Denník N

Otvorený list Denníka N Andrejovi Dankovi

Predseda Národnej rady nás vyzval na reakciu pre vtipy v kauze Kapitán Danko.

Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky,

dovoľte, aby sme týmto reagovali na Vašu tlačovú konferenciu zo dňa 19. januára 2017, na ktorej ste sa venovali aj práci Denníka N.

Úvodom by sme Vás radi ubezpečili, že dnes, v čase vzostupu politického extrémizmu a populizmu a radikalizácie verejného priestoru, si viac ako kedykoľvek predtým uvedomujeme potrebu slušnosti vo verejnom živote a úcty k demokracii a jej inštitúciám vrátane parlamentu. Zároveň oceňujeme, že Slovenská národná strana sa pod Vaším vedením hlási k zachovaniu pluralitného demokratického zriadenia a prozápadnej orientácie krajiny. V dnešnej dobe už ani to nie je málo. Veríme teda, že akékoľvek nezhody medzi nami vznikli, alebo môžu v budúcnosti vzniknúť, zhodneme sa minimálne na potrebe zachovania dnešného ústavného rámca a hodnôt, ktoré definuje a ochraňuje.

Súčasťou Vašej tlačovej konferencie bola verejná výzva, aby sme z nášho internetového portálu stiahli karikatúru Cynickej obludy, ktorá v súvislosti s Vašou osobou používa hrubo vulgárny výraz. Zvolený slovník neodráža hodnoty ani jazyk, ktoré by mali priestor v spravodajstve či komentároch Denníka N. Avšak stránka, ktorá má priamo v názve, že je „cynická“ a „obludná“, prirodzene pracuje s inými výrazovými prostriedkami. S jej autorom, ktorý stránku samostatne spravuje, sme o Vašej požiadavke hovorili, na stiahnutie karikatúry však nevidel dôvod.

V súlade s rozhodovacou praxou Európskeho súdu pre ľudské práva veríme, že právo na slobodu prejavu predstavuje jeden zo základov demokratickej spoločnosti a chráni aj také prejavy, ktoré môžu urážať, šokovať alebo dotýkať sa predstaviteľov štátu, pokiaľ ich cieľom nie je šíriť, vyvolávať alebo ospravedlňovať nenávisť založenú na netolerancii. Akokoľvek hrubý jazyk je zvolený v spornej karikatúre, veríme, že jej hlavným cieľom bola kritika konkrétneho správania a pobavenie čitateľa, nie vyvolávanie nenávisti voči Vám osobne ani voči úradu, ktorý zastávate.

Keďže sporný prejav: 1. smeroval voči vysokému štátnemu predstaviteľovi, ktorý musí zniesť vysokú mieru kritiky; 2. prišiel v čase, keď sporné povýšenie bolo jednou z hlavných spoločenských tém; 3. bol uverejnený na stránke, ktorej hlavným cieľom je šokovať, čo je zrejmé už zo samotného názvu „Cynická obluda“; 4. bol vizuálne aj inak formálne jasne odlíšený od spravodajského textu alebo komentára; a 5. smeroval k naplneniu legitímneho cieľa, rozhodli sme sa rešpektovať rozhodnutie autora o neodstránení karikatúry. S ohľadom na uvedené skutočnosti nepovažujeme za vhodné poskytovať Vám ani akékoľvek finančné plnenie.

Radi by sme Vám však poskytli priestor na vyjadrenie ku všetkým témam, o ktorých ste hovorili na svojej tlačovej konferencii – vojenské povýšenie, RegioJet, činnosť Denníka N –, a to buď formou rozhovoru, alebo verejnej debaty. Veríme, že práve poctivá a priama diskusia je najlepším prostriedkom na odstránenie akýchkoľvek pochybností a objasnenie vzájomných postojov.

Zároveň by sme Vás radi ubezpečili, že reportovanie Denníka N nie je nijako ovplyvňované komerčnými subjektmi, o ktorých činnosti rozhodujete. Žiaľ, aj takéto nepodložené podozrenia môžu prispievať k podkopávaniu viery v súčasné zriadenie, ktorého súčasťou sú okrem verejných inštitúcií aj médiá či občianska spoločnosť.

Dúfame, že sa nám podarilo dostatočne vysvetliť naše stanovisko, a veríme, že sa nám podarí nájsť obojstranne prijateľné riešenie. Keďže Vaša výzva smerujúca voči nám bola verejná, formulujeme aj my túto odpoveď ako otvorený list.

S pozdravom

Lukáš Fila, riaditeľ vydavateľstva N Press, s. r. o.

Matúš Kostolný, šéfredaktor Denníka N

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Komentáre

Teraz najčítanejšie