Denník N

Právny purizmus, Mečiarove amnestie a strata pamäti niektorých politikov

Foto – TASR
Foto – TASR

Niektorí politici, čo dnes kritizujú ústavný zákon o zrušení amnestií s argumentom, že by obišiel Ústavný súd, hlasovali v roku 2006 za iný ústavný zákon, ktorý tento súd naozaj obišiel.

Autor je právnik, riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV

Práve vrcholia debaty o prijatí ústavného zákona o zrušení časti takzvaných mečiarových amnestií. Mnohí koaliční právnici argumentujú, že nemožno prijať takýto ústavný zákon bez rozšírenia kompetencie ústavného súdu, aby mohol preskúmať jeho ústavnosť. V opačnom prípade by sa vraj vytvoril precedens, ktorý by umožňoval parlamentu v budúcnosti rušiť aj rozhodnutia súdov.

Hovoria to tí istí poslanci, ktorí pred takmer jedenástimi rokmi podporili ústavný zákon, ktorý priamo negoval a obchádzal nález Ústavného súdu SR.

Ide o nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 19. októbra 2005 publikovaný v zbierke zákonov pod č. 638/2005 Z. z., kde ústavný súd rozhodol, že ustanovenie § 30 ods. 4 až 7 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je v súlade s čl. 1 ods. 1 prvou vetou, čl. 2 ods. 2 a s čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

Uvediem hlavnú myšlienku tohto nálezu. Podľa názoru Ústavného súdu nebol dôvod na to, aby Národná rada ako orgán s presne vymedzenou ústavnou právomocou (čl. 86 ústavy) zriaďovala orgán na preskúmavanie činnosti Národného bezpečnostného úradu. Preskúmavanie správnych rozhodnutí všeobecným súdom predstavuje reálnu a  dostatočnú záruku objektívneho a nestranného rozhodovania aj bez vytvorenia nesystémového medzičlánku v podobe komisie Národnej rady, konštatoval ďalej ústavný súd.

Poslancom sa zrejme nepozdával nález Ústavného súdu a vymysleli skutočne „kreatívne“ a „prelomové“ riešenie. Ustanovenia, ktoré považoval Ústavný súd za protiústavné, navrhli prijať s kozmetickými zmenami ako poslanecký návrh vo forme ústavného zákona. Parlament na svojom zasadaní 20. apríla 2006 prijal ústavný zákon o zriadení a činnosti výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu.

V novodobej histórii sa ešte nestalo, aby parlament takýmto flagrantným spôsobom a v jednote koaličných a opozičných poslancov ignoroval ústavu a priamo negoval nález Ústavného súdu. Nešlo síce o prvý prípad, keď parlament schválil zákon s podobným obsahom, ako ho pred tým Ústavný súd vyhlásil za protiústavný. V uvedenom prípade však išiel ústavodarný zbor ešte ďalej.

Zjavným zámerom poslancov bolo zamedziť opätovnému posudzovaniu predmetného zákona z pohľadu ústavnosti ústavným súdom. Preto bol zákon schválený ako ústavný zákon. Pritom na takýto postup neexistoval žiadny racionálny dôvod.

Z celkového počtu 129 hlasujúcich poslancov za prijatie hlasovalo 110, desať bolo proti a deväť poslancov sa zdržalo hlasovania. Zaujímavé na tomto ústavnom zákone je aj to, ako hlasovali vtedajší právnici v parlamente. Za stranu Smer-SD za prijatie ústavného zákona hlasovali všetci vtedajší ich právnici – Číž, Fico, Kaliňák, Madej, Laššáková, Tkáč, za HZDS Mečiar a za stranu SDKÚ Mišík. Z nezaradených poslancov – právnikov tento ústavný zákon ešte podporili Abelovský a Polka.

Z právnikov, ktorý vtedy pôsobili v parlamente, boli proti prijatiu takéhoto ústavného zákona len Tóthová z HZDS a Lipšic z KDH, zdržal sa Hrušovský.

Pre úplnosť dodávam, že poslanci Cuper, Drgonec a Šimko neboli prítomní na hlasovaní. Mnohí z právnikov, ktorí hlasovali za tento „ústavný“ zákon, nás dnes presviedčajú, že im ide v prípade amnestií o čistotu práva a v živote by im ani nenapadlo podporiť niečo, čo sa prieči ústave.

„Sme národ, ktorí sa pomaly a ťažko učí, ale rýchlo zabúda“, povedal svojho času Anton Srholec. Tento príspevok vznikol preto, aby sa niektorým dnešným právnym puristom obnovila pamäť a národu otvorili oči.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Mečiarove amnestie

Komentáre

Teraz najčítanejšie