Denník N

Kiska varoval, aby sme sa nestali nástrojmi starého zla (príhovor k vyznamenaniam)

Prezident SR Andrej Kiska. Foto N - Tomáš Benedikovič
Prezident SR Andrej Kiska. Foto N – Tomáš Benedikovič

V súčasnej nepokojnej dobe silných slov a rýchlych úsudkov považujem za životný záujem pre ďalšie slobodné a demokratické smerovanie spoločnosti, aby sme počúvali tých, ktorí strážia a kultivujú našu spoločnú pamäť, povedal prezident.

Je mi cťou a zároveň veľkým osobným potešením v mene Slovenskej republiky oceniť 20 osobností za ich výnimočný celoživotný prínos pre našu vlasť.  

Aj vďaka vašej neúnavnej práci, jedinečnému talentu, osobnej odvahe, výnimočnej profesionalite, ale i každodennej tvrdej práci je naše Slovensko krajšie, múdrejšie, vynaliezavejšie, spravodlivejšie a viac usmiate.

Dnes sme sa tu zišli, aby ste si prevzali najvyššie štátne vyznamenania Slovenskej republiky.  Sme tu, aby sme oslávili váš život. Vaše dielo, ktorým robíte česť našej krajine tu doma, aj za hranicami. Je pre mňa ako prezidenta Slovenskej republiky vzácnym zážitkom byť pri tomto slávnostnom akte s Vami, a v mene našich občanov Vám najvyššie štátne ocenenia udeliť.

Mám tú česť byť tu ako prezident už po tretí raz. A azda si už vďaka tomu môžem dovoliť povedať nasledovné: čoraz viac, čoraz jasnejšie, čoraz zreteľnejšie si uvedomujem, že udeľovanie štátnych vyznamenaní nie je len formálnou slávnosťou — na ktorej  pri príležitosti vzniku Slovenskej republiky oceňujeme individuálne výkony výnimočných ľudí.

Ale je to aj priestor ukázať, na akých občianskych, spoločenských a kultúrnych základoch tieto výnimočné životné príbehy a činy stoja. Preto je dnešné udeľovanie štátnych vyznamenaní aj oslavou občianskej statočnosti a odvahy vzdorovať zlu. Je ocenením slobodného ducha a otvorenosti k svetu. Je prejavom podpory umeleckej, vedeckej tvorivosti a úcty k pravde a faktom. Hlbokého rešpektu k spravodlivosti a povinnosti chrániť pamäť našej spoločnosti. Je dôkazom toho, ako naše spoločenstvo obohacuje kultúrna či etnická rôznorodosť ľudí, ktorí tu žijú.

Je to príležitosť pripomenúť si — cez životné príbehy dnešných ocenených — , že iba hlboké ľudské kvality a spoločne zdieľané hodnoty môžu byť trvalým predpokladom zdravého rozvoja nášho štátu, kultúry našej spoločnosti, a prosperity komunít, v ktorých žijeme.

Obzvlášť v súčasnej nepokojnej dobe silných slov a rýchlych úsudkov považujem za životný záujem pre ďalšie slobodné, demokratické a občianske smerovanie našej spoločnosti, aby sme oceňovali a počúvali tých, ktorí strážia a kultivujú našu spoločnú pamäť.  Aby sme sa nestali opäť raz obeťami nenávisti, či nevedomými nástrojmi starého zla v novom šate. Toho zla a tej nenávisti, ktoré sme za cenu veľkých obetí a nesmierneho utrpenia už raz porazili.  

Pravdu o našej histórii nepotrebujeme ideologicky prifarbovať ani milosrdne skrášľovať. Ale musíme jej rozumieť a musíme sa z nej poučiť. O to viac, že každoročne — aj tento rok — ešte stále oceňujeme hrdinov, ktorí sa démonom minulosti dokázali vzoprieť. Je našou povinnosťou nepremárniť šancu na dobrý život, ktorú sme vďaka ich odvahe dostali.

Je pre mňa veľká česť oceniť o malú chvíľu aj mimoriadne zásluhy o rozvoj práva, zásluhy, ktoré prekračujú bežné rámce kvalitného výkonu právnického povolania. V každodennom zápase o spravodlivosť, ktorá je základným kameňom dobrého fungovania každého ľudského spoločenstva, je dôležité povzbudzovať tých, ktorí sú nielen profesionálnymi, ale aj morálnymi autoritami slovenskej justície. Autoritami, ktoré nám ukazujú, že chrániť a rozvíjať vládu zákona si vyžaduje spojiť hlbokú znalosť práva s hlbokou pokorou k moci práva a k autorite, ktorú dal právu demokratický štát.

Oceňujeme dnes aj zvedavosť. Túžbu po poznaní, ktorá nám umožňuje posúvať hranice ľudskej tvorivosti a vynaliezavosti nevídaným tempom a nečakaným smerom. Je to príležitosť opäť si pripomenúť, že rozvoj vzdelávania, vedy a výskumu si zaslúži väčšie úsilie, než sme vyvinuli v predchádzajúcich rokoch. Je načase tento dlh začať znižovať. Pretože tak, ako boli sloboda, tvorivosť, schopnosť objavovať riešenia základom doterajšieho úspechu európskej civilizácie vrátane Slovenska, tak sú rovnako nevyhnutným predpokladom pre jej prežitie v budúcnosti.

Aj tento rok oceníme vzácnu prácu  — schopnosť potešiť naše oko či ucho estetickým zážitkom, chytiť nás za srdce emóciou nevšedného umeleckého diela, zaujať našu myseľ múdrosťou a vtipom hovoreného či písaného slova.  

Vzácne dámy, ctení páni,

ďakujem Vám v mene občanov Slovenskej republiky, ktorých dnes ako prezident zastupujem.

Vaša práca, vaše výsledky, vaše činy sú skutočným prameňom bohatstva našej spoločnosti, výnimočným príspevkom k rozvoju našej krajiny. Ste pre nás ostatných  inšpiráciou a vzorom, zdrojom radosti a poznania. A pravým dôvodom, prečo môžeme byť na Slovenskú republiku hrdí.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Slovensko

Teraz najčítanejšie