Denník N

Ukazoval hustú premávku, bolo tam jedno auto, hovorí programátor o štátnom dopravnom webe

Cesty v Bratislave v utorok popoludní podľa odoprave.info
Cesty v Bratislave v utorok popoludní podľa odoprave.info

Rieši problémy, ktoré už riešili iní, a rieši ich horšie než konkurenčné produkty, ktoré sú zadarmo, hovorí o štátnom dopravnom IT systéme Juraj Grečnár.

Juraj Grečnár sa vyzná vo vývoji internetových a mobilných aplikácií. Pýtali sme sa ho, či štátny dopravný IT systém, ktorý práve odovzdali do užívania za 14 miliónov eur (ešte bez prevádzky), stojí za to a najmä, či priniesol to, čo sa od neho očakávalo najviac – teda či sprístupnil štátne databázy o doprave všetkým. Služba odoprave.info sľubuje aj informácie o prácach na ceste, dopravných nehodách, počasí a meškaní vlakov. Štátu ju dodal Slovak Telekom.

Skúšali ste nový štátny dopravný web v praxi. Koľko bodov od 0 do 10 by ste mu dali?

Tri až štyri body.

Prečo?

Problémom toho webu je, že rieši problémy, ktoré už riešil niekto iný. Na našu škodu ich rieši horšie než konkurenčné produkty, ktoré sa poskytujú zadarmo na trhu.

V štátnom IT za 14 miliónov eur nie je nič, čo by fungovalo lepšie než napríklad Waze alebo Google Maps? 

Jedna veľká výhoda štátneho webu je, že môže čerpať informácie, ktoré ostatné systémy nemajú odkiaľ vedieť. Je napojený priamo na dopravné zariadenia, ku ktorým má prístup iba štát.

Napríklad?

Napríklad údaje z dopravných kamier, respektíve zo sčítačov dopravy, ktoré počítajú autá a hustotu dopravy. Tieto dáta sú hodnovernejšie, než má bežný používateľ napríklad v aplikácii Waze. Tá síce počíta hustotu dopravy, ale je to obmedzené.

Na tých, ktorí zdieľajú svoju polohu na Waze… 

Áno. Štátne riešenie má výhodu v tom, že štátne zariadenia sú namontované priamo v komunikáciách.

To, že má štátny web viac informácií ako komerčné služby, je výhoda, ktorú daňoví poplatníci môžu oceniť?

Tieto dáta sú síce dostupné, štát ich začal spracovávať, čo je dobrá správa a výhoda celého portálu. Problém však je jeho prevedenie. Údaje sa na ňom dajú nájsť len veľmi komplikovane. Ak je človek na ceste trebárs z Bratislavy do Košíc, nemá čas detailne analyzovať webstránku.

grecnar
Foto – archív Juraja Grečnára

Čo chýba najviac? Navigácia?

V bežnej premávke ľudia skôr využívajú navigáciu – nepozerajú si len holú mapu, ktorá im nehovorí nič, ale potrebujú detailné informácie o ceste, o tom, ako sa dostať čo najrýchlejšie z bodu A do bodu B. Táto aplikácia síce dokáže v zjednodušenej verzii navigovať, ale nie je to dostatočne porovnateľné s inými dostupnými produktmi.

Štát hovorí, že nechcel navigovať, iba použiť a sprístupniť štátne dáta o doprave. Je chyba, že nemal aj túto ambíciu?

Nemyslím si, že to je chyba, ale je to nedotiahnutie detailov. Mnoho ľudí si v aute neotvorí aplikáciu, aby si prescrollovalo mapu, ale zadajú cieľovú destináciu a nechávajú zariadenia, aby im pomáhali a aby sa im nemuseli venovať. Ide aj o bezpečnosť – neviem si predstaviť, že šofér zastaví na odpočívadle a začne detailne analyzovať v tejto aplikácii, čo ho čaká na ceste. Naopak, očakáva, že ho smartfón sám upozorní na riziko alebo zdržanie na ceste.

