Denník N

Zakázať prijímanie neočkovaných detí do škôlky? (anketa s expertmi)

Ako by mal štát bojovať proti poklesu zaočkovaných detí? Mal by stopnúť prijímanie neočkovaných detí do škôlok alebo by mali rodičia platiť za ochorenie, proti ktorému sa dá zaočkovať? Pýtali sme sa lekárov aj právnikov.

Otázky: 

1. Malo by sa zakázať prijímanie detí do škôlky/školy, ak nie sú očkované?

2. Aké postihy treba zaviesť, aby sa zastavil pokles očkovaných detí? 

Peter Kováč, lekár a právnik

1. Neočkované deti predstavujú pre ostatných členov detského kolektívu zvýšené zdravotné riziko. Preto by deti, ktoré neboli zaočkované, nemali prijímať do žiadneho kolektívneho detského zariadenia. Výnimku by som urobil len u tých, ktoré neboli zaočkované pre kontraindikácie očkovania.

2. Rodičia, ktorí vyzdvihujú slobodu v očkovaní, by mali túto svoju slobodu dotiahnuť do dôsledkov. So slobodou odmietnuť očkovanie je spojená aj možnosť zomrieť na infekčné ochorenie rovnako ako v stredoveku. Na internete koluje aj názor, že rodičia by mali očkovať len tie deti, ktoré si chcú nechať. Myslím si, že z verejného zdravotného poistenia by sa nemali hradiť náklady na liečbu ochorenia, proti ktorému je zamerané povinné očkovanie. Samozrejme, okrem tých detí, ktoré očkovať nemožno zo zdravotných dôvodov. Len pre informáciu – náklady na očkovanie proti osýpkam sú do dvoch eur na osobu, náklady na liečbu osýpok môžu dosahovať stonásobky nákladov na očkovanie.

Mário Moro, pediater Trnava, 1. viceprezident Asociácie súkromných lekárov SR

1. Pokiaľ viem, aj vo svete je problém s prijatím dieťaťa do kolektívu, ak nie je zaočkované. To čiastočne problém rieši.

2. Pokuty, si myslím, tento problém neriešia. Malý vplyv má vzdelávanie, ľudia, ktorí odmietajú očkovanie, sú tak negatívne ovplyvnení, že akýkoľvek rozumný argument nezaváži. Najlepším argumentom je negatívna skúsenosť s ochorením, ale to je, bohužiaľ, to najhoršie aj pre dieťa a okolie.

Ján Mikas, hlavný hygienik, Úrad verejného zdravotníctva

1. Takéto opatrenie je jednou z možností, na prípadnú zmenu legislatívy však najprv musí prebehnúť odborná diskusia o prípadnej efektivite takéhoto kroku.

2. Úrad verejného zdravotníctva chce pokračovať cestou vzdelávania rodičov. Odporúčam rodičom, ktorí nedali zaočkovať svoje deti z dôvodu zavádzajúcich informácií a argumentov antivakcinačných aktivistov, aby kontaktovali ich pediatra, prípadne miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a prediskutovali možnosť zaočkovania svojich detí. V tejto súvislosti už Úrad verejného zdravotníctva listom kontaktoval aj Slovenskú lekársku komoru, Slovenskú lekársku spoločnosť a Asociáciu súkromných lekárov SR, s cieľom informovať o aktuálnej situácii vo výskyte osýpok a ich možnom výskyte aj v Slovenskej republike.

Ivan Humeník, právnik z h&h Partners, ktorý sa zaoberá medicínskym právom

1. Je to skôr spoločenská ako právna otázka. V rámci legislatívy EÚ sú známe krajiny, ktoré

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Dennika N.

Povinné očkovanie

Teraz najčítanejšie