Denník N

Odvolávanie sudcov: prezident robí len to, čo môže

Prezident môže odvolať len tých sudcov starších ako 65 rokov, pri ktorých mu to navrhne Súdna rada.

Autor je poradca prezidenta republiky

Presne v polovici svojho funkčného obdobia prezident republiky dostal dobrú správu. Nálezom Ústavného súdu sa nevyhovelo sťažnostiam dvoch sudkýň, ktoré boli odvolané pre dosiahnutie veku 65 rokov. Jedna Ivanom Gašparovičom, druhá terajšou hlavou štátu. Súdna rada predložila návrh na ich odvolanie, hoci v jej liste bol len citovaný paragraf zákona upravujúci taký úkon Súdnej rady, a prezidenti po zistení, že tieto osoby dosiahli určený vek, ich odvolali.

Jediné, čo na prípade zaráža, je neochota bývalých sudkýň porozumieť jednoduchému zneniu zákona a ešte jednoduchšej procedúre ich odvolania. Plus značná dávka neprofesionálneho prístupu, znehodnocujúca záver ich kariéry v justícii.

Všetko je zatiaľ jasné a zrozumiteľné. No len do chvíle, keď sa v niektorých médiách objavila výčitka. Prezident odvolal dve sudkyne, ale máme tu viacero iných sudkýň a sudcov, ktorí neboli zatiaľ odvolaní, a pritom majú viac ako 65 rokov.

Ešte raz zopakujem. Procedúra odvolávania ľudí v talároch je veľmi prostá.

Súdna rada musí podať návrh na odvolanie sudcu. Niektorí tvrdia, že nemusí, ale rozhoduje zákon. Podľa zákona o sudcoch, ak sú dôvody na odvolanie z funkcie sudcu aj pre dosiahnutie veku 65 rokov, Súdna rada musí predložiť prezidentovi návrh na odvolanie sudcu.

Prezident republiky môže sudkyne alebo sudcov odvolať. Upozorňujem. Podľa ústavy a zákona prezident republiky môže, nemusí navrhnutého sudcu odvolať. Jeho uváženie, či tak urobí, alebo nie, je obmedzené len faktom dosiahnutia veku 65 rokov a predložením návrhu Súdnou radou; iné limity pre jeho úvahu neexistujú.

Široké uváženie hlavy štátu pri odvolávaní sudcov viedlo prezidenta Andreja Kisku k iniciatíve, podľa ktorej by po dosiahnutí určitého veku zanikla funkcia sudcu priamo z ústavy. Nemusel by rozhodovať a aj ostatní aktéri celého procesu (sudca, súd, predsedovia súdov) by sa vedeli pripraviť a vyrovnať s odchodom kolegu zo sudcovského zboru.

Nevedno, z akých dôvodov táto iniciatíva v Národnej rade neprešla, hoci hlava štátu sa ňou pripravila o určitý výsek svojich kompetencií, čo nie je až taký častý zjav.

A zrazu čítam a počujem, že prezident toho alebo onoho sudcu nechce odvolať. Množia sa dohady a úvahy. Nie, nie, vážení, netlačme Čierneho Petra do rúk hlavy štátu. Na jeho stole totiž neleží ani jeden návrh na odvolanie sudcu pre dosiahnutie predpísaného veku, o ktorom by prezident nerozhodol. Ak však niet návrhu, a, mimochodom, posledný návrh od Súdnej rady došiel v máji 2016, niet ani ústavnej povinnosti rozhodovať o tom, či prezident republiky odvolá, alebo neodvolá sudcu z jeho funkcie.

Volanie po politickej korektnosti je aj v tejto kauzičke namieste. Všade, za každých okolností, bez výnimky a bez zreteľa na to, či je taká požiadavka adresovaná ústavnému činiteľovi alebo inému verejne pôsobiacemu subjektu. Napríklad médiám.

Teraz najčítanejšie