Denník N

Slovensko potrebuje nižšie odvody, odkazuje OECD

Stavbári zarábajú stále menej u nás ako v Česku. Ilustračné foto - TASR
Stavbári zarábajú stále menej u nás ako v Česku. Ilustračné foto – TASR

Ekonómovia OECD odporúčajú Slovensku znížiť odvody, znížiť sadzbu, ktorou sa zdaňujú zisky firiem, a začať postupne zvyšovať daň z nehnuteľností.

Prečítajte si sumár analýzy a odporúčaní ekonómov OECD a vládneho Inštitútu finančnej politiky k daniam plateným na Slovensku.

Odvody

Napriek nízkej dani z príjmu (19 percent, vysoké príjmy sú zdaňované aj sadzbou 25 percent) je celkové zaťaženie práce (s výnimkou výrazne vysoko príjmovej skupiny) vďaka odvodom vysoké. Ekonómovia OECD považujú zníženie daňového zaťaženia dlhodobo nezamestnaných prostredníctvom odvodovej úľavy za dobré opatrenie.

Odporúčanie: Slovenský trh práce však podľa OECD potrebuje impulz v podobe rozsiahlejšej reformy. Malo by to byť v podobnom duchu, ako bolo zavedenie odpočítateľnej položky pri zdravotných odvodoch.

Zdaňovanie ziskov firiem

Súčasná sadzba dane na úrovni 22 percent je nižšia ako priemer OECD (25,3 percenta), ale o 3 percentuálne body vyššia ako v okolitých krajinách, teda u našich konkurentov v boji o zahraničné investície.

Odporúčanie: Slovensko by podľa OECD malo zvážiť zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb a radšej rozšíriť daňovú základňu prostredníctvom adresnejšieho definovania daňových výdavkov a zvýšením úspešnosti výberu dane. Tiež nám odporúča, aby daňové licencie a obmedzenie možnosti uplatňovania strát platili len dočasne, kým sa nepodarí zvýšiť efektívnosť finančnej správy.

Zdanenie dividend

Zdanenie kapitálových príjmov na Slovensku je pomerne nízke. Živnostníkov to motivuje zakladať obchodné spoločnosti, lebo daňovú povinnosť môžu optimalizovať prostredníctvom menej zdanených dividend na úkor miezd. Neefektívnosť spôsobuje aj oslobodenie kapitálových výnosov z predaja nehnuteľností (po piatich rokoch vlastníctva bytu, domu či pozemku).

Odporúčanie: Riešiť sa to dá nahradením zdravotných odvodov z dividend daňou z príjmu, keďže nie je jasný zámer zdanenia kapitálového príjmu obmedzeného stropom.

Výdavky na vedu a výskum

Verejné aj súkromné výdavky na vedu a výskum patria medzi najnižšie v OECD. Štát doteraz podporoval najmä veľké firmy na úkor malých. Z daňových priznaní vyplýva, že z existujúcej úľavy v rokoch 2004 až 2013 profitovalo v priemere len 45 firiem. Ekonómovia OECD teda oceňujú aspoň to, že sa od januára zaviedlo daňové zvýhodnenie výdavkov do vedy a výskumu pre všetky firmy, no len to nestačí.

Odporúčanie: Vláda by mala zvýšiť podporu vedy a výskumu. Aktuálne zvýhodnenie výdavkov na vedu a výskum si vyžiada zvýšenú pozornosť finančnej správy pri kontrole neoprávneného uplatňovania výdavkov na vedu a výskum.

Daň z pridanej hodnoty

Základná sadzba DPH vo výške 20 percent je porovnateľná s priemerom OECD (19,1 percenta) aj s priemerom krajín Európskej únie (21,4 percenta), ale výrazne nižšia ako priemer zvyšných krajín V4 (23,7 percenta).

Odporúčanie: Problémom nie je ani tak sadzba DPH, ale nízka úspešnosť výberu dane. Platí to najmä o sektoroch, ako je veľkoobchod a maloobchod, preprava a skladovanie, stavebníctvo, priemysel a odborné služby. Straty na DPH ovplyvňuje relatívne vysoká hranica registrácie pre DPH, vymeraná, ale nezaplatená DPH, a neprimerane veľký objem nadmerných odpočtov, čo naznačuje podvody na tejto dani. OECD oceňuje pokračujúci rast úspešnosti výberu dane a nabáda na jej ďalšie zlepšovanie.

Daň z nehnuteľností

Vyššie zdanenie nehnuteľností podľa ich trhovej hodnoty je na Slovensku politicky citlivá téma. Pri súčasnom výnose daní z majetku približne 300 miliónov eur tvorí výnos zo zdanenia bytov a domov približne 30 miliónov. Zvýšenie daní z majetku napríklad na dvojnásobnú úroveň, realizované v rezidenčných nehnuteľnostiach, by si vyžiadalo desaťnásobné zvýšenie dane z bytov a domov.

Odporúčanie: OECD nám odporúča zvyšovať zdanenie nehnuteľností postupne, ďalej zaviesť odpočítateľnú položku, a tiež možnosť tvorby nedoplatkov, ktoré by sa zúčtovali pri dedení alebo predaji nehnuteľnosti.

Environmentálne dane

Výnos z environmentálnych daní na Slovensku predstavuje 1,8 percenta HDP, čo je o pol percentuálneho bodu menej, než je priemer OECD. Viac ako 85 percent príjmov z environmentálneho zdanenia na Slovensku pochádza zo zdanenia energií, zvyšok tvorí zdanenie motorových vozidiel a malú časť zdanenie znečisťujúcich aktivít. V porovnaní s rokom 1995 sa výnos z týchto daní u nás prepadol výraznejšie než v priemere v OECD.

Odporúčanie: Jedným z dôvodov poklesu environmentálnych daňových príjmov je dlhodobé neindexovanie špecifických spotrebných daní (napr. daň z tabaku a liehu) platených zo spotrebovaného objemu. Bežnou medzinárodnou daňovou praxou je indexovanie výšky týchto sadzieb o vývoj inflácie. Viac harmonizované zdanenie energie na vykurovanie a procesné využitie (odstránenie existujúcich oslobodení) by umožnilo zvýšiť efektívnosť využívania elektrickej energie a prispelo k zníženiu emisií. Zároveň by sa vytvorili dodatočné príjmy, ktoré by sa mohli použiť na kompenzáciu nízkopríjmových domácností.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Dnes na dennike.sk

Ekonomika

Teraz najčítanejšie