Menšiny na Slovensku si zaslúžia viac

Financovanie menšinovej kultúry dostane modernú formu, naplnenú starým a dosť zatuchnutým obsahom.

Autorka je producentka a expertka na kultúrnu politiku

Vláda minulý týždeň schválila zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín. Malo by ísť o inštitúciu, ktorá na seba prevezme kompetencie, ktoré doteraz vykonával Úrad vlády či iné ústredné orgány štátnej správy a jej poslaním bude najmä starostlivosť o kultúru a kultúrne prejavy národnostných menšín na Slovensku.

Na prvý pohľad ide o chvályhodnú iniciatívu – princíp financovania kultúry a kultúrnych prejavov cez samostatnú odbornú inštitúciu, vzdialenú od priamej vládnej moci („arm’s length“) je moderným štandardom v civilizovanom svete a na Slovensku sa už osvedčil v prípade Audiovizuálneho fondu či Fondu pre umenie. Aj výrazné zvýšenie rozpočtu oproti súčasnému stavu by svedčilo o tom, že vláda túto agendu považuje za dôležitú a že zmysluplnú podporu kultúrnej rozmanitosti a kultúrneho dialógu považuje za samozrejmú súčasť moderných demokratických politík.

To všetko by nový zákon mohol priniesť, keby… keby nešlo len o modernú formu, naplnenú starým a dosť zatuchnutým obsahom.

Politická komplikácia

Agenda národnostných menšín (nielen) na Slovensku bola vždy citlivou otázkou. História územia, na ktorom dnes existuje Slovenská republika, komplikované dejiny strednej Európy 20. storočia a politický vývoj po roku 1989, respektíve 1993, vniesli do tejto témy obrovské množstvo negatívnych emócií, nacionalizmu a sentimentu, ktoré v podstate znemožňovali zmysluplnú diskusiu o moderných politikách v tejto oblasti.

Je pochopiteľné, že určujúcim faktorom boli vzťahy s najväčšou a kultúrne najvýraznejšou maďarskou menšinou. Nacionalistické besnenie 90. rokov napáchalo

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Dennika N.

Pridajte sa k predplatiteľom

Dnes na DenníkN.sk

Najčítanejšie

| |