Denník N

Predseda súdu, na ktorom je Lexov spis: Počkáme 60 dní na Ústavný súd

David Lindtner, predseda Okresného súdu Bratislava III. Foto N – Monika Tódová
David Lindtner, predseda Okresného súdu Bratislava III. Foto N – Monika Tódová

David Lindtner je predsedom Okresného súdu Bratislava III. Vo štvrtok ráno informoval ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú o tom, aký bude po zrušení amnestií Vladimíra Mečiara postup súdu v kauze zavlečenia.

Kde sa momentálne nachádza spis kauzy zavlečenia prezidentovho syna do Rakúska?

Spis sa nachádza na súde v utajovanom režime od roku 2001, keď bolo zastavené trestné stíhanie. Z výkladu ústavného zákona, ktorý bol v stredu prijatý, vyplýva, že Národná rada zrušila amnestie. Zrušením amnestií a milostí sa zároveň zrušujú uznesenia orgánov činných v trestnom konaní, ktoré zabraňujú v trestnom stíhaní, a štátne orgány sú povinné v stíhaní pokračovať.

Znamená to, že nie je potrebné, aby prokurátor oficiálne požiadal o obnovu konania?

Netreba obnovu konania, pretože parlament uznesením o zrušení amnestií automaticky zrušil aj všetky uznesenia, ktoré zabraňovali stíhaniu. V tomto prípade to bolo uznesenie okresného súdu o zastavení stíhania voči trinástim obžalovaným.

Čo bude ďalej?

Štátne orgány sú povinné pokračovať v trestnom stíhaní. Táto veta slúži aj ako istá poistka, keby bol náhodou problém v tom, že skutky sú premlčané. Sudca Molnár, ktorý rozhodol o zastavení stíhania, už na okresnom súde nepracuje, je na krajskom súde. Spis bude teda náhodným výberom pridelený novému sudcovi. Existuje istá polemika aj medzi poslancami v tom, či by mal súd konať hneď, alebo by mal počkať, kým uplynie 60-dňová lehota, počas ktorej môže zákon preskúmať Ústavný súd.

Aký je váš názor?

Zastávam právny názor, že vzhľadom na to, ako je koncipovaná novela ústavy, by sme mali mať povinnosť počkať na rozhodnutie, alebo na nerozhodnutie Ústavného súdu. Každý z dvoch výkladov má svoje ratio. Podľa mňa účelom zákona je vyčkať na rozhodnutie Ústavného súdu. Aký by malo technický zmysel, keby som teraz opatrením spis pridelil sudcovi, keď sa môže stať, že o dva mesiace to Ústavný súd zruší? Aj dôvodová správa k zákonu hovorí o istom druhu politického konsenzu, aby tam bola aj lehota pre Ústavný súd. Bezodkladne po tom, ako uplynie lehota na to, aby súd rozhodol, respektíve deň nasledujúci po dni nálezu Ústavného súdu, ktorý vo veci rozhodne, spis obratom pridelím sudcovi náhodným výberom, ktorý to bude riešiť.

Je spis v celej kauze dostatočne chránený?

Áno.

Je z neho vyrobená digitálna kópia?

To nie. Spis je v archíve od roku 2001. Rovnaký spis sa nachádza na prokuratúre, s rovnako relevantnými dôkazmi. Ak nie vo forme originálov, tak vo forme overených kópií, ktoré deklarujú pravosť. Máme veľké mreže, ale áno, ak by tam prišla partia chlapov s granátom, možno by sa k tomu dostali. Nad digitálnou kópiou som neuvažoval. Spis je naozaj dosť objemný (približne 3 krát 1 meter – pozn. red.).

Minulý týždeň ste mali na súde bombový poplach – kde bol spis vtedy?

Uložený, včera som ho znovu kontroloval. Policajti v miestnosti, kde je spis, ani neboli.

David Lindtner (1974)

Predseda Okresného súdu Bratislava III. Po absolvovaní Právnickej fakulty Univerzity Komenského pracoval na Okresnej prokuratúre Bratislava II a Bratislava III, v roku 2008 ho vymenovali do funkcie sudcu na Okresnom súde Pezinok. Šéfom súdu v Bratislave je od roku 2014. 

Podľa našich informácií sa Lexa často v poslednom čase zdržiava v Mexiku. Na ceste z Mexika ho nedávno na viedenskom letisku stretli aj novinári. Mexiko je krajina, s ktorou nemáme dohodu o vydávaní zločincov. Nemôže za tých 60 dní definitívne ujsť? Rovnako aj ďalší obžalovaní.

Týchto 60 dní sa jednoducho nemôže nič diať a nedá sa to nijako ovplyvniť.

Nemal by dať súd návrh na vzatie páchateľov do väzby?

