Denník N

Sudcov budú brať z čakačky, vyberú ich pre celé Slovensko v jednom momente

Foto - tasr
Foto – tasr

V jeden deň jedno veľké celoslovenské výberové konanie. Takto sa zrejme budú najnovšie vyberať noví sudcovia. Z veľkého konkurzu sa zostaví zoznam vhodných kandidátov a tí budú čakať, kým sa pre nich uvoľní miesto na súde.

Na súdoch tento rok pribudlo 64 nových tvárí. Toľko sudcov stihol tento rok vymenovať prezident Andrej Kiska. Od zvládnutia výberového konania až po slávnostnú chvíľu v Prezidentskom paláci pritom v priemere čakali deväť mesiacov. Niektorí dokonca až rok. Je to pridlho a na súdoch to spôsobuje problémy. Sudcovia si musia rozdeľovať spisy, mení sa im agenda.

Predsedovia súdov hovoria o potrebe stovky nových posíl. Reálne aj toľko voľných miest je, no sú permanentne neobsadené. Práve preto, že celý proces výberu nových sudcov sa spomalil. Predĺžili ho bezpečnostné previerky. Tie sa urýchliť nedajú. „Zjavne nie je úplne reálne toto obdobie skrátiť,“ hovorí aj ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská z Mosta-Híd.

Riešenie vidí v centralizovanom výbere. Na jeden deň, aspoň raz do roka, a to v jarnom alebo jesennom období, ho vyhlási šéf súdnej rady.

Nejde len o rýchlosť, ale aj väčšiu objektívnosť

Ministerka zatiaľ hovorí len o úvahách, pretože návrh ešte nepredstavila vo finálnej podobe verejnosti. No už teraz sa zdá, že jej nápad podporujú aj sudcovia i súdna rada.

„Návrh je spôsobilý zefektívniť obsadzovanie voľných miest sudcov a tým aj zefektívniť činnosť samotných sudcov,“ hodnotí zatiaľ opatrne aj predsedníčka súdnej rady Jana Bajánková. Elena Berthotyová, členka súdnej rady, ktorá však na rokovaniach zastupovala Najvyšší súd, tiež hovorí o „možnom prínose“ návrhu.

Plusom však nie je len zrýchlenie celého výberu. „Hromadné výberové konania na sudcov môžu jednoznačne prispieť aj k objektivizácii výberu a k odstráneniu miestnych vplyvov,“ hovorí Kristína Babiaková z Via Iuris, ktorá sa na rokovaniach o novom návrhu zúčastňovala.

Ak sa spomenie centrálny výber, tak neznamená to, že bude len v jednom meste. I keď aj o takomto návrhu sa uvažovalo. Pre zjednodušenie, ale aj preto, aby sa nemuseli uchádzači presúvať cez celú republiku, našla ministerka so zástupcami sudcov a sudcovských organizácií zhodu na tom, aby sa konkurz uskutočnil v jeden deň na všetkých krajských súdoch. Výhodou tohto riešenia je aj to, že úspešní uchádzači budú mať už aspoň akú-takú predstavu, v rámci akého kraja bude ich pôsobisko.

Výber je fajn, menovanie mimo bydliska môže byť problém

Babiaková napriek tomu vidí v návrhu isté riziko. „Problémovým môže byť obsadzovanie voľných miest, keďže niektoré kraje sú veľké a kandidáti nemusia mať záujem byť pridelení na súd, ktorý je ďaleko od ich bydliska,“ vysvetľuje. Žiadosti o preloženie sudcov pritom bývajú často na programe súdnej rady.

„Kandidáti budú musieť strpieť to, že môžu byť pridelení na ktorýkoľvek súd v rámci obvodu,“ hovorí Žitňanská, a preto chce zákonom určiť lehotu, počas ktorej nebudú môcť byť noví sudcovia preložení inam. Samozrejme, výnimočne, za veľmi špecifických okolností, výnimka bude možná.

Ministerka pritom ide v úvahách aj ďalej. Ak niektorý z kandidátov odmietne ísť na súd, kde sa uvoľní miesto, vyradia ho automaticky z databázy. Toto pravidlo nebude platiť v prípadoch, ak ponuka príde z iného kraja, pretože tam sa už medzičasom kandidáti z databázy minuli.

Problémom boli aj komisie a vyhodnocovanie

Podnety na to, že výberové konania sú príliš dlhé, počúvali na ministerstve spravodlivosti už dlhšie. Okrem pomalosti je však rovnaký problém aj to, že ak sú konkurzy roztrúsené na všetkých ôsmich krajských a 54 okresných súdoch, tak sa pod chvíľou nejaký deje a je problém aj s členmi výberových komisií.

Nie je to platená pozícia a nie každý, hoci je v databáze členov, má čas stráviť pri výbere deň, prípadne dva či tri. Ich prístup potom môže byť pri hodnotení rôzny, a to nielen pri ústnej časti. Aj pri prípadových štúdiách. Ak kritériá posudzovania nie sú rovnaké, tak ťažko hovoriť o objektívnom výbere.

Slovensko

Teraz najčítanejšie