Denník N

Kde sú korene dominancie Západu?

Asi nie je náhoda, že našich Slovanov zjednotil proti avarskej nadvláde franský Samo.

Autor je vysokoškolský pedagóg, archeológ

Nedávno ma zaujal príspevok v Denníku N od Pétera Hunčíka, ktorý citoval maďarského spisovateľa Pétera Nádasa o tristoročnom zaostávaní východnej Európy voči západu. Spomenul aj niektoré konkrétne dôvody (renesancia, priemyselná revolúcia… atď.) Málokto si však uvedomuje, že korene zaostávania sú uložené trochu hlbšie v histórii.

Všetko sa začalo zánikom Západorímskej ríše v roku 476. Síce už v rámci Rímskej ríše boli niektoré provincie, predovšetkým Gallia (dnešné Francúzsko, Belgicko a časť Holandska) rozvinutejšie, ale neboli to výrazné rozdiely. Po uvedenom dátume (de facto už trochu skôr) sa však situácia zásadne zmenila.

Na územie Impéria sa natlačili rôzne barbarské, väčšinou germánske kmene (Rimania nazývali barbarmi všetky európske kmene), ktoré síce spôsobili jeho zánik, zároveň sa však snažili nadviazať na niektoré jeho výdobytky.

Dôležitý počin

Na rôznych územiach bol tento proces pomerne odlišný, ale významnú úlohu pritom zohralo kresťanstvo. Niektoré germánske kmene už totiž prijali túto vieru, preto bolo

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Dennika N.

Teraz najčítanejšie