Denník N

Výzva ľudí okolo Beblavého a Mihála: Vráťme Slovensko ľuďom

Sedem poslancov vznikajúcej strany už sedí pri sebe. Foto - Archív MB
Sedem poslancov vznikajúcej strany už sedí pri sebe. Foto – Archív MB

Výzva siedmich nezaradených poslancov Národnej rady a ďalších podporovateľov vzniku novej politickej strany.

Slovensko je najbohatšie vo svojej histórii – aspoň na papieri. Vládne však hlboká nespokojnosť s politickou situáciou a stavom spoločnosti. Kým radikálne a extrémistické pohľady majú vo verejnom priestore široké zastúpenie, rastúca časť občanov sa necíti byť reprezentovaná nikým. Od politikov pritom nechcú nemožné. Chcú len, aby nekradli, svedomito pracovali a držali sa hodnôt Novembra 1989. O dôveru týchto občanov sa chceme uchádzať my.

Hlásime sa k dedičstvu Novembra. Ten vrátil našej krajine zastupiteľskú demokraciu a rešpekt k ľudským právam, rovnosť pred zákonom, trhovú ekonomiku, európsku identitu a dôraz na politiku ako verejnú službu. Zlyhania ostatného štvrťstoročia nebude možné napraviť bez návratu k ideálom Nežnej revolúcie a bez poučenia z toho, kam ich opustenie historicky viedlo.

Pojmy ako liberál, konzervatívec či sociálny demokrat majú svoj historický zmysel. Ten sa však na Slovensku stratil po skúsenostiach s politikmi, ktorí sa k niektorému z nich hlásili, ale naplnili ho iným obsahom. O to dôležitejšie je definovať svoje postoje nanovo, čitateľne a bez použitia vyprázdnených nálepiek.

Najvýznamnejším odkazom Novembra pre Slovensko je, že najlepším spôsobom spravovania je liberálna zastupiteľská demokracia. Na Slovensku však treba zásadne zmeniť spôsob, ktorým sa vykonáva politická moc. Kľúčovým problémom je zneužívanie štátu na presadzovanie osobných, podnikateľských či straníckych záujmov a zároveň vytrvalá a často úspešná snaha o paralyzovanie tých orgánov, ktoré by sa voči tomu mali postaviť. Riešením je posilnenie nestrannosti, profesionality a nebojácnosti inštitúcií, ktoré majú ochranu verejného záujmu, rovnosť pred zákonom a kontrolu výkonnej moci presadzovať  počínajúc parlamentom, pokračujúc políciou a prokuratúrou a končiac úradníkmi v poslednom kúte republiky.

Takéto zmeny je možné presadiť len vtedy, ak politici si vezmú za svoju filozofiu verejnej služby. Zabezpečovanie finančných tokov, pracovných miest či iných výhod pre seba a blízkych nie je v politike prijateľné. Charakter bez odbornosti ale nestačí. Politici musia byť profesionáli, ktorých kompetentnosť a integrita bola preverená ich doterajším pôsobením.

K pocitu, že svet sa zbláznil, významne prispieva aj globálne tempo ekonomických a spoločenských zmien. Vážnejšie je však to, že za 25 rokov samostatnosti sme nevybudovali štát, na ktorý by sa dalo spoľahnúť. Dobudovanie slovenskej štátnosti a jej inštitúcií je preto prvoradé. Vrátiť Slovensku dôveru v budúcnosť je v tejto chvíli dokonca dôležitejšie ako percentá rastu HDP. Okrem obnovenia právneho štátu to platí aj pre zásadné zlepšenie verejných služieb, najmä školstva a zdravotníctva. V týchto oblastiach je úloha štátu ako tvorcu pravidiel nezastupiteľná, no zároveň by mal podporovať inovácie a súťaž napĺňajúcu potreby občanov.

Slovenská ekonomika je už dnes na špičke druhej európskej ligy. Kvalita života mnohých ľudí však výrazne zaostáva. Menia sa tiež očakávania. Najmä mladšia generácia za dôstojný život považuje taký, z akého sa tešia jej rovesníci v Rakúsku, Nemecku či iných úspešných krajinách. Rozpor medzi očakávaniami a skutočnosťou živí nespokojnosť, ktorá sa prelieva do nihilizmu. Prioritou preto nesmie byť iba to, aby sa naše hospodárstvo prepracovalo do ligy prvej, ale aj to, aby z neho mali prospech všetci ľudia žijúci na Slovensku, bez ohľadu na osobné postavenie či región, v ktorom žijú.

