Denník N

Kaliňák a Najvyšší súd pomohli Babišovi, eštebákov dodatočne zbavili mlčanlivosti

Muž, ktorý cíti kameru – keď bezdomovec povie, že potrebuje drobné, Andrej Babiš mu dá pred filmármi päťtisíc korún. Foto – ČT
Muž, ktorý cíti kameru – keď bezdomovec povie, že potrebuje drobné, Andrej Babiš mu dá pred filmármi päťtisíc korún. Foto – ČT

Ústav pamäti národa je rozhorčený z postupu Najvyššieho súdu, na ktorého požiadavku minister vnútra Robert Kaliňák dodatočne zbavil mlčanlivosti bývalých príslušníkov ŠtB v prípade Babiš.

Máme veriť bývalým príslušníkom ŠtB, keď vypovedajú na súde? A sú ešte viazaní mlčanlivosťou z čias komunizmu? A najmä – mohol ich minister vnútra Robert Kaliňák zbaviť mlčanlivosti až potom, ako vypovedali pred súdom?

To sú dôležité otázky v prípade Andreja Babiša, ktorý sa chce vyviniť z obvinení zo spolupráce s komunistickou tajnou službou.

Najvyšší súd sa zastal Andreja Babiša a zamietol dovolanie Ústavu pamäti národa proti rozhodnutiu, podľa ktorého je terajší český minister financií neoprávnene evidovaný vo zväzkoch ŠtB ako jej agent. To však neznamená, že sa prípad končí. Môže ešte ísť na Ústavný súd.

Mohli ich zbaviť mlčanlivosti dodatočne?

Ústav pamäti národa tvrdí, že postup Najvyššieho súdu je nepochopiteľný a neštandardný.

Najvyšší súd totiž iniciatívne požiadal o dodatočné zbavenie mlčanlivosti eštebákov. Išlo o významných svedkov, ktorí vo výsledku svojimi výpoveďami pomohli Babišovi. Mlčanlivosti bývalých príslušníkov ŠtB zbavilo ministerstvo vnútra.

Najvyšší súd postupoval v súlade so zákonom, keď požiadal ministerstvo vnútra o zbavenie mlčanlivosti bývalých príslušníkov ŠtB, parafrázoval stanovisko členov senátu Boris Urbančík, hovorca Najvyššieho súdu. Zároveň konštatoval, že Najvyšší súd odmietol dovolanie ÚPN 31. januára tohto roku. Potvrdil tým, že Babiš bol vo zväzkoch ŠtB neoprávnene.

Ústav už v roku 2015 považoval rozsudok za nezákonný, pretože bývalí príslušníci ŠtB vypovedali pred súdom bez toho, aby ich minister vnútra zbavil mlčanlivosti. To bol hlavný dôvod dovolania na Najvyšší súd.

O rok neskôr potvrdil právny názor ÚPN v inej, podobnej kauze Krajský súd v Bratislave, keď zrušil rozhodnutie okresného súdu o neoprávnenej evidencii vo zväzkoch ŠtB. Dôvodom boli práve výsluchy a výpovede eštebákov bez zbavenia mlčanlivosti.

Dovolanie v kauze Babiš bolo na Najvyššom súde a ústav čakal, ako o zákonnosti alebo nezákonnosti výpovedí bez zbavenia mlčanlivosti a napokon o celom rozsudku rozhodne.

Babiš. Foto - ANO
Babiš. Foto – ANO

Šéf Ústavu pamäti národa je rozhorčený

Ústav pamäti národa nedávno zistil, že Najvyšší súd ešte pred rozhodnutím v spore s Babišom požiadal ministra vnútra Roberta Kaliňáka o dodatočné zbavenie mlčanlivosti eštebákov v prípade Babiš.

Ústav znepokojil postup Najvyššieho súdu a označil ho za neštandardný. Tvrdí, že je neprípustné, aby nezákonne získané dôkazy spätne uznali za zákonné.

