Rozsiahla Seifertova publicistika má teraz konečne knižnú premiéru

Literárny historik Filip Tomáš si myslí, že v prípade vydania súborného diela Jaroslava Seiferta by bolo ideálne najskôr vytvoriť jeho bibliografiu.

Foto N – Tomáš Benedikovič

Literárny historik FILIP TOMÁŠ vedie vydavateľstvo Akropolis – Filip Tomáš od roku 2003. Orientuje sa na literárnovedné projekty a edície, dokumentujúce rôzne aspekty literárneho života v širokých kontextoch.

V edícii súborného diela Jaroslava Seiferta ste nedávno vydali 15. zväzok, všeobecne uvádzaný a považovaný za záverečný.

Z hľadiska jeho tvorby je to tak, chýba už len bibliografia. Je to trochu paradox, keby sme žili v ideálnom svete, postup by bol obrátený, najskôr by sme urobili bibliografiu a potom ostatné, pretože tá bibliografia môže priniesť určité korektívy.

Ideálnym svetom myslíte dostatok financií na zabezpečenie takéhoto výnimočného projektu, ako je Dielo Jaroslava Seiferta?

Aj financie, ale aj záujem čitateľov. Nedostatok oboch spôsobil, že projekt, ktorý rozbehol môj otec v roku 2001, pri stom výročí básnikovho narodenia, sa po desiatich zväzkoch zastavil. Ja som ho po päťročnej odmlke obnovil vďaka ministerstvu kultúry a ďalším podporovateľom.

Čo vás pri tejto práci najviac prekvapilo?

Seifertova publicistika, jej množstvo bolo naozaj nečakané. Doteraz bola roztrúsená len po časopisoch, knižne vychádza prvý raz a svojimi premenami i bojom s cenzúrou ilustruje príbeh našich dejín od 20. do 80. rokov. Sem sme zahrnuli aj spoločné vyhlásenia, ktoré Seifert podpísal, takže čitateľ tu nájde aj texty ako Dvetisíc slov či vyhlásenie Charty 77.

Seifertova poézia je všeobecne veľmi známa a obľúbená, čo však môže čitateľa v súbornom diele prekvapiť?

Toho menej informovaného možno prekladateľská činnosť, v 20. rokoch sa objavuje niekoľko prekladov z francúzštiny, neskôr prebásnil napríklad Pieseň piesní.

A čo jeho korešpondencia?

Uvažovalo sa o nej, ale to je na samostatný projekt. V Pamätníku národného písomníctva sú stovky listov od bežných ľudí i od významných osobností. A určite veľké množstvo listov, o ktorých nevieme, ešte je medzi jeho čitateľmi.

Dnes na DenníkN.sk

Najčítanejšie

| |