Denník N

Dôsledky predčasných pôrodov šokujú

Ilustračné foto – TASR
Ilustračné foto – TASR

Výskum ukázal, že predčasne narodené deti majú nižšie IQ a viac zdravotných problémov. Tieto ťažkosti navyše nemusia odznieť, prejavujú sa aj v dospelosti.

Vďaka obrovskému pokroku medicíny od sedemdesiatych rokov minulého storočia dokážu prežiť už aj deti narodené pred 37. týždňom tehotenstva. V niektorých nemocniach v USA sa dokonca pokúšajú zachrániť deti narodené v 22. týždni.

Toto však núti rodičov a lekárov čeliť veľmi zložitým rozhodnutiam, pretože šanca, že takto predčasne narodené dieťa bude mať zdravotné komplikácie, dramaticky narastá s množstvom času, ktoré by malo stráviť ešte v maternici.

Napríklad detská mozgová obrna postihuje 1 až 2 % detí narodených načas, 9 % detí narodených pred 32. týždňom gravidity a až 18 % detí narodených pred 26. týždňom.

Štatistika nepustí

Viac ako 1 z 10 detí sa narodí predčasne. Každoročne to predstavuje približne 15 miliónov detí, pričom väčšina z nich sa narodí medzi 32. a 37. týždňom. 1,2 milióna z nich sa však narodí medzi 28. a 32. týždňom a približne 780 000 ešte pred 28. týždňom tehotenstva.

Detí, ktoré sa narodia predčasne, je teda veľa. Čo sa však deje s ich organizmom po tom, čo dokážu prežiť niekoľko prvých rizikových týždňov?

Túto otázku sa pokúsilo zodpovedať už viacero výskumných tímov. Patrí k nim aj skupina Dietera Wolkeho z Hertfordchireskej univerzity v Anglicku, ktorá ešte v roku 1999 publikovala výskum, podľa ktorého sa až u polovice predčasne narodených detí, ktoré sa dožili piateho roku života, vyvinula nejaká kognitívna porucha.

Medzi študované poruchy patrili intelektuálne deficity a porucha čítania alebo rozprávania. Tiež sa zistilo, že pravdepodobnosť výskytu týchto porúch, vrátane problémov s artikuláciou, slabého čitania a písania, a problémov so základnými počtami u predčasne narodených detí je 10- až 35-krát vyššia oproti deťom, ktoré sú narodené včas.

Aj v dospelosti

Negatívne efekty predčasného narodenia pozorujeme aj v dospelosti. Wolke a tím nadviazali na svoju štúdiu z roku 1999 a minulý rok vydali ďalšiu, ktorá skúmala rovnaké subjekty, ale o dvadsať rokov staršie.

Výsledky boli šokujúce.

Väčšina ľudí, ktorí mali kognitívne poruchy v detstve, ich mali aj v dospelosti; až jedna štvrtina dokonca silné poruchy, vrátane nižšieho IQ, poruchy pozornosti a vizuálnej selektivity. 40 % z nich žila stále so svojimi rodičmi, zatiaľ čo u včas narodených kontrolných jedincov bolo toto číslo približne o polovicu nižšie.

Zo štúdie tiež plynie, že iba 27 % predčasne narodených detí z týchto porúch vyrástlo a vo veku 26 rokov už neprejavovali žiadne známky jazykových ani kognitívnych porúch.

Zmeny v mozgu

Vedci prepokladajú, že ak sa mozog dieťaťa musí dovyvíjať mimo ochrannej a pokojnej maternice, dostáva z okolia nevhodné, silné a nepredvídateľné signály, na ktoré ešte nie je pripravený. To môže spôsobiť nesprávny vývoj a prepájanie neurónov.

Štúdium MRI skenov šesťročných detí, ktoré sa narodili predčasne, ukázalo, že ich neurónové siete boli menej efektívne organizované oproti mozgom včas narodených detí. Všetky tieto mozgové zmeny korelovali so zníženými kognitívnymi a sociálnymi zručnosťami.

Správa pre budúcich rodičov

Momentálne prebieha množstvo výskumov na potvrdenie týchto záverov a na zistenie potrebných metód prevencie. Výsledky z nich by mali byť dostupné do niekoľkých rokov. Napríklad vo Francúzsku sa práve realizuje výskum na 4 200 predčasne narodených deťoch.

Správa pre budúce mamičky s rizikovým tehotenstvom je jasná. Ostaňte doma, vyhýbajte sa pohybu a dodržiavajte rady lekára. Ak sa vám totiž narodí dieťa predčasne, existuje vysoká pravdepodobnosť, že sa u neho prejavia kognitívne poruchy, ktoré nemusia pri dospievaní odznieť.

Štúdie sú dostupné z doi: 10.1111/j.1469-8749.1999.tb00561.x, 10.1038/518024a, 10.1016/S0140-6736(08)60380-3, 10.1111/jcpp.12358, 10.1093/cercor/bhu073, 10.1186/1471-2431-14-97.

Autorka je doktorandkou chémie na Univerzite v Bazileji vo Švajčiarsku. Momentálne sa venuje výskumu umelých enzýmov.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Veda

Teraz najčítanejšie