„Som naozaj veľmi znepokojený tým, čo sa deje na Najvyššom súde. Nielen preto, ako súd pristupuje k nezákonným dôkazom a viacerým procesným pochybeniam v spore s pánom Babišom. Ešte viac ma znepokojuje, že Najvyšší súd sa ako najvyššia súdna inštancia snaží z nezákonnosti vytvoriť zákonnosť. Postup Najvyššieho súdu si jednoducho neviem vysvetliť a nerád by som skĺzol k akýmkoľvek konšpiráciám,“ rozhorčene konštatoval predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák.

Krajňák naznačoval, že prípad Babiš je aj politicky citlivý. Kým sa začal súd s Babišom, zavolal si ho premiér Robert Fico. Podľa Krajňáka sa chcel ubezpečiť, že z prípadu neurobia politiku. „Vtedy som nemal pocit, že by na mňa tlačili pri rozhodovaní. Dnes už nemôžem povedať, že by som necítil politické tlaky,“ priznal vlani 21. októbra pre aktuality.sk šéf ÚPN.

Právnik ÚPN: Nemali byť iniciatívni

Právny zástupca ústavu Pavol Poláček tvrdil, že Najvyšší súd nemôže v dovolacom konaní vykonávať dôkazy ani zasahovať do tých už vykonaných.

„Najvyšší súd nemá žiadny právny dôvod na to, aby v dovolacom konaní žiadal o zbavenie mlčanlivosti a iniciatívne opravoval pochybenia súdov… Úlohou Najvyššieho súdu je preskúmať zákonnosť už vydaných rozhodnutí a rozhodnúť buď o ich potvrdení, zrušení, alebo zmene,“ konštatoval advokát.

Hovorca ústavu Peter Juščák dodal, že budú ďalej robiť všetko preto, aby sa objektívne posudzovanie obdobia neslobody nestalo obeťou neodôvodnených alebo nedôveryhodných súdnych rozhodnutí. Ústavu už zostáva jediná možnosť, obrátiť sa na Ústavný súd.

Minister zbavil eštebákov mlčanlivosti

Ministerstvo vnútra, ktoré na žiadosť Najvyššieho súdu dodatočne zbavilo bývalých príslušníkov ŠtB mlčanlivosti, vie, že vypovedali ešte predtým na okresnom súde o spolupráci Babiša s ŠtB a vo všeobecnosti aj o spôsobe verbovania dôverníkov a agentov štátnej bezpečnosti.

Najvyšší súd vo svojej žiadosti o dodatočné zbavenie mlčanlivosti potvrdil, že neboli zbavení mlčanlivosti a tieto dôkazy sú teda „relatívne právne neúčinné“. Senát však pripojil aj ubezpečenie, že „podľa právnej teórie a aplikačnej praxe možno tieto dôkazy konvalidovať dodatočným oslobodením od povinnosti mlčanlivosti“.

Minister vnútra Robert Kaliňák tak žiadosti vyhovel.

Eštebáci prepisujú históriu

Andrejovi Babišovi potvrdil najprv okresný a v roku 2015 aj Krajský súd v Bratislave, že bol evidovaný vo zväzkoch niekdajšej ŠtB neoprávnene. Ústav, ktorý dokazuje, že Babiš sa stal v roku 1980 dôverníkom a o pár rokov neskôr ho mala tajná polícia získať na spoluprácu ako agenta, využil mimoriadny opravný prostriedok, dovolanie na Najvyšší súd.

Ústav najprv reagoval na rozhodnutia okresného a krajského súdu emocionálne. Šéf Ondrej Krajňák po právoplatnom rozsudku vyhlásil, že týmto sme dovolili bývalým príslušníkom ŠtB, aby Slovensku prepisovali dejiny.

Krajňák tým reagoval na skutočnosť, že o konečnom rozsudku rozhodli výpovede troch bývalých príslušníkov ŠtB, ktorí očistili Babiša.

Terajší český minister financií Babiš od začiatku popieral aktívnu spoluprácu s komunistickou štátnou bezpečnosťou. Pripustil, že sa zaujímali o obchodné aktivity Petrimexu, kde pracoval, ale agentom údajne nebol.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Ústav pamäti národa

Slovensko

Teraz najčítanejšie