Denník N

Zahraniční odborníci zhodnotili SAV: radia viac konkurencie, centrum inovácií či národný plán pre výskum

Na snímke sprava minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan, predseda SAV Pavol Šajgalík, predsedníčka medzinárodného hodnotiaceho panelu Marja Makarowová (Fínsko) a minister financií SR Peter Kažimír. Foto – TASR
Na snímke sprava minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan, predseda SAV Pavol Šajgalík, predsedníčka medzinárodného hodnotiaceho panelu Marja Makarowová (Fínsko) a minister financií SR Peter Kažimír. Foto – TASR

Z nezávislej akreditácie vyplýva, že na SAV sú dva ústavy, ktoré patria k európskej špičke, a deväť ústavov, ktoré presahujú európsky priemer.

Zahraniční experti vypracovali správu o stave vedy a výskumu na Slovenskej akadémii vied (SAV).

Ide o prvé nezávislé a medzinárodné hodnotenie vedeckej inštitúcie.

Odborníci odporúčajú, aby Slovenská akadémia vied zlepšila podmienky pre doktorandov.

„Zabránite tak odlivu mozgov. Ak budú podmienky excelentné, vedci na Slovensku zostanú. Pritiahnete aj ľudí zo zahraničia. Oba faktory sú pre rozvoj výskumu v krajine veľmi dôležité,“ povedal na pôde SAV Sijbolt Noorda, člen hodnotiacej komisie.

Predseda SAV Pavol Šajgalík dodal, že na akadémii pôsobí asi 500 doktorandov, z nich 1 až 5 percent tvoria zahraniční študenti, hlavne z Česka, Poľska, výnimočne aj Ukrajiny.

„Na Technologickom inštitúte v Zürichu majú 85 percent doktorandov zo zahraničia, iba 15 percent tvoria domáci. Naším cieľom je priblížiť sa k tomuto cieľu, potrebujeme sa internacionalizovať,“ doplnil Šajgalík.

11 nadpriemerných ústavov

Odborníci vytvorili päť kategórií, aby ohodnotili prínos jednotlivých ústavov akadémie.

Do prvej skupiny, podľa ktorej „patrí výskum ústavu v európskom kontexte k medzinárodnej špičke a ústav dosiahol v danej vednej oblasti významné príspevky a medzinárodné uznanie“, zaradili ústavy polymérov a etnológie z celkového počtu 48 ústavov SAV.

Do druhej skupiny, podľa ktorej „je ústav viditeľný na európskej úrovni a v danej oblasti v rámci Európy dosiahol hodnotné výsledky“, patrí deväť ústavov.

Na snímke sprava predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) Pavol Šajgalík a predsedníèka medzinárodného hodnotiaceho Meta-panelu Marja Makarowá (Fínsko) poèas tlaèovej konferencie SAV k výsledkom nezávislého hodnotenia medzinárodného nezávislého panelu expertov 23. februára 2017 v Bratislave. FOTO TASR - Pavel Neubauer
Predsedníčka medzinárodného hodnotiaceho panelu Marja Makarowová (Fínsko) a predseda SAV Pavol Šajgalík. Foto – TASR

Predseda SAV zhodnotil výsledky takto: „Na Slovensku máme dva ústavy, ktoré patria k európskej špičke. Potom máme deväť ústavov, ktoré výrazne presahujú európsky priemer, takže minimálne jedenásť našich inštitúcií vyčnieva z európskeho výskumného priestoru. Tie ostatné sa pohybujú na priemere a aj trošku pod ním.“

Pomoc tým, čo zaostali

V najhoršej kategórii, podľa ktorej „výskum nemá pevné základy alebo stagnuje“, skončilo päť ústavov. Šajgalík ich nechcel menovať, pretože ústavy majú lehotu 21 dní, aby sa proti výsledkom odvolali.

