Denník N

Odborník na internetovú závislosť: Internet má viac pozitív ako negatív

Foto – archív JH
Foto – archív JH

Každá liečba závislosti je náročná, no pri internetovej závislosti je to o to ťažšie, že v súčasnom svete online aplikácií často nie je možná úplná abstinencia.

Ako sa vyvíjalo vnímanie internetovej závislosti?

Závislosť od internetu je nový fenomén. Doteraz ešte nie je uznaná za oficiálnu diagnózu napríklad aj preto, že je to viac typov závislostí. Na Slovensku sa začala viac objavovať s výrazným rozšírením dostupnosti internetu v školách a doma. Súčasný stav sa veľmi nemení, nemyslím si, že to bude stále stúpať. Podľa rôznych výskumov sú závislé dve až tri percentá populácie, podobne je to aj v Európe. To sa veľmi meniť nebude. Stredná závislosť – nadužívanie internetu –, ktorá smeruje k prepuknutiu plnej závislosti, je rozšírenejšia, je to od 13 do 14 percent. Môže to rásť a aj nadužívanie vstupuje do života a negatívne ovplyvňuje psychiku, výkon a vzťahy, ale ešte to nedosahuje úplnú závislosť.

Je to veľa?

Zo sto ľudí dvaja mladí majú zrejme takýto problém, zo 100 ľudí každý ôsmy nadužíva internet a to nie je malé číslo. Médiá však často robia chybu, keď apokalypticky prezentujú, že sme všetci mladí závisláci. Tak to určite nie je.

Ktoré vekové skupiny sú najviac závislé?

Najväčší používatelia sú ľudia od 15 do 30 rokov, to sú najčastejšie aj závisláci. Menší výskyt medzi staršími je spôsobený aj tým, že často ešte nemajú také digitálne poznatky, nepoužívajú internet tak často alebo majú aj menej času, majú rodiny, prácu. Mladí majú pomerne veľa voľného času a používajú smartfóny s neobmedzeným prístupom na internet.

Juraj Holdoš (36)

Žije v Ružomberku. Vyštudoval filozofickú fakultu v Trnave a neskôr v Ružomberku. Je výskumník a psychológ, pôsobí na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity. Venuje sa spojeniu psychológie a technológií. Spolupracuje s novým centrom prevencie internetovej závislosti. Prevádzkuje stránku internetovazavislost.sk, kde si môžu ľudia otestovať závislosť, získať o nej viac informácií a dozvedia sa aj to, kde ju môžu začať liečiť.

A malé deti?

Tie už vyrastajú do digitálnej spoločnosti. Internet je pre ne prirodzený priestor, používajú ho a zdá sa, že tam môžu byť základy nadmerného používania internetu. Rodičia na to nedohliadnu, deti pozerajú nadmerne Youtube kanály, hrajú online hry ako Minecraft, Warcraft a podobne.

Od akého veku by mali deti začať s internetom a dokedy by sa tomu mali úplne vyvarovať?

U malých detí v škôlkach, ktoré ešte nevedia rozoznať realitu od fiktívneho na internete, by som bol veľmi opatrný. Na druhej strane je realita, že každé dieťa sa už od základnej školy stretne s počítačom a internetom. Často je problém, že rodičia bývajú v nových médiách menej zdatní ako ich deti. Preto ani nevedia, čo deti na internete robia. Nové aplikácie a sociálne siete sa vyvíjajú tak rýchlo, že to nestíhajú spracovať a správne kontrolovať. Všetky výskumy ukazujú, že zakazovanie nie je úplne efektívne. Deti si  k tomu nejakú cestu nájdu. Zmysel má skôr s deťmi komunikovať.

Počítače a tablety sa dostávajú už aj do škôl ako súčasť výučby. Môže to nejako ovplyvniť závislosť? Prepukne skôr alebo učitelia vedia deti naučiť, ako sa na internete správať?

