Denník N

Tento rok nedostalo miesto v štátnej škôlke takmer 12-tisíc detí

Ilustračné foto – archív TASR
Ilustračné foto – archív TASR

Dostupnosť škôlok nebude ešte pár rokov zrejme lepšia. Najviac miest chýbalo v Bratislavskom, Košickom a Trnavskom kraji.

Luciina dcéra sa narodila 1. októbra. Vlani ju chcela dať do štátnej škôlky v Stupave, kde majú aj s manželom trvalý pobyt. Dcéru, ktorá vtedy mala mesiac do tretích narodenín, jej však do škôlky nevzali. „Pre nedostatok miesta,“ znel dôvod. Lucia pritom tvrdí, že iné deti v podobnom veku prijali. A tak pokračovali v súkromnej škôlke, kam chodila aj dovtedy.

„Stálo nás to mesačne 400 eur, čiže 4000 eur z rozpočtu za 10 mesiacov. Ale riaditeľka nám dala zľavu, len vďaka tomu sme to vedeli utiahnuť,“ hovorí Lucia.

Tento rok skúšali nájsť štátnu škôlku opäť, z dvoch ju odmietli, do tretej ju prijali. „Je tu veľký problém s kapacitou. Aj v tej tretej nás vzali vďaka tomu, že sa nadstavbou vytvorili ďalšie triedy,“ hovorí Lucia. Problém dostať sa do štátnej škôlky, ktorá je omnoho lacnejšia ako súkromná, má veľa rodičov.

Takmer 12-tisíc zamietnutých

Podľa posledných údajov, ktoré zverejnilo Centrum vedecko-technických informácií, štátne škôlky tento rok zamietli takmer 12-tisíc žiadostí o umiestnenie detí. „Skutočný záujem o materské školy však môže byť ešte vyšší: časť rodičov sa o miesto v predškolskom zariadení nehlási, lebo vo svojej obci žiadnu škôlku nemá, alebo náklady na predškolské vzdelávanie sú momentálne pre rodinu vysoké,“ hovorí  analytička projektu To dá rozum Martina Kubánová.

Je to menej ako vlani, keď bolo nevybavených o takmer tisíc žiadostí viac. Oproti vlaňajšku sa situácia zhoršila v Žilinskom, Trnavskom a Košickom kraji.

Najviac odmietnutých žiadostí bolo tento rok v Bratislavskom, Košickom a Trnavskom kraji. Bratislavský však výrazne dominuje. Kým v ostatných bolo menej ako dvetisíc zamietnutých žiadostí, v Bratislavskom ich bolo až 4200. Najviac odmietnutých žiadostí v Bratislavskom kraji bolo v najväčšej Petržalke a v Novom Meste.

„Cez evidované čakajúce žiadosti o miesta v materskej škole vidíme oblasti, kde je aktuálne vysoký dopyt, ale chýbajú kapacity. Najviac v Bratislave, Senci a Košiciach, ale aj v iných okresoch, ako Banská Bystrica, Žilina, Púchov, Trnava, Dunajská Streda,“ hovorí Kubánová.

Napríklad Mária hľadala škôlku pre svoju dcéru v bratislavskej časti Ružinov. Jej dcéra ešte tiež nemala tri roky, čo bol aj argument riaditeľky, prečo žiadosť odmietla.

„Toto by som ešte vedela pochopiť, ale spomínala, že sú takí zavalení žiadosťami o prijatie, že majú problém vziať aj štvorročné deti. Je to problém, lebo súkromná škôlka stojí omnoho viac,“ hovorí Mária.

Tie lacnejšie vychádzajú na 400 eur mesačne aj so stravou. „Platíš dane, ale dieťa ti do škôlky nevezmú,“ hovorí Mária.

„Slovensko dnes zaostáva voči Únii aj susedným krajinám v účasti detí na predprimárnom vzdelávaní. Kým priemerná účasť detí v Únii je 94 percent, na Slovensku je to 77 percent detí od 4 rokov po začiatok ich školskej dochádzky podľa údajov Eurostatu,“ hovorí Kubánová.

Ministerstvo školstva vidí za veľkým počtom nevybavených žiadostí o miesto v štátnej škôlke demografiu a aj rýchlo sa rozrastajúce satelity obcí, kam musia rodičia voziť svoje deti do škôlok aj niekoľko kilometrov. „Existujúce kapacity neumožňujú uspokojiť požiadavky,“ hovorí ministerstvo.

Podľa prognóz by mal byť počet detí vo veku 3 až 5 rokov v nasledujúcich štyroch rokoch nad 170-tisíc a bude postupne klesať, tvrdí analytička iniciatívy To dá rozum. „Vzhľadom na chýbajúce kapacity a vysoké percento detí, ktoré dnes neabsolvujú predškolskú prípravu, je namieste ďalej zvyšovať kapacity aj dostupnosť materských škôl. Okolité krajiny Poľsko, Maďarsko aj Česko garantujú voľné miesta pre všetky deti v príslušnom veku, respektíve kombinujú aj povinný jeden alebo viac rokov predškolskej prípravy,“ dodáva Kubánová.