Tie ústavy, ktoré zaostávajú, nechcú zatiaľ rušiť. Cieľom SAV je pomôcť im v rozvoji. „Vypracovaná správa má aj odporúčaciu časť. Na jej základe sa spraví plán rozvoja na ďalšie štyri roky. Na základe merateľných ukazovateľov budeme sledovať, ako sa ústavom bude dariť,“ vraví predseda SAV.

Dodal, že sa nebojí toho, že by sa v budúcnosti rušilo veľa ústavov.

Šajgalík vysvetlil, že doteraz sa akreditácie robili tak, že sa najlepším pridalo z toho, čo sa vzalo tým najslabším. „To nie je rozvojový program. Teraz sme dostali extra peniaze na podporu tých najlepších. To považujem za rozvojový program,“ povedal predseda SAV.

Peniaze podľa výkonov

Jedno z odporúčaní komisie bolo, aby sa peniaze viac rozdeľovali podľa výkonnosti jednotlivých vedeckých tímov a do akadémie sa dostala väčšia konkurencia.

Na to Šajgalík povedal, že akadémia je štátnou rozpočtovou organizáciou a súčasný právny stav jej bráni rozdeľovať peniaze výhradne podľa zásluh. „Napriek tomu máme pripravený výkonnostný model financovania, ktorý chceme v skúšobnom režime spustiť od budúceho roka.“

Predseda SAV dodal: „Zákon o verejných výskumných inštitúciách sa významne pohol dopredu a dá sa očakávať, že ho tento rok prijmú. Potom sa oslobodíme od väzieb, ktoré nás držia v súčasnom stave. Peniaze budú z veľkej miery rozdeľované iba na základe kvality.“

Píšeme v slovenčine

Milena Zic Fuchs predsedala panelu, ktorý mal na starosti posudzovanie 18 ústavov oddelenia vied o spoločnosti a kultúre.

Povedala, že veľa textov zo spoločenských vied vzniká v slovenčine. „To nie je nevyhnutne zlá vec. Nehovoríme, aby ste v slovenčine prestali písať. Ale odporúčame, aby sa vytvorila zdravá rovnováha medzi písaním v slovenčine a v angličtine a iných veľkých európskych jazykoch,“ povedala.

Ocenila, že sa ústavy venovali skúmaniu slovenskej národnej identity.

Odborníčka sa obrátila aj na ministerstvo školstva, aby zvážilo založenia centra pre inovácie, ktoré by združovalo nielen ústavy SAV, ale aj univerzity.

Spájanie

Vedkyňa upozornila, že výskum v spoločenských vedách na SAV je zbytočne roztrieštený do samostatných oblastí a chýba mu kombinovanie viacerých disciplín do jedného projektu. „Som lingvistka. Ale dnes nestačí byť len lingvistkou. Robím aj neurovedy a iné odbory,“ povedala.

O prepájaní bolo aj ďalšie odporúčanie komisie – tentokrát sa netýkalo vedných disciplín, ale samotných ústavov. „Jeden z pozitívnych trendov, ktoré sme zaznamenali, bolo spájanie ústavov do väčších celkov. Vítame to, také ústavy sú životaschopnejšie. Ale je tu jedno varovanie: nesmie sa to robiť tak, že sa ústavy proste len zlúčia. Musíte to spraviť tak, že ich aj reorganizujete,“ povedal Sijbolt Noorda.

Predseda SAV Šajgalík povedal, že so závermi správy je spokojný. „Niekedy sa stretávame s otázkami, či výskum, ktorý sa na Slovensku robí, má vôbec zmysel. Odpovedám, že má,“ hovorí.

Druhá otázka je, či všetky tri oddelenia SAV – o živej prírode, neživej prírode a spoločnosti a kultúre – robia podobne kvalitný výskum, pokračoval v myšlienke predseda SAV. „Ak sa pozriete na distribúciu od najlepších po najslabších, v každom z troch oddelení je to podobné. Všade sú tí najlepší, ale máme aj slabších,“ dodal.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Príroda

Slovensko, Veda

Teraz najčítanejšie