Už si môžete založiť aj jednoeurovú akciovku. Kedy sa oplatí viac ako eseročka?

Jednoduchá akciovka so základným imaním hoci len jedno euro nemusí byť automaticky len pre startupy. To však neznamená, že sa hodí pre každé podnikanie.

Ilustračné foto – Fotolia

Od januára sa dá založiť aj takzvaná jednoeurová akciová spoločnosť. Jej výhodou je jednoduchosť, to však neznamená, že to je dobrý nápad pre každý podnikateľský zámer.

Jednoduchá akciová spoločnosť je napríklad na rozdiel od eseročky dobrá vtedy, keď zakladáte malý podnik a do budúcnosti plánujete viac typov spoločníkov a investorov.

„Jej výhodou je to, že ponúka voľnosť v nastavení práv spojených s akciami. Napríklad niektoré akcie môžu byť zvýhodnené pri hlasovaní a môžu mať vyššiu váhu hlasov, iné môžu zakazovať dedenie. Dokonca aj jeden akcionár môže mať rozličné akcie s rôznymi právami, čo v eseročke neplatí – tam má každý spoločník jeden podiel,“ hovorí Radovan Pala, partner advokátskej kancelárie TaylorWessing e/n/w/c.

Základné imanie jednoduchej akciovky sa začína od jedného eura a je rozdelené na akcie, ktoré nie sú verejne obchodovateľné. Akcie môžu znieť len na meno a môžu byť len v zaknihovanej podobe. Nominálna hodnota akcie môže byť aj jeden cent, čo umožní vydávanie väčšieho množstva akcií. Nimi je možné napríklad motivovať zamestnancov – zamestnaneckými akciami.

To je možné aj pri klasickej akciovke, ale je tu niekoľko rozdielov. Jednoduchá akciovka môže kúpiť vlastné akcie a rozdať ich svojim zamestnancom ako formu odmeny, alebo trebárs aj programátorom, ktorí spolupracujú s firmou pri vytváraní duševného vlastníctva. Nemusí teda vydávať nové akcie. Navyše, so zamestnaneckými akciami môžu byť spojené aj inak nastavené práva, napríklad že sa zamestnanci nebudú podieľať na zvyšovaní základného imania. Pri klasickej akciovke má ktorýkoľvek akcionár právo proporčne sa podieľať na zvyšovaní základného imania.

Na rozdiel od klasickej akciovky tá jednoeurová nemusí mať dozornú radu.

„Rozhodnutia sa môžu pri jednoduchej akciovke prijímať aj per rollam, teda mimo zasadnutia valného zhromaždenia. Napríklad bude postačovať, ak sa zašle návrh, a ak sa akcionár nevyjadrí, tak sa má za to, že nesúhlasí. Netreba zvolávať komplikované valné zhromaždenie,“ hovorí Ján Marônek z advokátskej kancelárie Marônek & Partners s.r.o.

Zakladateľská zmluva však musí mať formu notárskej zápisnice, čo ju predražuje. Súčasťou zakladateľskej zmluvy sú aj stanovy spoločnosti; čím sú dlhšie, tým je poplatok u notára vyšší. Poplatok pod 100 eur nepôjde, pokojne to môže byť aj niekoľko stoviek eur.

Výhodou jednoduchej akciovky je zase to, že do zakladateľskej zmluvy alebo stanov je možné uviesť v podstate ľubovoľné dôvody (teda aj také, ktoré nie sú v obchodnom zákonníku), pre ktoré môže byť zrušená.

Daňovou výhodou jednoduchej akciovky malo byť pôvodne to, že startupy nebudú prvé tri roky od svojho vzniku platiť daňovú licenciu, kým iné firmy ju neplatia jeden rok; daňové licencie sa však od roku 2018 zrušia. Jednoduchá akciovka nebude mať oproti eseročke zvýhodnenú daňovú sadzbu.

Kedy je lepšia eseročka

Ak zakladáte rodinný podnik, jednoosobovú firmu alebo aj stredne veľkú firmu, ktorá neplánuje naberať investorov, jednoeurová akciovka vám nepomôže.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Dennika N.

Pridajte sa k predplatiteľom

Dnes na DenníkN.sk

Najčítanejšie

| |