Denník N

Ekológ: Malé vodné elektrárne sú ranou pre naše už aj tak zdevastované rieky

Ilustračné foto – TASR
Ilustračné foto – TASR

Dochádza tu k likvidácii životného prostredia pod pláštikom budovania obnoviteľných zdrojov, hovorí ekológ Tomáš Derka z UK o schválenom návrhu vlády stavať malé vodné elektrárne.

Túto stredu vláda schválila aktualizáciu koncepcie, ktorá určí trend výstavby malých vodných elektrární na Slovensku do roku 2030.

Ide o elektrárne, ktoré majú výkon do 10 megawattov, vysvetľuje pre Denník N Tomáš Derka z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Zaoberá sa ekológiou vodných tokov.

Pôvodná koncepcia, vypracovaná ešte za Radičovej vlády, počítala s výstavbou 368 malých vodných elektrární. Súčasný plán ráta s 58 lokalitami na výstavbu elektrární. „Odstránili sa návrhy na výstavbu elektrární v najviac chránených územiach, avšak výstavba v nich sa iba neodporúča, čo znamená, že nie je vylúčená,“ vraví ekológ Derka. Aj niekoľko desiatok malých vodných elektrární považuje na Slovensku za obrovské množstvo.

Vedec pochybuje o objektivite posudzovania vplyvov malých vodných elektrární na životné prostredie. „Pretože ich platia investori,“ hovorí.

Negatívne vplyvy na životné prostredie

Slovenský odborník nám povedal, že vo vyspelých krajinách postupne pristupujú k likvidácii tohto typu elektrární. „Lebo sú postavené v rozpore so súčasnými poznatkami vedy o tom, ako fungujú ekosystémy vodných tokov a toho, ako by sme do nich mali zasahovať,“ povedal Derka.

Malé vodné elektrárne, tak ako sa zvyčajne stavajú, majú viacero negatívnych vplyvov na životné prostredie, okrem iného sťažujú či úplne znemožňujú migráciu rýb. Rybovody zvyčajne nefungujú alebo fungujú nedostatočne a na lopatkách turbín uhynie množstvo rýb.

derka
TOMÁŠ DERKA pôsobí na Katedre ekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Je zoológom a ekológom, zaoberá sa ekológiou vodných tokov. Foto – Daniel Gruľa

„Také elektrárne vedú aj ku zmene ekologických procesov v riekach. Naše rieky sa stanú sústavou bazénov so stojatou alebo pomaly tečúcou vodou. V prípade znečistenia môže voda zahnívať, môže dochádzať k nedostatku kyslíka a následnému úhynu vodných organizmov. Úplne sa zmenia spoločenstvá všetkých organizmov, vrátane vzácnych rýb, ktoré sú európsky významné a chránené. Zníži sa aj samočistiaca funkcia riek: čím je rieka v prirodzenejšom stave, tým lepšie znečistenie odbúrava, zregulované rieky to tak dobre nedokážu,“ vraví vedec z UK.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Dennika N.

Životné prostredie

Teraz najčítanejšie