Chápem, že ľudia to vnímajú veľmi citlivo, a nebudem sa vyjadrovať ku konkrétnym páchateľom, ale všeobecne poviem: na to, aby sme mohli kohokoľvek vziať do väzby, musíme mať zákonný dôvod. Treba brať tiež do úvahy, koľko rokov uplynie od skutku. Tu je to 22 rokov. Robím trestného právnika 20 rokov a poznám judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva. Tá hovorí, že jedným zo základných práv obžalovaných je prejednanie veci v primeranej lehote. V tomto prípade to neboli obžalovaní, kto bránil vyšetreniu v primeranej lehote, bránili tomu amnestie, ktoré udelil zastupujúci prezident, a oni z toho ťažili. No nemôžeme im klásť za vinu, že sa to začne prejednávať až po 22 rokoch. V takýchto prípadoch súdy takúto vec berú do úvahy. Ak aj napríklad uznajú páchateľov za vinných, môže nasledovať mimoriadne zníženie trestu.

Tým, že bola amnestia zrušená, nemá sa na skutok hľadieť, ako keby bol spáchaný včera, a posudzovať ho ako čerstvý zločin?

To nejde. Napriek tomu, že to mnohí považujú za akt štátneho terorizmu, morálny suterén, tak aj tak sa musíme z hľadiska práva pozerať na to, či sú páchatelia 22 rokov nevinní, bezúhonní, a brať do úvahy prezumpciu neviny. Ak by sa ukázalo, že niekto sa práve v súvislosti s týmto trestným činom teraz zbalí a rozhodne ujsť, je na konkrétnom sudcovi, ako vec vyrieši. Muselo by však ísť o konkrétne skutočnosti. Všetci obžalovaní majú legálne právo vycestovať a požiadať napríklad o to, aby sa konalo v ich neprítomnosti.

Lenže ak by sa skutok stal napríklad včera, všetci sú veľmi pravdepodobne vo väzbe.

Môj všeobecný právny názor je, že ak by sa akýkoľvek skutok stal napríklad pred rokom, jeden z páchateľov by odišiel do zahraničia a nevracal by sa, je dôvod predpokladať, že má nejaké úmysly vyhýbať sa konaniu. Ale nie po 22 rokoch.

Lexa už raz ušiel, keď bol obvinený, že si objednal vraždu Róberta Remiáša, a štátne orgány ho našli až v Juhoafrickej republike.

Z toho, čo hovoríte vy, vyplýva, že pán Lexa sa zdržiava v Mexiku už dlhšie. Neodišiel tam v súvislosti so zrušením amnestií. Pred rokom s tým, že sa zrušia amnestie, nikto nerátal.

Z toho, čo ste povedali o judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva, môže vyplývať, že súd dá raz Lexovi za pravdu v tom, že 22 rokov na potrestanie páchateľa nie je primeraná lehota?

Vychádzam len z toho, ako mám naštudovanú európsku judikatúru. Vo všeobecnosti si myslím, že Európa môže mať výhradu aj k samotnej retroaktivite. Nie sme v Argentíne, kde zomrelo niekoľko desiatok tisíc ľudí, ani v Salvadore, kde ľudí mučili. Hovoríme o nespravodlivosti, o amorálnosti, ale tá by musela byť extrémna, aby sa prehliadla retroaktivita. Ale je to len môj súkromný názor.

David Lindtner, predseda okresného súdu Bratislava III. Foto N - Monika Tódová
David Lindtner, predseda Okresného súdu Bratislava III. Foto N – Monika Tódová

Verejnosť sa má teda skôr pripraviť na morálne odsúdenie, možno vyrieknutie verdiktu viny, ako na niekoľkoročný trest v tretej nápravno-výchovnej skupine alebo okamžité zatknutie podozrivých?

Odstraňujeme nejakú neprávosť, ale nemôžeme to robiť ďalšou neprávosťou. Rešpektujme právo, právne zásady. Keby sme to nerešpektovali, pretože ani oni to nerešpektovali, tak v takej spoločnosti asi žiť nechceme.

Aký ste mali názor na stanovisko viacerých právnikov, ktorí spoločne vyhlásili, že amnestie sa dajú zrušiť?

Z morálneho hľadiska je to v poriadku. Ak sa stane trestný čin, človek od spoločnosti očakáva, že sa riadne vyšetrí. Vyrušovala ma iba tá retroaktivita. Je to Pandorina skrinka.

Medzi obžalovanými v kauze zavlečenia je aj Ľuboš Kosík, ktorý už dostal 16 rokov za falšovanie zmenky a ušiel do Mali, kde ho už vypátrali. Ako to bude prebiehať v jeho prípade?

Všeobecne môžem povedať, že ak je jeden z páchateľov odsúdený na 16 rokov a v inej trestnej kauze mu hrozí 5 až 12 rokov (ako v kauze zavlečenie), tak pokojne môže prichádzať do úvahy aj zastavenie stíhania, lebo dotyčný už bol právoplatne odsúdený a trest, ktorý dostal, postačuje. Je to jedna z alternatív.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Mečiarove amnestie

Slovensko

Teraz najčítanejšie