom riešení existujú i jednoduché možnosti, ktoré kombinujú výhody oboch. Nie je nutné vyberať výhradne z modelov, ktoré sa už na Slovensku používajú, ale dá sa inšpirovať i v zahraničí.

Výzva pre poslancov

Zásahy do volebných systémov by optimálne mali uchovať to, čo funguje, a meniť to, čo je zlé. Súčasné návrhy vládnych strán smerom ku krajským voľbám majú presne opačnú tendenciu. Zachovávajú to, čo je zlé, a menia to, čo funguje. Napriek svojmu významu sa to všetko deje bez širšej odbornej a spoločenskej debaty.

Za týchto okolností si tak ako politológ venujúci sa dlhodobo volebným systémom dovoľujem vyzvať všetkých poslancov, ktorí v prvom čítaní podporili zmeny súvisiace s krajskými voľbami, na verejnú debatu, aby tak dokázali obhájiť zmysluplnosť svojho hlasovania. Výzva platí pre každého jednotlivého vládneho poslanca a predovšetkým pre samotných predkladateľov daných ústavných návrhov. Výzvu dokonca rozširujem i na poslaneckých asistentov a prípadných externých poradcov, ktorí sa na daných návrhoch podieľali.

Dôvera verejnosti v ich politickú reprezentáciu je dôležitá a v súčasných slovenských podmienkach priam kľúčová. A ústavné zásahy do podoby volieb sú nepochybne súčasťou tejto mozaiky.

Vážení poslanci, vyzývam na debatu, v ktorej môžete preukázať, že za vašimi návrhmi sú skutočne argumenty a ja sa mýlim. Minimálne to si tento štát a jeho obyvatelia zaslúžia.

🗳 Predplatitelia Denníka N, pomôžte prvovoličom zorientovať sa v politike. Do 30. septembra môžu mať prístup k Denníku N zadarmo – stačí s nimi zdieľať stránku Prvevolby.sk.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Komentáre

Teraz najčítanejšie