Denník N

Odporúčania Benátskej komisie oslovujú všetkých: prezidenta, NR SR aj Ústavný súd SR

Ústavný súd ostal takmer prázdny. Foto – TASR
Ústavný súd ostal takmer prázdny. Foto – TASR

Národná rada by mala zvoliť ďalších dvoch kandidátov. Až vtedy môže hlava štátu konať a rozhodovať o kandidátoch.

 

Benátska komisia nesklamala

Benátska komisia neodpovedala priamo na otázky, ktoré jej položil prezident republiky. Bez ohľadu na to považujem stanovisko tohto poradného orgánu Rady Európy za významný príspevok k vyjasneniu situácie okolo navrhovania kandidátov a ich menovania za sudcov Ústavného súdu. Benátska komisia napriek svojej zdržanlivosti, preukázala ohromný cit pre závery a odporúčania, ktoré by mohli, ak všetci aktéri budú schopní a ochotní čítať ich bez vytrhávanie jednotlivých viet z kontextu, napomôcť riadnemu, nezávislému a profesionálne zdatnému fungovaniu Ústavného súdu.

Pýtate sa nás, neplnohodnotnú odpoveď máte od Ústavného súdu

Podčiarknem, Benátska komisia prijala svoje závery a odporúčania až po tom, čo rázne upozornila všetkých adresátov stanoviska, že nie je nadnárodným arbitrom ani štvrtou inštanciou, ktorá by mala, mohla alebo musela posudzovať postupy a rozhodovanie Ústavného súdu.

Preto vo svojich záveroch odkázala na uznesenie ústavného súdu, ktorým bol zamietnutý návrh prezidenta na výklad Ústavy o tom, či sa výklad v prípade nevymenovaného GP vzťahuje aj na kandidátov na sudcov ústavného súdu alebo nie. V odôvodnení tohto uznesenia je uvedené, že väčšina pléna sa stotožňuje s písomným nálezom III. senátu, v ktorom tento senát vylúčil možnosť použitia výkladu v tzv. prípade Čentés aj na kandidátov na sudcov ústavného súdu.

V stanovisku nenájdeme ani slovo o tom, či sa Benátska komisia stotožňuje alebo nesúhlasí s takým právnym názorom. Komisia jednoducho zopakovala to, čo napísal ústavný súd a neprezradila svoj postoj.

Benátska komisia si všimla problematickosti takého rozhodnutia. V  záveroch dodala, že si uvedomuje, že ide o neplnohodnotný výklad ústavy, ktorý nezodpovedá článku 128 ústavy. Ide o jemnú, ale nezvykle údernú kritiku postupu Ústavného súdu.

Ústava nepozná jej neplnohodnotné výklady. Otvára sa preto polemika, ako naložiť s takým záverom Benátskej komisie. Plnohodnodne alebo neplnohodnotne? So záverom Benátskej komisie však treba plne súhlasiť; iný je vzťah k neplnohodnotnému výkladu Ústavy. Vtiera sa totiž otázka, z akých dôvodov plénum prijalo neplnohodnotný výklad, ak malo väčšinu hlasov aj na plnohodnotný výklad? Môžeme sa domnievať prečo, ale bolo by to už zbytočné. Nezabúdajme však na tento kľúčový bod stanoviska Benátskej komisie. Ukazuje, nesporne, na svojvoľné praktiky pléna Ústavného súdu.

Veľká výzva pre I. senát Ústavného súdu

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Dennika N.

Teraz najčítanejšie