Rok vyhodených peňazí (bratislavský rozpočet 2017)

Z peňazí Bratislavčanov musí hlavné mesto len tento rok zaplatiť podľa vlastných odhadov tri milióny eur, ktoré platiť nemuselo.

Prosím, potvrďte, ak chcete dostávať čerstvý newsfilter na e-mail.

Zadaním e-mailu súhlasíte s podmienkami.

Autor je poslancom NR SR, podpredseda Nova

Malo by hlavné mesto zrekonštruovať 30 parkov? Alebo nakúpiť 300 nových bezpečnostných kamier? Vybudovať 20 záchytných parkovísk? Za tri milióny eur by sa dalo z bratislavského rozpočtu všeličo zaplatiť. Túto sumu však bude musieť magistrát po prvýkrát v histórii poslať hore komínom… Respektíve majiteľom takzvaných reštitučných domov.

Ide o ľudí, ktorých komunistický režim zbavil majetku a po Novembri dostali svoje nehnuteľnosti späť. Lenže spolu s nájomníkmi, od ktorých do konca roka 2016 nesmeli pýtať nájomné trhové. Štátna regulácia sa však 31. decembra 2016 skončila. Hlavné mesto malo dosť času na to, aby postavilo náhradné byty, do ktorých presťahuje nájomníkov z reštituovaných domov.

Ide o 580 žiadateľov, prevažne zo Starého Mesta. Magistrát to vie minimálne od roku 2011, keď Národná rada SR schválila zákon o ukončení niektorých nájomných vzťahov k bytom. Garnitúre Milana Ftáčnika na to nestačilo jedno celé volebné obdobie, a ani po dvoch rokoch Iva Nesrovnala žiaden náhradný byt nestojí.

Dalo sa za päť rokov postaviť (aj napriek komplikovaným pravidlám verejného obstarávania) 580 bytov? Asi nie. Dal sa postaviť jeden? Dva? Dvadsať? Nepochybne. Dnešný stav je však najhorší zo všetkých možných. Pretože z 580 žiadateľov sa nesťahuje nikto. Z peňazí Bratislavčanov tak musí hlavné mesto len tento rok zaplatiť podľa vlastných odhadov tri milióny eur na dorovnanie rozdielu medzi regulovaným a trhovým nájomným.

A aká je perspektíva na ďalšie roky? Mestskí poslanci dostali na stôl materiál, z ktorého to vôbec nie je jasné. Magistrát v ňom len konštatuje, že pracuje na týchto projektoch:

1. Dúbravka, Pri kríži – zhotoviteľ stavby vysúťažený, zmluva nepodpísaná.
2. Dúbravka, Na Vrátkach – obstarávanie v procese, zhotoviteľ nevysúťažený.
3. Petržalka, Mamateyova – príprava verejného obstarávania na zhotoviteľa.
4. Petržalka, Pankúchova-Haanova – príprava verejného obstarávania na zhotoviteľa.
5. Ružinov, Borodáčova – príprava obstarania objemovej štúdie.
6. Staré Mesto, Habánsky mlyn – príprava verejného obstarávania na rekonštrukciu objektu.

Koľko bytov a kedy by malo byť hotových? Všetci môžeme iba hádať. V oficiálnom materiáli magistrátu konkrétne čísla a dátumy nie sú uvedené. Z čoho sa dá vytušiť, že rok 2017 určite nebude posledným rokom zbytočne vyhodených peňazí.

Dnes na DenníkN.sk

Najčítanejšie

| |