Cirkvi nesmú mlčať, keď sa deje neprávosť, ani keď z nej profitujú

Pre demokraciu nie je hrozbou náboženský pluralizmus, ale autoritársky štát, ktorý chce niekedy aj pod falošnými zámienkami rozhodovať o tom, kto môže byť a kto sa nesmie stať cirkvou.

V januári 2015 prijal prezident Kiska zástupcov registrovaných cirkví. Foto N – Tomáš Benedikovič

Prosím, potvrďte, ak chcete dostávať čerstvý newsfilter na e-mail.

Zadaním e-mailu súhlasíte s podmienkami.

Autor je teológ a etik

Od napísania môjho textu Návrh SNS na prísnu registráciu cirkví je zlý sa udiali dve zásadné veci: návrh novely zákona o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností bol schválený Národnou radou a následne – odôvodnene a chvályhodne – vetovaný prezidentom Kiskom. Ak je niečo na predmetnom návrhu pozitívne, tak to, že prispieva k otvoreniu verejnej diskusie o neprimerane a neprijateľne reštrikčných podmienkach registrácie cirkví a náboženských spoločností (ďalej len „cirkví“) v Slovenskej republike.

Vráťme sa do roku 2007, keď boli – podľa vtedajšej platnej právnej úpravy – registrované (posledné) dve cirkvi: Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní a Bahájske spoločenstvo. Príslušný zákon ako jednu z podmienok registrácie stanovoval, že k cirkvi sa musí „hlásiť minimálne dvadsaťtisíc plnoletých osôb, ktoré majú pobyt na území Slovenskej republiky“. To v praxi znamenalo, že cirkev žiadajúca o registráciu musela okrem iného predložiť 20-tisíc podpisov svojich sympatizantov, respektíve osôb, ktoré podporovali jej registráciu.

Proti registrácii prvej z nich sa postavila Stála rada Konferencie biskupov Slovenska. „Zástupcovia cirkvi mormónov oslovovali prípadných signatárov so žiadosťou, aby v duchu náboženskej slobody podpísali petíciu na jej zaregistrovanie. Upozorňujeme veriacich, že prípadným podpisom schvaľujú a podporujú činnosť tejto náboženskej skupiny, ktorej učenie nie je v súlade s učením katolíckej cirkvi. Vyzývame všetkých katolíkov, aby tento fakt brali ako otázku vlastného svedomia, aby petíciu nepodpisovali a tak nezrádzali katolícku cirkev, do ktorej boli krstom začlenení,“ píše sa vo vyhlásení biskupov.

Neberú peniaze

Ako som už v roku 2008 uviedol, predmetné vyhlásenie považujem za nešťastné. Je v rozpore nielen s princípmi slobodnej a demokratickej spoločnosti, ale aj s prelomovou deklaráciou Druhého vatikánskeho koncilu Dignitatis Humanae (O náboženskej slobode). Či by sa predstavitelia katolíckej cirkvi mali pri príležitosti 10. výročia registrácie Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní ospravedlniť, treba nechať na ich svedomí, avšak uplynul dostatočne dlhý čas, aby sme mohli skonštatovať, že pôsobenie a činnosť tejto pre Slovensko netradičnej cirkvi neprezentujú pre slovenskú spoločnosť žiadny problém a rovnaké možno konštatovať o Bahájskom spoločenstve.

Hoci môžu existovať dôležité aspekty teológie a praxe zmienených cirkví, s ktorými sa nemusíme stotožniť, tieto a podobné legitímne náboženské organizácie by mali mať možnosť byť na Slovensku registrované a môcť tak bez obmedzení vykonávať svoju činnosť. Je dôležité poznamenať, že ani jedna z nich nepoberá finančné príspevky od štátu, na ktoré majú ako registrované cirkvi nárok. K ich cti slúži, že pred získaním registrácie neobchádzali zákon tým, že by sa najprv registrovali ako občianske združenia na účel získania právnej subjektivity, hoci cirkev nemôže bez právnej

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Dennika N.

Pridajte sa k predplatiteľom

Dnes na DenníkN.sk

Najčítanejšie

| |