Denník N

Aké nedostatky vidí Európa vo fungovaní našich súdov

Ilustračné foto – sxc.hu
Ilustračné foto – sxc.hu

Za veľkú slabinu považuje Brusel dĺžku konkurzného konania na Slovensku, v priemere trvá štyri roky.

Európska komisia zaradila Slovensko medzi dvanásť krajín, pre ktoré predstavuje fungovanie súdnictva problém. Preto nám Brusel adresoval špecifické hospodárske odporúčania v oblasti súdnictva.

Ide v poradí o tretie porovnanie krajín Európskej únie v oblasti justície.

Čo nám vyčíta

Slovensku sa nepodarilo znížiť dĺžku konania v občianskych a obchodných veciach (vyše 500 dní). Dá sa to vysvetliť aj nárastom počtu nových vecí. V správnom súdnictve je dĺžka konania ešte dlhšia. V oblasti práva hospodárskej súťaže sa Slovensku podľa Komisie podarilo dĺžku konania výrazne skrátiť, ale stále je na úrovni 800 dní.

Celkovo patríme medzi krajiny, ktoré majú vyšší počet nových konaní ako počet rozhodnutých vecí.

Veľkou slabinou zostáva dĺžka konkurzného konania. V tomto ukazovateli je Slovensko najhoršie spomedzi 28 krajín Európskej únie. Konkurzné konanie na Slovensku trvá v priemere štyri roky.

Rezervy sú v oblasti vzdelávania sudcov. Na Slovensku sa kontinuálne vzdeláva len necelá štvrtina sudcov. Povinné vzdelávanie sudcov sa obmedzuje len na úvodný vzdelávací cyklus pre nových sudcov.

Situáciu v tejto oblasti, rovnako ako v oblasti elektronizácie justície, by mali zlepšiť aj prostriedky z fondov EÚ. V rámci programového obdobia 2014 – 2020 sa modernizácia súdnictva považuje za jednu z priorít.

Zo štatistík vyplýva, že Slováci patria medzi národy, ktoré sa „rady súdia“. Na 100 obyvateľov pripadá vyše sedem prebiehajúcich súdnych sporov.

Na druhej strane v oblasti vnímania nezávislosti súdnictva patrí Slovensku naďalej posledná priečka v celej Európskej únii. Naopak, najväčšiu dôveru v súdnictvo požívajú krajiny ako Fínsko, Dánsko a Írsko.

Za čo nás chváli

Slovensko podľa porovnania Komisie patrí medzi krajiny, ktoré majú k dispozícii širokú škálu hodnotiacich mechanizmov. Naše súdnictvo pripravuje výročné správy, zbiera údaje o počte rozhodnutí, dĺžke konania i o počte nových vecí.

Podľa Bruselu možno oceniť aj to, že Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré na analyzovanie efektívnosti súdnictva vyčlenili špecializovaných pracovníkov.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Dnes na dennike.sk

Ekonomika, Slovensko

Teraz najčítanejšie