Denník N

Pozrite si, na ktorých základných a stredných školách majú žiaci najlepšie výsledky

Ilustračné foto - TASR
Ilustračné foto – TASR

INEKO zverejnilo aktualizované rebríčky základných a stredných škôl.

Ak chcete vybrať základnú či strednú školu, môžete si vyberať nielen podľa vzdialenosti od domu, ale aj podľa výsledkov, ktoré žiaci školy dosahujú. Inštitút INEKO zverejnil najnovšie rebríčky základných a stredných škôl. Viac informácií môžete nájsť na portáli skoly.ineko.sk.

V rebríčkoch sa najlepšie umiestnila Základná škola na Krosnianskej 4 v Košiciach. Nasleduje Základná škola T. J. Moussona 4, Michalovce, a najlepšiu trojicu uzatvára ZŠ na ul. Slov. partizánov v Považskej Bystrici.

Medzi strednými odbornými školami (SOŠ) najlepšie obstáli Obchodná akadémia v Trnave (Kukučínova 2), SPŠ elektrotechnická na Plzenskej ul. v Prešove a Obchodná akadémia Milana Hodžu v Trenčíne.

Medzi gymnáziami sa na vedúcu pozíciu prepracovala Škola pre mimoriadne nadané deti na Teplickej v Bratislave. Na druhom mieste je bratislavské Gymnázium Jura Hronca (Novohradská) a na treťom gymnázium na Poštovej 9 v Košiciach.

INEKO však upozorňuje, že rebríčky nehovoria o tom, ktoré školy sú najlepšie, neposudzujú komplexne kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. „Výsledky vstupujúce do rebríčkov nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom,“ píše INEKO v blogu.

Najlepšie hodnotené školy

Základné školy

skola1

Stredné odborné školy

skola2

Gymnáziá

skoly3

Na to, aby INEKO školu hodnotilo, musí mať dostatočnú vzorku žiakov alebo absolventov. Okrem číselného hodnotenia inštitút píše aj slovné, ktoré „odráža dosiahnuté výsledky na dlhšom časovom horizonte“.

Čo vstupuje do hodnotenia:

Základné školy: 

  • výsledky Testovania 5 (20 % váha),
  • výsledky Testovania 9 (60 %) a
  • mimoriadne výsledky podľa ministerstva školstva (20 %).

Stredné odborné školy: 

  • písomné maturity (40 %),
  • najvyššiu váhu (50 %) má regionálna uplatniteľnosť študentov, teda pomer miery nezamestnanosti absolventov školy k priemernej miere nezamestnanosti v okrese, kde škola sídli,
  • mimoriadne výsledky majú pri SOŠ váhu 10 %.

Gymnáziá:

  • písomné maturity (60 %),
  •  regionálna uplatniteľnosť študentov (25 %),
  • mimoriadne výsledky (15 %).

Ako dopadli školy v jednotlivých krajoch

Základné školy

 

Stredné školy

Gymnáziá

Ak má pre vás práca našich novinárov pred prezidentskými voľbami väčšiu hodnotu, ako je cena predplatného, môžete ich podporiť aj darom. Vopred ďakujeme 🫶

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Slovensko

Teraz najčítanejšie