Čo sa dialo, keď ste aplikáciu skúšali v aute?

Mala počiatočné problémy s nájdením polohy. Prvé tri kilometre som išiel sám, až potom sa aplikácia zobudila a začala ukazovať, kde sa nachádzam. Načítanie ďalších doplnkových dát napríklad o hustote premávky trvalo tiež dlhšie. Aplikácia ma informovala o miestach, kde je zhustená alebo spomalená premávka, ale v skutočnosti tam moje vozidlo bolo jediné. Je jasné, že spôsob, akým sa vyhodnocujú dáta, neumožňuje reagovať na zmenu okamžite.

Čo spôsobuje túto chybu? Štát má poruke vlastné presné dáta zo sčítačov, z mýta. 

To je zrejme chyba samotného návrhu. Dáta síce majú, ale treba ich ďalej spracovávať a v reálnom čase poskytovať. Ako programátor musím povedať, že to nie je triviálna úloha, ale na druhej strane by som to čakal od aplikácie, ktorá sa schváli tým, že má presné a aktuálne dáta. Naopak, iné aplikácie od Googlu majú za sebou väčšiu infraštruktúru a tým aj väčšiu kapacitu na rýchlejšie vyhodnocovanie novej situácie.

Juraj Grečnár

Vyštudoval mediamatiku so zameraním na manažment informačných systémov na Žilinskej univerzite. Profesne sa venoval primárne vývoju internetových a mobilných aplikácií, čo neskôr rozšíril o používateľské testovanie a analýzy. Pôsobí ako lektor projektu Azet Academy, kde sa venuje vzdelávaniu programátorov. Je testerom aj pre Waze.

Minister dopravy Árpád Érsek upozorňuje, že nie všetci používajú takéto pomôcky v aute, ale že je veľa ľudí, ktorí sa chcú cez web pred cestou len zorientovať. Pre nich je štátny web plus?

Môže to byť plus, ale keď si pred dlhšou cestou analyzujem informácie, tak je to zbytočné, pretože sa nedozviem včas, ak sa niečo stane počas cesty. Konkurenčné produkty to všetko poznajú a z toho pramení aj kritika, že štát sa snaží riešiť niečo, čo už komerčný systém vyriešil.

Pozitívum je v tom, že množstvo dát o doprave, ktoré doteraz štát skladoval pre svoje potreby, dá verejnosti. Ak to platí, potom teoreticky môžu aj poskytovatelia iných dopravných aplikácií získať pre svojich klientov štátne dáta a vyvíjať čo najlepšie služby. Alebo sa to malo urobiť inak?

Neviem, či sa to malo urobiť inak, ale dalo sa to urobiť inak. Napríklad dáta sprístupniť v programovo spracovateľnejšej podobe. Ak má štát dostupné analytické nástroje a surové dáta, ktoré vedia spracovať rôzne iné spoločnosti (a je jedno, či komerčné alebo neziskové), potom otázka môže znieť: prečo štát neposkytol tieto dáta priamo? Prečo potreboval riešiť aplikáciu, ktorá začína riešiť pôvodný problém, ktorý už mnoho iných spoločností riešilo? Tieto surové dáta je zo štátneho systému veľmi ťažké dostať.

To je v rozpore s tvrdením ministra dopravy, že išlo hlavne o to, aby boli dáta prístupné.

V tomto prevedení narážam na prekážky, napríklad v podobe byrokratických žiadostí o prístup k dátam. Musíte v nich dokladovať, že máte nárok na sprístupnenie tých informácií. Ďalej sa v systéme používajú neštandardné protokoly, do ktorých by tvorcovia iných aplikácií museli investovať čas a peniaze, aby vedeli spracovať údaje. Na portáli by mohli sprístupniť správy o doprave, ktoré by novinári mohli používať veľmi rýchlo. Štátny portál namiesto toho píše, že si máte urobiť snímku obrazovky z ich grafického výstupu na ich webe, čiže z graficky spracovaných surových dát.

