Denník N

Zoberú nezaočkované dieťa do škôlky a hrozí Slovensku epidémia? (otázky a odpovede)

Na Slovensku klesá podiel zaočkovaných detí. Ak to takto bude pokračovať, môžeme stratiť spoločnú imunitu, vďaka ktorej u nás už roky nemáme viaceré infekčné ochorenia.

Text odpovedá aj na otázky:

  • Čo hrozí rodičom, ktorí nedajú deti zaočkovať?
  • Zoberú takéto deti do škôlky a do školy?
  • Ako nezaočkované deti ohrozujú iných, keď sú zaočkovaní?
  • Spôsobuje očkovanie autizmus či iné ochorenia?
  • Aké vedľajšie účinky môže mať?

 

Ako to vyzeralo, keď sa neočkovalo?

„Epidémie infekčných ochorení, proti ktorým je v súčasnosti možnosť chrániť deti očkovaním, zabili vo svete viac detí ako všetky vojny,“ uvádza úrad verejného zdravotníctva. Pred povinným očkovaním vznikali epidémie chorôb, ktoré sa dnes už takmer nevyskytujú.

V krajinách s nízkou zaočkovanosťou, teda tam, kde je zaočkovaných menej ako 95 percent detí, sa epidémie stále vyskytujú.

Zoberme si osýpky. V roku 1961 pripadalo na 100-tisíc obyvateľov takmer 700 prípadov osýpok. Povinne sa proti tomuto nebezpečnému ochoreniu očkuje od roku 1969, vtedy na 100-tisíc obyvateľov registrovali 350 prípadov osýpok. Po desiatich rokoch sa osýpky na Slovensku takmer nevyskytovali. Posledný domáci prípad sa objavil v roku 1998.

Ako by to vyzeralo bez očkovania, ukázala situácia v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu, ktoré v rokoch 1992 až 1995 postihli epidémie záškrtu. Ochoreli práve neočkovaní a nedostatočne očkovaní. „Hlásené boli desiatky tisícok ochorení a tisíce úmrtí mladých ľudí. Rovnako v skupinách a komunitách, ktoré z rôznych pohnútok očkovanie odmietajú, dochádza k epidemickým výskytom. Príkladom môže byť epidémia osýpok v Nemecku, kde od novembra 2001 do marca 2002 bolo hlásených 1656 ochorení na osýpky u neočkovaných detí. Táto epidémia sa začala v antropozofickej škole v Bavorsku, ktorej učenie odmieta vakcinačný zásah do ľudského tela a hlása, že vakcíny môžu pôsobiť škodlivo,“ píše úrad verejného zdravotníctva.

graf_osypky-1-1000x777

Ako je to v iných krajinách Európskej únie?

V Únii je 15 13 krajín, v ktorých nie je povinné žiadne očkovanie, 14 krajín má povinné aspoň jedno očkovanie. Povinné očkovanie detí alebo rizikových skupín populácie je okrem Slovenska aj v Belgicku, Bulharsku, Česku, vo Francúzsku, v Grécku, Lotyšsku, Maďarsku, na Malte, v Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku a Taliansku. Povinné očkovanie nemajú ani v Nórsku a na Islande, ktoré s EÚ úzko spolupracujú.

V krajinách, kde je očkovanie dobrovoľné, sa vo väčšej miere vyskytujú epidémie infekčných ochorení. Ide najmä o epidémie osýpok alebo mumpsu, ktoré opakovane trápia rodičov a deti v Nemecku, Taliansku, Holandsku, Belgicku a vo Veľkej Británii.

V krajinách, kde je zavedené povinné očkovanie, epidémie infekčných ochorení nie sú. Výnimkou sú epidémie osýpok v rómskych komunitách s nízkou zaočkovanosťou v Bulharsku a Rumunsku.

V krajinách EÚ ako Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Švédsko si očkovaciu stratégiu reguluje každý „kantón“ (samosprávna oblasť) samostatne, pričom sa riadi odporúčaniami zodpovednej inštitúcie na národnej úrovni.

Prečo by som mal zaočkovať dieťa?

Vďaka očkovaniu ustúpili alebo dokonca vymizli viaceré ochorenia.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Dennika N.

Povinné očkovanie

Teraz najčítanejšie