Denník N

Plavčan ukázal, ako chce zmeniť vysoké školy: zruší akreditačnú komisiu, rok štúdia navyše sa nebude platiť

Foto N – Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Minister školstva navrhuje zrušiť akreditačnú komisiu, aj zaviesť nový typ bakalárskeho štúdia.

Vysoké školy čakajú viaceré zmeny. Minister školstva Peter Plavčan (nominant SNS) predstavil novelu zákona o vysokých školách aj nový zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. Zákony predložil na pripomienkovanie. Na vládu by sa mali dostať v máji, platiť majú od januára budúceho roku.

Zmeny by podľa Plavčana mali priniesť väčšiu flexibilitu vysokým školám reagovať na aktuálne potreby spoločnosti.

Čo sa zmení:

Predĺženie štúdia o rok bude zadarmo: Ak dnes študent v dennej forme študuje dlhšie, ako je predpísané – teda napríklad bakalár dlhšie než tri roky a magister ako dva –, za roky, ktoré študuje navyše, musí platiť. Minister Plavčan navrhuje, aby, ak si študent predĺži štúdium o rok, neplatil. Ak teda napríklad bakalársky stupeň nebude študovať tri, ale štyri roky, tak po novom už platiť za rok štúdia nebude. Ale môže si takto predĺžiť štúdium len o rok. Ak by napríklad študoval o rok dlhšie bakalársky stupeň, ak by si predĺžil o rok aj magisterský, už by si musel zaplatiť.

Zruší sa akreditačná komisia: Akreditačná komisia, ako ju poznáme dnes, zanikne. Namiesto nej vznikne Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo. Bude to verejnoprávna inštitúcia. Po novom by si mali vysoké školy vytvoriť vnútorné systémy na zlepšenie kvality. Funkčnosť týchto vnútorných systémov by mala kontrolovať nová agentúra a pomáhať im v zlepšovaní.

Titul docent a profesor nebude treba: Dnes ak škola hľadala človeka na miesto profesora alebo docenta, museli mať tieto osoby dosiahnutý konkrétny titul. Išlo teda o akademikov. Ľudia z praxe alebo zo zahraničia, kde to funguje inak, sa tak o miesta nemohli uchádzať. Po novom sa na obsadenie funkcie profesora alebo docenta nebude vyžadovať, aby mal uchádzač titul docent alebo profesor. „Vedecká rada vysokej školy vopred určí kritériá na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii profesor alebo docent a ten, kto ich splní, bude môcť toto miesto obsadiť. V prípade, že nebude mať titul docent alebo profesor, má šesť rokov na absolvovanie habilitačného konania,“ tvrdí ministerstvo.

Školy by sa po novom nemali deliť na univerzity a vysoké školy: Akreditačná agentúra už nebude hovoriť, či je škola odborná vysoká škola, alebo univerzita. „Vysoká škola, ktorá prejde hodnotením svojej tvorivej činnosti a splní dané kritériá, bude môcť získať dočasnú značku výskumná univerzita,“ píše ministerstvo.

Školy si budú samy vytvárať nové študijné programy: „Vysoké školy, ktoré budú mať funkčný vnútorný systém zabezpečovania kvality, budú môcť samostatne vytvárať nové študijné programy, prípadne upravovať existujúce vo vymedzených,“ tvrdí ministerstvo. Teda nebudú musieť požiadať o akreditáciu každého jedného študijného programu.

Nový bakalársky program: Ministerstvo školstva chce zaviesť aj nový typ bakalárskeho programu – interdisciplinárne štúdiá, čo umožní poskytovať štúdium vo forme liberálnych štúdií, ale aj prijímanie na vysokoškolské štúdium na danej fakulte s tým, že študent si počas štúdia vyberie konkrétny odbor, v ktorom získa vysokoškolské vzdelanie. „Vytvoria sa tak nové možnosti pre študentov získať hlbšie poznanie z viacerých študijných odborov a tento interdisciplinárny prístup aplikovať pri riešení problémov v praxi,“ tvrdí ministerstvo.

Iné hodnotenie tvorivej činnosti škôl: Malo by sa viac orientovať na medzinárodné porovnanie a primárne zabezpečované nezávislými zahraničnými posudzovateľmi.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Slovensko

Teraz najčítanejšie