Denník N

Ministerstvo školstva klame EÚ, zo škôl zmizli tisíce chudobných detí

Ilustračné foto – TASR
Ilustračné foto – TASR

V slovenskom školstve po novom už nie je možné byť chudobný a mať špeciálne vzdelávacie potreby zároveň.

Ministerstvo školstva klame Európsku komisiu. Jeho súčasné kroky prehlbujú segregáciu rómskych žiakov v školách a znižujú ich kvalitu vzdelávania.

Začiatkom roku 2016 začala platiť zmena v spôsobe udeľovania príspevku pre deti zo sociálne vylúčeného prostredia. Po novom to už nie sú školy (úrady práce, zriaďovatelia), ale psychológovia z poradní, kto rozhoduje o tom, ktoré dieťa je a ktoré už nie je chudobné a zaslúži si štátny príspevok na vzdelávanie.

Psychológovia z poradní, zvyknutí na určovanie mentálnych schopností dieťaťa, si len ťažko hľadajú cestu k stanovovaniu „diagnostík“ závislých od socioekonomickej situácie rodiny, na ktoré nemajú ani kompetencie, ani dostatok informácií. Poradne sú personálne podvyživené, nepoznajú rodičov ani komunitu, ktorú skoro nikdy nenavštevujú, pretože sú pre nich geograficky a sociálne nedostupné.

Stávajú sa preto absurdné situácie, keď iba jeden z troch súrodencov bol určený ako žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ostatní dvaja – hoci pochádzajú z rovnakých pomerov – príspevok na vzdelávanie nedostanú.

Ešte horšie sú na tom deti, ktoré navštevujú špeciálne školy alebo špeciálne triedy. Novela školského zákona stanovila, že tieto deti, od januára 2016 už en bloc, nemajú nárok na tento príspevok. V slovenskom školstve tak už nie je možné byť chudobný a mať špeciálne vzdelávacie potreby zároveň.

Žiakom už chýbajú asistenti a učebné pomôcky

Z príspevku na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia je platený asistent učiteľa. Platia sa z neho didaktické a učebné pomôcky, cestovné náklady, školské výlety a 

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Dennika N.

Teraz najčítanejšie