Denník N

Ministerstvo školstva klame EÚ, zo škôl zmizli tisíce chudobných detí

Ilustračné foto – TASR
Ilustračné foto – TASR

V slovenskom školstve po novom už nie je možné byť chudobný a mať špeciálne vzdelávacie potreby zároveň.

Ministerstvo školstva klame Európsku komisiu. Jeho súčasné kroky prehlbujú segregáciu rómskych žiakov v školách a znižujú ich kvalitu vzdelávania.

Začiatkom roku 2016 začala platiť zmena v spôsobe udeľovania príspevku pre deti zo sociálne vylúčeného prostredia. Po novom to už nie sú školy (úrady práce, zriaďovatelia), ale psychológovia z poradní, kto rozhoduje o tom, ktoré dieťa je a ktoré už nie je chudobné a zaslúži si štátny príspevok na vzdelávanie.

Psychológovia z poradní, zvyknutí na určovanie mentálnych schopností dieťaťa, si len ťažko hľadajú cestu k stanovovaniu „diagnostík“ závislých od socioekonomickej situácie rodiny, na ktoré nemajú ani kompetencie, ani dostatok informácií. Poradne sú personálne podvyživené, nepoznajú rodičov ani komunitu, ktorú skoro nikdy nenavštevujú, pretože sú pre nich geograficky a sociálne nedostupné.

Stávajú sa preto absurdné situácie, keď iba jeden z troch súrodencov bol určený ako žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ostatní dvaja – hoci pochádzajú z rovnakých pomerov – príspevok na vzdelávanie nedostanú.

Ešte horšie sú na tom deti, ktoré navštevujú špeciálne školy alebo špeciálne triedy. Novela školského zákona stanovila, že tieto deti, od januára 2016 už en bloc, nemajú nárok na tento príspevok. V slovenskom školstve tak už nie je možné byť chudobný a mať špeciálne vzdelávacie potreby zároveň.

Žiakom už chýbajú asistenti a učebné pomôcky

Z príspevku na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia je platený asistent učiteľa. Platia sa z neho didaktické a učebné pomôcky, cestovné náklady, školské výlety a rekreačné pobyty pre deti, ktoré sú sociálne izolované od zvyšku sveta. Z príspevku sa dokonca financujú zdravotnícke potreby, ktoré majú zabrániť infekčným ochoreniam v škole.

Podľa oficiálnych ministerských štatistík (Eduzber) v predchádzajúcom školskom roku takýto príspevok v základných školách dostalo 57-tisíc chudobných detí. Podľa novej „metodiky“ ich dnes dostáva už iba 21-tisíc detí. Zvyšných 35-tisíc žiakov sa nám v štatistikách stratilo.

Za všetko uveďme údaj Amnesty International a Európskeho centra pre práva Rómov, ktoré vo svojej najnovšej správe o segregácii rómskych detí upozorňujú na obec Jarovnice, kde škola po zmene školského zákona prišla tento školský rok o 70-tisíc eur na podporu vzdelávania chudobných detí. Otázkou je, prečo sa ministerskí úradníci z odboru inkluzívneho vzdelávania (áno, takto sa tento ministerský kabinet po novom nazval) rozhodli takto konať.

Ministerstvo klame Európsku komisiu

Odpovedí je hneď niekoľko a všetky sú plné paradoxov:

1. Ministerstvo školstva sa na každoročný nárast chudobných detí rozhodlo zareagovať šetrením finančných prostriedkov. Aby financie na týchto žiakov nemuselo každoročne zvyšovať, radšej umelo znižuje počty ich poberateľov.

2. U nás sa oficiálne nevedú etnické štatistiky o rómskych žiakoch v školách. Vedú sa však štatistiky o sociálne znevýhodnených žiakoch, pričom vieme, že do tejto kategórie patrí väčšina rómskych detí. Po novom sa tieto štatistiky už nemôžu zbierať v špeciálnych školách a triedach. Čo v praxi znamená, že v súčasnosti nevieme oficiálne zistiť, či počet rómskych detí v špeciálnych školách/triedach klesá, alebo naopak, stúpa.

3. To, že ministerstvo začalo umelo znižovať počty chudobných detí už aj na základných školách, je spôsobené tým, že sa snaží celkovo umelo znížiť počty „špeciálnych“ detí v školstve. Je to jeden z hlavných, aj keď zavádzajúcich štatistických argumentov pre Európsku komisiu, ktorá od apríla 2015 vedie voči Slovensku disciplinárne konanie (tzv. infringement) za segregáciu rómskych detí. Ministerstvo sa takýmito zavádzajúcimi krokmi snaží zabrániť, aby Slovenská republika bola súdená na Európskom súdnom dvore.

Všetko však nasvedčuje tomu, že ministerstvo robí presný opak: hoci sa tento rok desaťtisíce chudobných rómskych detí v ministerských štatistikách stratili, v školách aj naďalej zostávajú a nedostáva sa im už potrebná podpora. Toto nie je individuálne zlyhanie (R. Kaliňák), ale cielený systémový krok, ktorý len prehlbuje ich segregáciu v školách a znižuje ich kvalitu vzdelávania. Je zrejmé, že rezort školstva má opäť čo vysvetľovať.

Ak má pre vás práca našich novinárov pred prezidentskými voľbami väčšiu hodnotu, ako je cena predplatného, môžete ich podporiť aj darom. Vopred ďakujeme 🫶

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Komentáre

Teraz najčítanejšie