Denník N

Kedy sa najčastejšie mýlime pri písaní „i“ a „y“

Lingvista a teológ Martin Hattala je neprávom obviňovaný zo zavedenia ypsilonov.
Lingvista a teológ Martin Hattala je neprávom obviňovaný zo zavedenia ypsilonov.

Pozrite si najčastejšie chyby a prečítajte si text preambuly ústavy bez ypsilonov.

Oni/Ony

Oni – životný mužský rod: Chlapi sú iní. Oni nemôžu pochopiť ženské uvažovanie.

Ony – neživotný mužský rod, ženský a stredný: Veľké stromy nedali malým stromčekom dýchať, ale ony sa húževnato ťahali za svetlom. Matky ostali doma. Ony sa musia postarať o deti.

 

Nominatív prídavných mien

Singulár – (jeden) Pekný chlap.

Plurál – (viacerí) Pekní chlapi.

 

Základné a radové číslovky

Základné – (koľkí?) Siedmi pretekári.

Radové – (koľký v poradí?) Siedmy pretekár.

 

Privlastňovacie prídavné mená

Nominatív plurálu – matkini kamaráti, Lenkini bratia

Inštrumentál plurálu – s matkinými kamarátmi, s Lenkinými bratmi

 

Zradné dvojice slov

biť (mlátiť) – byť (existovať)

mi (mne) – my (všetci)

typ (druh, vzor) – tip (predpoklad)

výr (sova) – vír (krútňava)

rým (zvuková zhoda) – Rím (mesto)

pysk (ústa zvierat) – pisk (hvizd)

zavýjať (psie, vlčie zvuky) – zavíjať (baliť)

byt (príbytok) – bit (jednotka elementárnej informácie)

Slovenčina bez ypsilonov

Ypsilon a slovenčina: Mohli by sme „y“ zrušiť?
Rozhovor s lektorkou
: Cudzinci si „y“ a „i“ nemýlia

 

APTOPIX South Africa Wildfire

 

Slovensko

Teraz najčítanejšie