Denník N

Za 10 rokov existencie Európskej rady pre výskum získalo Slovensko iba 1,5 grantu, z EÚ sme predbehli len Litvu

Foto N – Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Slovensko je s jedným držiteľom grantu pôsobiacim doma a jedným partnerom pre českého držiteľa na chvoste EÚ. Okrem nich získalo grant päť Slovákov, ktorí pôsobia v zahraničí. Česko má 25 držiteľov grantov a 17 v zahraničí.

Autor je výkonným riaditeľom Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA)

Vznik Európskej rady pre výskum v roku 2007 predstavoval v systéme podpory výskumu na európskej úrovni úplnú zmenu myslenia.

Dovtedy Európska komisia financovala najmä kolaboratívny výskum a vývoj, zatiaľ čo od roku 2007 túto podporu rozšírila aj na investície do výskumu individuálnych tímov a do podstatne rizikovejších projektov.

Filozofiou Európskej rady pre výskum je podporovať projekty na hraniciach poznania s neistými výsledkami.

Veľmi jasne to zhrnul vtedajší komisár pre výskum, vedu a inovácie Janez Potočnik, keď pri oficiálnom otvorení programu povedal: „Dnes je veľmi dôležitý deň. Dnešok je o zmene: zmene smerovania, zmene myšlienok a príležitostí.“

Záleží len na excelentnosti výskumníka

Program stojí na veľmi jednoduchých princípoch: je riadený vedeckou radou zloženou zo samotných vedcov, prideľuje individuálne granty výskumníkom a ich tímom, a to až do výšky 2,5 mil. eur.

Jedinými kritériami výberu sú excelentnosť výskumníka a jeho projektového zámeru.

Vedec je pri riešení projektu plne nezávislý, a to tak pri svojom bádaní, ako aj na inštitúcii, kde pôsobí.

Európska rada pre výskum v súčasnosti disponuje ročným rozpočtom okolo 1,8 miliardy eur a na rozdiel od ostatných európskych grantových schém nemá žiadne prioritné výskumné sféry. Projekty je možné podať vo všetkých vedných oblastiach. Konkrétne zameranie závisí len od samotného vedca.

Slovensko na chvoste

Nízka účasť v projektoch Európskej rady pre výskum je problém, ktorému čelia všetky nové členské krajiny EÚ, ale aj krajiny z juhu Európy. Niektoré štáty dokonca poukazujú na to, že Európska rada pre výskum prispieva k odlivu mozgov z domácich krajín.

Slovensko v počte projektov mimoriadne zaostáva. V priemere na jedného obyvateľa sme na 27. mieste v EÚ, pričom posledné miesto patrí

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Dennika N.

Teraz najčítanejšie