Určite to má dve stránky, v psychológii nie je nič čiernobiele. Môže to byť prevencia aj pohnútka. Počítač a tablet sa v škole používa efektívne, nie iba na hry alebo komunikáciu, ktoré vedú k závislosti. Určite sa tam nepozerá pornografia.

Foto N - Tomáš Benedikovič
foto N – Tomáš Benedikovič

Od ktorého roku v škole by deti mohli pracovať s počítačmi?

Niektoré výskumy naznačujú, že príliš skoré vystavovanie detí internetu a počítačom môže negatívne ovplyvniť dlhodobú pozornosť a že vyučovanie prostredníctvom tabletov a novej techniky nie je až také efektívne. Dokonca sa objavujú aj názory, že deti vyslovene hlúpnu a ich mozog sa nerozvíja tak, ako by mal. Z tohto pohľadu je výhodné, aby sa deti v škole stretávali s počítačmi čo najneskôr. Na druhej strane som presvedčený že rozumné využitie počítačov na základnej škole nemôže deťom ublížiť. Ublížiť im môže nadmerné a nekontrolované používanie internetu a počítačov mimo školy.

Mali by školy zaviesť v rámci osnov mediálnu výchovu, ako pristupovať napríklad k správam?

Je zavedená ako prierezový predmet, otázka je, nakoľko sa to v praxi deje a ako sú dobre informovaní učitelia, ktorí to učia. Pri práci s deťmi pomáhajú „peer skupiny“, keď mladí ľudia vysvetľujú niečo mladým. Rozprávajú to svojím jazykom, prístupom, a keď oni hovoria o závislosti, je to oveľa efektívnejšie, ako keď to robí učiteľ.

Ako závislosť vzniká?

Je viac teórií a pravda bude zrejme v ich kombinácii. Jedna hovorí, že závislosť vzniká u ľudí, ktorí používajú internet hlavne na zábavu a vylepšenie nálady. Ďalšia je, že je to dôsledok ich frustrácie a neriešenie iných problémov, sú frustrovaní zo vzťahov a riešia to na internete. Túto hypotézu podporuje aj to, že pri závislosti od internetu je veľmi veľký výskyt ďalších psychických problémov, najmä depresia, úzkosť, ďalšie závislosti ako alkohol, ADHD – hyperaktivita a porucha pozornosti. Internet ponúka rýchlu a okamžitú odmenu. Nepotrebujú sa o niečo snažiť. Napríklad pri pornografii na niečo kliknú a hneď vidia plnú sexuálnu akciu, čo je okamžitá odmena. Keď to začnú preháňať, ani blízki si to nemusia hneď všimnúť. Závislosť nepocítime ihneď, no postupne poklesne výkon v škole, v práci, pribúdajú konflikty, necítime sa dobre.

Kto je náchylnejší na vznik závislosti?

Záleží, na čo používame internet. Sme závislí buď od nejakej aplikácie, alebo druhu správania. Môže to byť závislosť od virtuálneho sexu a pornografie, od vzťahov a sociálnych sietí, od online hier, gamblingu aj nakupovania a obchodovania. Prvé tri sa medzi závislými vyskytujú najčastejšie.

Aké sú kritériá, aby už išlo o závislosť?

Profesor Mark Griffiths definoval šesť kritérií, ktoré musia byť splnené, aby sme mohli hovoriť o závislosti. Ide o dôležitosť internetu v živote človeka, využívanie internetu na zmenu nálady alebo zvyšujúcu sa toleranciu, čo znamená, podobne ako pri drogách, že človek musí na dosiahnutie uspokojenia stále zvyšovať dávky času stráveného online. Kritériom je aj výskyt abstinenčných príznakov. Najčastejšie v podobe nepokoja, podráždenosti, zúrivosti, ale aj smútku. Stupňujúce sa medziľudské konflikty, ale aj konflikty so sebou samým. A aj výskyt recidívy. Závislý internet obmedzí, ale po istom čase sa k tomu znovu vráti.

Kto je náchylnejší?