Škôlka, predpoklad na úspešný život

Škôlky majú na deti pozitívny vplyv. „Z medzinárodných skúseností vieme, že predškolská výchova pomáha sociálnej integrácii detí a vytvára tiež lepšie predpoklady na úspešný život,“ hovorí analytik INEKO Peter Goliaš. Preto je podľa neho správna snaha zvýšiť dostupnosť predškolských zariadení pre čo najväčšiu časť populácie.

„Vhodný ukazovateľ je hrubá zaškolenosť detí v materských školách (pomer 3- až 5-ročných detí v materských školách z celkového počtu detí v populácii), ktorá je na Slovensku nižšia ako vo väčšine krajín Únie. Pokles nastal najmä za posledných desať rokov, keď stúpol počet novorodencov a súčasne klesol počet materských škôl,“ dodal Goliaš.

 

Zlepšenie možno o dva roky

Ministerstvo pritom plánuje, aby o desať rokov štát vedel garantovať škôlku pre deti od troch rokov. Dnes garantuje, že sa do škôlky dostanú deti v piatich rokoch. Ak chce záväzok štát splniť, musí dať peniaze na nové škôlky, respektíve na obnovu a rozšírenie už existujúcich. Okrem škôlok by mal štát podporovať aj iné formy starostlivosti a výchovy, ako sú detské skupiny, firemné či komunitné škôlky.

Miesto v škôlkach by mohli uvoľniť deti v prípravných ročníkoch, do ktorých by mali nastupovať vo veku 5 rokov. Prípravný ročník by absolvovali už v škole. Ministerstvo však otvára debatu aj o inej možnosti, že by do škôlok mohli nastúpiť už mladšie deti – od dvoch rokov.

Už dnes ministerstvo hovorí, že peniaze na škôlky posiela do žúp a obcí, ktoré ich majú na starosti. Od roku 2013 tak podľa ministerstva išlo na rozšírenie kapacít škôlok takmer 15 miliónov eur. Podporili 185 subjektov, ktoré mali vytvoriť 227 nových tried. Malo by to zabezpečiť miesta pre päťtisíc ďalších detí, tvrdí ministerstvo. To však nie je ani polovica z odmietnutých žiadostí.

Dotácie neriešia momentálnu situáciu, efekt by podľa ministerstva mal prísť až o dva roky. Dovtedy by mali byť peniaze z ministerstva minuté a ukáže sa, koľko miest reálne vytvorili. „Cieľom podpory v rámci predmetnej výzvy bolo rozšíriť kapacity materských škôl s cieľom postupne do roku 2020 dosiahnuť 95-percentnú účasť detí vo veku 4 až 5 rokov na predprimárnom vzdelávaní v materských školách,“ píše ministerstvo.

Mapa, kam išli peniaze a v akom štádiu je zvýšenie kapacít

vys

Potrebných 253 tried

Keď v decembri 2014 ministerstvo školstva predložilo na vládu Analýzu situácie v materských školách – kapacitná nedostatočnosť, popísali tam aj, o koľko treba zvýšiť kapacity škôlok, aby všetky deti od troch do piatich rokov mohli nastúpiť do škôlky. „Riešením aktuálneho nepriaznivého stavu, teda rozšírenia kapacít materských škôl minimálne o 253 tried,“ napísali v materiáli.

Popísali aj, koľko by stáli jednotlivé možnosti rozširovania.

  • Napríklad ak sa postaví nová – kontajnerová jednotriedna škôlka, ktorej súčasťou by bola aj výdajná školská jedáleň, výstavba by stála 143-tisíc eur bez ceny pozemku, ale vrátane vnútorného vybavenia.
  • Zadaptovanie priestorov typizovanej základnej školy (príklad z bratislavskej Petržalky) na dve triedy materskej školy by stálo cca 25 780 eur (vrátane vnútorného vybavenia), tvrdia v analýze z roku 2014.
  • Rekonštrukcia (vrátane rekonštrukcie školskej jedálne) a prístavba jednej triedy k existujúcej typizovanej dvojtriednej materskej škole (príklad z Nitrianskeho kraja) by stáli cca 367 880 eur (vrátane vnútorného vybavenia).
  • Rekonštrukcia pôvodných priestorov jaslí a ich opätovné zadaptovanie na dve triedy materskej školy (príklad z Nitrianskeho kraja) by stáli cca 110 217 eur (vrátane vnútorného vybavenia).

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Slovensko

Teraz najčítanejšie