Teoreticky: programátor z Waze, ak by chcel použiť dáta zo štátneho webu, by takisto nemohol urobiť nič iné, ako pozrieť si snímku obrazovky, ktorá vychádza z pôvodných, ale nedostupných surových dát? 

Momentálne je jediná šanca poslať si žiadosť o prístup do systému, vyplniť formulár a dúfať, že človek prejde povoľovacím procesom. Ja som to vyplnil a čakám na reakciu. Rozhodne to nie je v systéme nastavené tak, že ktokoľvek príde, má nárok na dáta. Vo formulároch a vstupných dokumentoch sa píše, že je vymedzený okruh používateľov, ktorí sa dostanú k týmto informáciám.

A kto sú to?

Neviem, kto presne má k tomu prístup. Na portáli je to nazvané „odborná verejnosť“ a je to rozdelené na prispievateľov, to znamená správcov cestnej siete pre prípad, že chcú do systému zadať plánované údržby. Druhá časť je portál pre tých, ktorí sa profesne zaoberajú výskumom, štatistikou alebo zbieraním údajov o doprave, to znamená, že ide zrejme o výskumníkov či ľudí, ktorí majú zdokladované členstvo v niektorej z organizácií, ktoré riešia výskumné záležitosti. Nikde nie je spomenutý prístup pre bežnú verejnosť alebo prevádzkovateľov informačných systémov – či už je to Sygic, Waze, Google Maps. Takouto analýzou sa nikto z nich ani profesne nezaoberá. Ak štát avizuje, že dáta sú dostupné verejnosti, potom to následne vyvracia spôsobom, ako o tom komunikuje.

Nedá sa z toho pre verejnosť zobrať v tomto momente nič, čo je nad rámec služieb Waze či Google Maps?

Mapu si vie pozrieť ktokoľvek, keby niekto pred ňou sedel a ručne prepisoval tie údaje, ktoré sú v systéme navyše napríklad oproti aplikácii Waze. Nikto ho za to nepostihne, ale principiálne prepisovať niečo, čo vie jeden počítač, do druhého, je v dnešnej dobe nezmysel.

report

Ak vám štát odsúhlasí prístup k surovým dátam, ako si ich predstavujete? Tok čísiel v čase?

Z toho, čo sprístupňujú, si to zatiaľ neviem predstaviť. Z toho, čo je dostupné, viem, že ide o určitý protokol DATEX2, o ktorom som sa dozvedel až z tohto webu.

Čo to je?

Mal by to byť protokol, ktorý sa používa v rámci Európskej únie na výmenu informácií o doprave. Týmto protokolom majú komunikovať všetky inštitúcie, ktoré riešia dopravné systémy v Európe. Ideálne pre všetkých by bolo využitie úplne štandardných rozhraní prostredníctvom API prístupov, ktoré sú už dnes štandardom kdekoľvek vo svete a programátori si ich vedia implementovať do systémov pomocou bežných požiadaviek.

Naopak však platí, že štátny web používa údaje z Waze. 

Keď som na mape klikol na niektoré ohlásené údaje na ceste, v detailnom popise udalosti bol ako zdroj uvedený priamo Waze.

Waze má dáta voľné nielen pre svojich používateľov, ale aj pre každého, kto by si trebárs chcel urobiť vlastný dopravný web? 

Podľa licenčných podmienok Waze akékoľvek preberanie informácií z aplikácie Waze musí byť na základe písomnej dohody so spoločnosťou Google. Majú v podmienkach, že bežní používatelia smú tieto dáta zobrazovať vo svojej aplikácii, respektíve na svojej webstránke a využívať ich len na súkromné účely – nesmú ich ďalej šíriť na komerčne účely. Výnimku majú médiá, ktoré si zažiadajú o špeciálny prístup zadarmo na využitie údajov v spravodajstve. Na to je osobitný program, ktorý neposkytuje údaje v ucelenej programovej forme, iba majú k dispozícii krajšiu aplikáciu.

