Denník N

Cuper kandidoval za Kotlebu a povedal, že smrť Remiáša nebola vražda. Nekazí meno UK? (anketa)

Ján Cuper na diskusii o amnestiách pred študentmi Právnickej fakulty UK v Bratislave. Foto N – Tomáš Benedikovič
Ján Cuper na diskusii o amnestiách pred študentmi Právnickej fakulty UK v Bratislave. Foto N – Tomáš Benedikovič

Spýtali sme sa ľudí z Univerzity Komenského, ako hodnotia Cuperove slová o Remiášovi či jeho kandidatúru za ĽSNS. „Podľa mňa robí hanbu Univerzite Komenského,“ hovorí Martin Slobodník z filozofickej fakulty.

Na pondelkovej verejnej diskusii o Mečiarových amnestiách, ktorú zorganizovala právnická fakulta, docent Ján Cuper pred študentmi povedal, že smrť Róberta Remiáša nebola vražda. Remiáš „si ublížil sám svojou neopatrnosťou“, vyhlásil a dodal aj to, že korunný svedok únosu Oskar Fegyveres bol kúpený za milión šilingov. Bývalý poslanec za HZDS a obhajca Ivana Lexu kandidoval v posledných voľbách za Kotlebovu ĽSNS; známy je aj autonehodou, po ktorej vedel sotva artikulovať, alebo výrokom, že ženy nevedia šoférovať.

Spýtali sme sa jeho kolegov z Univerzity Komenského, kde Cuper pôsobí ako docent na právnickej fakulte, ako to hodnotia.

Otázky: 

Ako hodnotíte vyjadrenia Jána Cupera o Róbertovi Remiášovi?

Nekazí meno univerzity skutočnosť, že kandidoval do parlamentu za Kotlebovu stranu, alebo v minulosti vyhlasoval, že ženy nevedia šoférovať?

Jozef Bátora, profesor na Katedre politológie UK

Docent Cuper svojou kandidatúrou za Kotlebovu stranu ukázal, že mu chýba schopnosť posúdiť, čo je vhodné pre akademika seniora Univerzity Komenského. Volebný program strany, za ktorú kandidoval, je jasne v rozpore so základnými hodnotami humanizmu, liberálnej demokracie a ľudských práv, ku ktorým sa UK verejne hlási pri každej promócii. Vzhľadom na takéto zjavné lapsusy v úsudku docenta Cupera je ťažké brať akékoľvek jeho vyhlásenia – vrátane tých posledných – vážne.

Ivan Lacko, Katedra anglistiky a amerikanistiky UK, jeden z iniciátorov vysokoškolského protestu učiteľov

Áno, kazí. Reakcia Univerzity Komenského na jeho kandidatúru za ĽSNS bola nedostatočná – UK mohla a mala povedať, že to odsudzuje, ale keďže ĽSNS je legálny politický subjekt, tak zamestnanec môže kandidovať, za koho chce. Ale to vymedzenie sa voči radikalizmu na strane Cupera tam od UK nezaznelo. Ani v iných prípadoch, ktoré spomínate. Pštrosia politika. To isté si myslím o odovzdávaní medailí.

K tomu, čo Cuper hovoril včera, sa neviem vyjadriť, lebo som tam nebol a poznám tie veci len sprostredkovane. Ale dalo sa to čakať, je to len pokračovanie všetkého toho, čo robil a hovoril doteraz. Škodí to diškurzu, imidžu univerzity, kazí to morálku a občiansku spoločnosť. Legitimizuje to kriminálne správanie a alternatívne „fakty“.

Eduard Burda, docent a dekan Právnickej fakulty UK

V prvom rade – Právnická fakulta UK zorganizovala odbornú právnu diskusiu na aktuálnu tému rušenia amnestií. Po druhé, diskusia znamená, že treba zabezpečiť pluralitu názorov. Väčšina diskutujúcich vyjadrila názor v prospech zrušenia amnestií. Je smutnou pravdou, že sme mali problém získať do diskusie ľudí, ktorí by prezentovali svoj právny názor proti zrušeniu amnestií verejne, pretože sa báli sociálnej smrti zo strany médií. Preto vo všeobecnosti docent Cuper dodal tejto diskusii pluralitný charakter. Časť jeho vystúpenia, na ktorú sa pýtate, bola odpoveďou na priamu výzvu študenta, aby sa vyjadril práve k tejto otázke. Osobne som predmetné vyšetrovacie spisy, ani ich časti, nečítal, neupieram docentovi Cuperovi právo na jeho názor, osobne však považujem jeho vyjadrenie v predmetnej časti za nezmysel. V diskusii zazneli vystúpenia, ktoré jeho tvrdenia vyvracali.