Môžu tam byť osobnostné predispozície. Závislí sú skôr nesvedomití a emocionálne labilní, skôr s horšími vzťahmi s druhými ľuďmi. Skôr sú to mladší ľudia a muži, aj keď ženy to doháňajú práve sociálnymi sieťami. Typickým závislákom bol v minulosti nejaký utiahnutý IT-čkár, ale teraz to tak úplne nie je. Záleží aj na druhu aplikácie a správania. Nie každý, kto pozerá porno, je závislý, ale je tam väčšia možnosť vzniku. Pri závislosti ide aj o hľadanie úniku či riešenie osobných problémov na internete.

Ako sa závislosť priamo prejavuje na živote?

Jeden zo znakov sú narastajúce vnútorné konflikty. Typické študentské je: viem, že to preháňam, zase som sedel pri internete viac, ako som chcel, mal som sa učiť, ale zapol som si Facebook a znovu z toho nič nebolo. Narastajú konflikty s druhými ľuďmi, s priateľmi, sťažujú sa, že sa im závislý nevenuje, pribúdajú konflikty s nadriadenými a učiteľmi pre pokles výkonu. Zmení sa aj psychická pohoda.

Ako? 

Závislí sú nervóznejší, obsedantne – nutkavo musia stále myslieť na hru, sociálnu sieť a sú z toho nepokojní. Môže sa to prejaviť smútkom, nervozitou, ale aj zúrivosťou. Zhoršia sa iné psychické problémy, závislí sú úzkostnejší, depresívnejší, ešte viac sa zhorší pozornosť. Internet je ideálne miesto pre ľudí, ktorí radi prepínajú medzi množstvom stránok, a ešte viac to zvýrazní nepozornosť. Závislosť sa môže prejaviť rozpadom vzťahov a postupnou izoláciou.

foto N - Tomáš Benedikovič
foto N – Tomáš Benedikovič

Je rozšírené využívanie sociálnych sietí problém?

Všeobecne má internet viac pozitív ako negatív. Veľké americké výskumy hovoria, že ľudia, ktorí používajú internet, sú šťastnejší a majú viac kontaktov. Má to však aj negatívne stránky, nadužívanie je len jednou z nich. Ďalšie je šikanovanie alebo možnosť kontaktu s potenciálne nebezpečnými ľuďmi. Z veľkého výskumu EU Kids Online, ktorý sa robil v celej Európe, vyšlo, že čím viac mladí benefitovali na internete, tým sa zvyšovala aj možnosť negatívnych dôsledkov s rizikom ujmy. Človek sa potrebuje socializovať a to, že ľudia sedia na internete, nemusí byť vyslovene zlá vec. Ešte nevieme, aké sú úplne všetky vplyvy, niektoré negatíva poznáme. Skôr sa to však mení, ľudia vyrastajú v sociálnych sieťach s internetom a nerozdeľujú svet na offline a online, pre nich je to jedna spojitá vec.

Množstvo informácií a služieb sa presúva na internet. Je to riziko pre rozvoj závislosti od internetu?

Nepoužívať internet nie je napríklad pre vysokoškoláka možnosť – neprihlásil by sa na skúšku, neobjednal by si lístok na obed. Informatik, ktorý pripravuje webovú stránku, môže sedieť za internetom 12 hodín denne a vôbec nie je závislý. Dôležité je, ako používajú internet a čo to prináša. To, že internet je stále viac a viac v našich životoch a nepohneme sa bez neho, automaticky neznamená, že sme od neho závislí psychicky.

Ako sa lieči závislosť? Úplná abstinencia asi nie je možná po celý život.

Liečba závislosti od internetu je o to ťažšia, že často nie je možná úplná abstinencia. Programy overené v Amerike či Nemecku pracujú zo začiatku s úplným odstrihnutím od internetu a potom postupne začínajú s funkčným používaním internetu. Abstinencia od programov alebo typu správania, ktoré mu vyrábali problém, pokračuje aj potom.

Slovensko

Teraz najčítanejšie