Ministerstvo dopravy hovorí, že dáta označené Waze preberá prostredníctvom Zelenej vlny ako súčasť nimi spracovávaných informácií.

Potom je otázka iba to, či podľa tej zmluvy má Zelená vlna možnosť postúpiť dáta ďalej na tento typ použitia.

Aký typ údajov štát preberá od Waze?

Ide napríklad o informácie o policajných hliadkach, nehodách a väčších zdržaniach.

Čiže tie informácie, ktoré používatelia nahlasujú do Waze?

Áno.

Určité informácie o policajných hliadkach sú však dostupné a štátny portál priamo spolupracuje s políciou.

Tieto údaje sú veľmi všeobecné. Uvádzajú trebárs, že v okrese Bytča bude polícia robiť kontrolu napríklad v čase od 6.00 do 22.00 h. Je to veľmi nekonkrétne, kým v rámci Waze majú používatelia možnosť udať presnú polohu hliadky práve vďaka GPS a mobilnej aplikácii.

Čo všetko má Slovak Telekom dodať za 14 miliónov eur?

Nevidel som presné zadanie, ktoré bolo dodané. Mal by združovať informácie z dostupných systémov a podávať komplexnú informáciu o tom, čo sa deje na ceste. Bohužiaľ, spôsob, akým sa rozhodol túto informáciu zverejňovať, sa dal previesť lepšie a za menej peňazí.

Ministerstvo dopravy spomína ako jeden zo zdrojov (a zrejme tým myslí aj výhodu svojho webu), že sa používajú anonymizované údaje z mobilnej siete, zjavne zo Slovak Telekomu.

Predpokladám, že neposkytuje údaje o svojich používateľoch, čo sa týka lokality, ale, samozrejme, môže vychádzať zo znalosti infraštruktúry. Údaje, ktoré spracúvajú, sú podnietené aj tým, že ľudia sa pohybujú medzi mobilnými sieťami a aplikácia môže, ale nemusí, sledovať pohyb medzi jednotlivými vysielačmi operátora a tým by teoreticky vedela lepšie zaznamenať pohyb alebo rýchlosť. Ale pochybujem, že v úvodnej fáze začali niečo také implementovať, nebolo to tak ani propagované.

Čo si môžem predstaviť pod anonymizovanými údajmi? Každého, kto telefonuje cez Slovak Telekom? 

Teoreticky to môžu byť všetci, ktorí sa pohybujú prihlásení v sieti Slovak Telekomu, teda napríklad aj používatelia O2 Slovensko, ktorá využíva národný roaming Slovak Telekomu v miestach, kde nie je dostupný ich regionálny signál. Neviem, do akej hĺbky sa spracúvajú tieto údaje, nie je to dostupné, toto dokáže akýkoľvek operátor riešiť mimo zraku verejnosti. Operátori majú záznamy z vysielačov a môžu ich priamo poskytovať, anonymizovať a nejakým spôsobom spracovávať ďalej.

Môžu ich predať rovnako aj do Waze alebo Google Maps.

Áno, ak by sa dohodli, podobne ako by sa mohli dohodnúť so štátom alebo s hocikým iným.

Nie je to právne ošemetné?

Predpokladám, že zmluva, ktorú uzatvárajú používatelia s telekomunikačným operátorom, spomína, že informácie o polohe, respektíve analytické údaje zo siete sa smú ďalej spracovať a ďalej poskytovať. Tieto údaje musí operátor zaznamenávať čisto v záujme bezpečnosti, napríklad na prevenciu proti obťažujúcim alebo falošným volaniam.

Teraz najčítanejšie