Denník N

Aj depresia má pozitívnu stránku: pomáha nám vzdať sa cieľov, ktoré sú nedosiahnuteľné

Ladislav Mednyánszky: Melanchólia. Foto – webumenia.sk
Ladislav Mednyánszky: Melanchólia. Foto – webumenia.sk

Autori výskumu terapeutom radia, aby neusilovali o okamžité odstránenie symptómov spojených s depresiou, pretože tak klienta pripravujú o možnosť uvedomiť si, že ciele, o ktoré usiluje, sú nedosiahnuteľné a mal by sa ich vzdať.

Viaceré reklamné slogany a nadšení spíkri nás zásobujú motivačnými posolstvami, že ak budeme dostatočne usilovní a vytrvalí, „nič nie je nemožné“.

Hovoria, že negatívne emócie sú priznaním zlyhania a prekážkou toho, aby sme „dokázali veľké veci“.

Lenže negatívne emócie, ako sú strach, úzkosť alebo smútok, plnia dôležitú evolučnú funkciu. Predstavte si, ako ťažko by sa orientovalo vo svete, v ktorom by sme nevedeli vyjadriť smútok, lebo sa rozpadol náš dlhoročný vzťah, či úzkosť a strach, ak by proti nám na ulici pochodovali fašisti.

Uvedené emócie sú návody na to, ako sa máme správať: pod vplyvom strachu nebezpečnú lokalitu rýchlo opustíme, aby sme sa vyhli prípadnému konfliktu. Slzami v očiach a schúlenou postavou si zase vypýtame láskavé zaobchádzanie priateľov, ktorí nám pomôžu s trápením.

Depresia, užitočný alarm

Zdá sa, že depresia (F32) – porucha, ktorá sa prejavuje zhoršenou náladou, zníženou energiou, nízkou sebadôverou či záujmom o aktivity, ktoré si človek bežne užíva – nemôže plniť žiadnu užitočnú funkciu.

Podľa psychologičky Kathariny Koppeovej z Univerzity Friedricha Schillera v nemeckej Jene a jej kolegu Klausa Rothermunda to tak nie je. Autori tvrdia, že depresívne stavy človeku umožňujú uvedomiť si, aby cieľ, o ktorý usiluje, no nedarí sa mu ho naplniť, nechal tak a sústredil sa radšej na niečo iné.

Depresia tak môže fungovať ako užitočný alarm, ktorý nás upozorní, aby sme svoju pozornosť presmerovali inam, ak v aktivitách, ktorým sme sa venovali doteraz, zlyhávame.

Článok vyšiel tento rok v časopise Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry.

Riešili anagramy

„Pesimizmom a nedostatkom motivácie,“ píšu psychológovia v štúdii, „pomáha depresia človeku, aby prestal usilovať o nedosiahnuteľné ciele, a tak mu pomáha vyhnúť sa nebezpečenstvu, úrazu alebo mrhaniu energiou.“

Experimentu sa zúčastnilo 40 pacientov, ktorým diagnostikovali depresiu, a 38 zdravých ľudí. Plnili úlohu kontrolnej skupiny. Všetci ľudia riešili tú istú úlohu: spočívala vo vyriešení čo najväčšieho počtu anagramov, čiže presmyčiek, za stanovený čas. Anagramy sú slová, ktoré vznikli zmenou poradia písmen, napríklad „evad“ z výrazu „veda“.

Respondenti netušili, že na nich autori nastražili pascu. Spočívala v tom, že bez vedomia účastníkov experimentu boli do výskumu zaradené aj také hlavolamy, ktoré sa nedali vyriešiť. „Neriešiteľné úlohy zastupovali nedosiahnuteľné ciele v našich životoch. Bolo dôležité vzdať sa ich čím skôr, aby človek využil čas, ktorý mal, efektívne,“ povedala v správe univerzity Koppeová.

Autori zistili, že pacienti s depresiou venovali anagramom, ktoré sa nedali vyriešiť, menej času ako kontrolná skupina. Úlohám, ktoré mali riešenia, sa pacienti s depresiou a ľudia z kontrolnej skupiny venovali rovnako dlho.

Vplyv na terapiu

Koppeová s kolegom tvrdia, že jednoduchá úloha, ktorú ľudia riešili, sa nedá prirovnať k bežným problémom, ktorým každodenne čelíme a môžu byť zdrojom depresie.

Aj tak navrhujú, aby sme zmenili pohľad na depresiu ako niečo, čo nemôže byť za žiadnych okolností funkčné.

„Ak depresiu prestaneme považovať len za psychickú záťaž, ktorú treba v terapii odstrániť, môžeme uvidieť pacientovu krízu ako príležitosť na jeho osobnostný rast,“ hovorí Koppeová.

Autori terapeutom radia, aby neusilovali o okamžité odstránenie symptómov spojených s depresiou, pretože tak klienta pripravujú o možnosť, aby si plne uvedomil, že ciele, o ktoré usiluje, sú nedosiahnuteľné a mal by sa ich vzdať.

Vhodná na konkrétne situácie

Nová štúdia nechce v žiadnom prípade povedať, že je dobré byť za každých okolností depresívny. Vo všeobecnosti sú emócie evolučné nástroje určené na orientáciu v konkrétnom type situácií. Ak by sme pri kontakte s medveďom v lese pocítili náklonnosť a radosť a šťastne sa za zvieraťom rozbehli, nedopadli by sme dobre.

To isté platí pre depresiu, ktorá môže byť vhodná len pre určitý typ situácií, keď nám napovie, aby sme sa konečne vzdali, lebo ciele, ktoré sme si stanovili, nevieme opakovane naplniť.

Istou nevýhodou výskumu je, že depresívna fáza – podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb má kód F32 – má viacero variantov, od ľahkej depresívnej fázy až po ťažkú depresívnu fázu s psychotickými príznakmi.

To znamená, že ľudia s rôznou formou depresie môžu depresívne stavy zvládať inak. Čo platí pre človeka s ľahkou formou, nemusí pre toho s ťažkou.

Dostupné z: doi: 10.1016/j.jbtep.2016.10.003

Teraz najčítanejšie