Martin Slobodník, profesor Filozofickej fakulty UK 

Poslaním Univerzity Komenského je aj šírenie princípov slobody a demokracie, v príhovoroch k absolventom sa odvolávame na humanistické myšlienky Jana Amosa Komenského a v nedávno schválenom etickom kódexe sa naša univerzita prihlásila k hodnotám tolerancie, spravodlivosti, solidarity a nediskriminácie. S osobnými názormi – lebo naozaj ich nevnímam ako odborné právne stanoviská, ale politické proklamácie – docenta Cupera na vraždu Roberta Remiáša či úlohu Oskara Fegyveresa pri udalostiach nasledujúcich po únose Michala Kováča mladšieho síce nesúhlasím, ale neostáva mi nič iné ako ich brať na vedomie a v duchu uvažovať o tom, aký odkaz vysiela tento pedagóg svojim študentkám a študentom.

Avšak rovnako ako pred vyše rokom, keď som sa k tomu vyjadril počas štrajku učiteľov, aj dnes sa hanbím za to, že členom akademickej obce univerzity, na ktorej pôsobím, je aj bývalý kandidát xenofóbnej, extrémistickej a neonacistickej strany, o ktorej agende premeny demokratického ústavného zriadenia na autoritatívny štát vedený konkrétnou hnedou ideológiou snáď už nikto nemôže pochybovať. Potešilo by ma, keby som počul od vedenia právnickej fakulty i Univerzity Komenského oveľa jasnejšie slová o tom, že pri všetkej úcte k slobode vyjadrovania možno len ťažko hodnoty neonacistickej strany zosúladiť s etickými nárokmi kladenými na člena akademickej obce našej univerzity.

Podľa môjho názoru robí pán Cuper hanbu Univerzite Komenského v tej – ešte stále väčšinovej – časti našej spoločnosti, ktorá nerezignovala na základné morálne hodnoty či rešpektovanie ľudských práv a odmieta nebezpečné politické blúznenie strany Kotleba a kol.

Radomír Masaryk, Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Dobrý akademik by si mal dať pozor, aby do sveta nešíril vyslovené bludy, nepodložené stereotypy či dokonca konšpirácie. Vyjadrenia tohto typu nie sú pre akademika tou najlepšou vizitkou.

Branislav Dolný, katedra politológie FiF

1) Vyjadrenia pána Cupera z diskusie poznám len sprostredkovane z reportáže vo vašom denníku. Tieto vysvetlenia udalostí sú konzistentné s opisom udalostí v podaní V. Mečiara, ktoré opätovne pripomenul a „doplnil“ v poslednom rozhovore na TA3. Dôležité je, či pán Cuper ponúkol aj akýkoľvek dôveryhodný dôkaz či fakt, ktorý by tieto vysvetlenia potvrdil, lebo zatiaľ má táto konštrukcia charakter konšpiračnej teórie (nejasné osoby a záujmy v pozadí, veľká komplikovanosť, ignorovanie všetkých faktov, ktoré ju spochybňujú).

Problémom týchto vyjadrení však tiež je, že ak sa ukáže pravdivá (logickejšia a pravdepodobnejšia) verzia o zapojení štátu či priamo predsedu vlády, sú tieto vety mimoriadne cynické.

2) Pána Cupera osobne nepoznám ani nijako neviem zhodnotiť jeho odbornosť a pôsobenie na právnickej fakulte, nerád by som ho súdil a hodnotil, to je otázka na dekana fakulty.

K výrokom, ktoré spomínate, uvediem len toľko, že som sa nikdy a nikde nestretol ani nezaznamenal akademika či vysokoškolského pedagóga, ktorý by vyjadril takéto sexistické ničím nepodložené predsudky. V tomto zmysle ide o výnimočný, exotický prípad aj v slovenských pomeroch.

Vôbec nechcem volať po jeho odchode z univerzity, ak sa právu rozumie a učí ho dobre, nech učí naďalej (to nech rozhodujú na práve). Je to dobrý príklad toho, že akademické tituly, bohužiaľ, neznamenajú záruku morálnosti a autority v politickom rozhodovaní.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Mečiarove amnestie

Slovensko

Teraz najčítanejšie