Máme veľa skládok aj zlú kvalitu ovzdušia. Analytici ukázali environmentálne výzvy

Stav ovzdušia na Slovensku je zlý. Máme problém s nadmernou prašnosťou, prízemným ozónom a vysokými koncentráciami oxidu dusičnatého.

Pohľad na rannú Bratislavu. Foto – TASR

Stav životného prostredia u nás je celkovo pozitívny. Podľa svetovo najucelenejšieho indexu EPI (Index environmentálnej výkonnosti) má Slovensko 24. najlepšie životné prostredie zo 180 hodnotených krajín.

Napriek tomu sú oblasti, kde za Európou či vyspelými krajinami výrazne zaostávame.

Inštitút environmentálnej politiky na ministerstve životného prostredia ukazuje na tri najväčšie výzvy, ktoré Slovensko v rámci životného prostredia má –  spracovanie odpadov, kvalita ovzdušia a lesy.

Pozreli sa na medzinárodné štatistiky a z nich vybrali oblasti, v ktorých najviac zaostávame, tie by Slovensko malo zmeniť.

Máme totiž síce prísne environmentálne zákony, ale ich vymožiteľnosť a kontrola sú slabé. „Zhromaždené údaje a zistené informácie by mali byť použité ako podklad na prípravu novej Stratégie environmentálnej politiky, ako aj na formulácie konkrétnych reformných opatrení v najohrozenejších oblastiach životného prostredia,“ tvrdia autori štúdie.

Popisovať nové výzvy v otázkach životného prostredia navrhuje inštitút každé tri roky.

Kvalita ovzdušia

Pri ovzduší má Slovensko problém s nadmernou prašnosťou, prízemným ozónom a vysokými koncentráciami oxidu dusičnatého.

Podľa najnovších údajov Svetovej zdravotníckej organizácie pre zlú kvalitu ovzdušia zomrie ročne vo svete 6,5 milióna ľudí, čo predstavuje 11,6 percenta všetkých úmrtí.

U nás je to podľa odhadov takmer

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Dennika N.

Pridajte sa k predplatiteľom

Dnes na DenníkN.sk

Najčítanejšie

| |