Pre malú, otvorenú a pružnú ekonomiku, akou Slovensko je, by ekonomický nacionalizmus bol samovraždou. Slovensko potrebuje bohatnúť práve na tom, čo sa naučilo od veľkých hráčov. Ak však chceme byť v prvej lige Európy a stať sa autormi slovenského úspechu, musíme tieto vedomosti lepšie zúročovať. Rovnako musíme zúročiť potenciál státisícov Slovákov, ktorí sa za štúdiom a prácou vybrali do zahraničia.

Chceme preto zaujať nový prístup k hospodárskej politike. Prinesie nielen motivačné, prehľadné a priateľské podnikateľské prostredie, ale aj dôraz na prenos know-how z nadnárodných firiem do zvyšku ekonomiky, posun smerom k inovatívnym podnikom, posilnenie domácej kúpnej sily, rozvoj ekonomiky služieb a regionálne vyváženejší rast. Výsledkom bude skĺbenie toho, čo sme sa naučili z globalizovaného sveta, s jedinečnou slovenskou skúsenosťou.

Ďalší hospodársky vzostup Slovenska bude čeliť silnému protivetru. Svet sa mení tak rýchlo, že o pár desaťročí pravdepodobne nebude existovať väčšina pracovných miest, ktoré dnes poznáme. Zlé alebo chýbajúce rozhodnutia viacerých vlád znamenajú, že naše školstvo a veda zaostávajú už za súčasnými, nieto ešte budúcimi nárokmi. Bez zásadných zmien môže naša ekonomika namiesto dobiehania úspešných poľahky skončiť aj na neúspešnom okraji vyspelého sveta.

Európska únia a euroatlantický bezpečnostný priestor sú pre Slovensko základnou hodnotovou a zahraničnopolitickou kotvou. Únia neoslabuje slovenskú identitu – naopak, je tým najlepším miestom pre jej rozvoj. Je len na nás posúvať Slovensko vpred tak, aby naše deti po prvýkrát v histórii nežili na periférii Európy. Musíme však tiež začať budúcu podobu Európy aktívne spoluvytvárať, aby čo najviac vyhovovala našim predstavám.

Európske normy alebo prístupy v jednotlivých krajinách západnej Európy poskytujú často užitočnú inšpiráciu. V kľúčových oblastiach verejnej politiky – školstve, zdravotníctve, či súdnictve – však nestačí prevziať úspešné zahraničné modely. Musíme hľadať riešenia, ktoré zohľadňujú našu históriu, naše slabé i silné stránky, a zároveň mať odvahu ich presadiť aj proti odporu záujmových skupín.

Ústrednou hodnotou Novembra 1989 je nepochybne sloboda – možnosť, aby ľudia mohli žiť svoje životy podľa svojich predstáv. Slobodu však napĺňa zmyslom len rovnosť šancí. Spájame liberálny dôraz na slobodu ako najvyššiu hodnotu, konzervatívne vyzdvihnutie rodiny ako základného oporného bodu a sociálnodemokratický prístup k úlohe štátu tam, kde rodina a iné prirodzené štruktúry zlyhávajú. Tento postoj v praxi znamená pripravenosť zmeniť naše školy a sociálnu politiku tak, aby pomáhali dosiahnuť úspech tým, ktorým životné okolnosti – napríklad absencia dobre fungujúceho rodinného či spoločenského zázemia – nepriali.

Chceme po najbližších parlamentných voľbách pomôcť zostaviť vládu, ktorá presadí tieto hodnoty do praxe. Aby mohla vzniknúť, je nutné, aby Smer-SD a extrémisti neboli schopní blokovať jej vytvorenie. Smer-SD zo spolupráce vylučujeme, pretože obnova právneho štátu je nezlučiteľná s vplyvom predstaviteľov tejto strany na veci verejné.

Sme pripravení spolupracovať s tými, ktorí zdieľajú naše hodnoty. Máme tri roky na to, aby sme spoločne vybudovali silu, ktorá dokáže pohnúť osou slovenskej politiky.

Prioritou Slovenska na najbližšie desaťročie by malo byť dosiahnutie troch kľúčových cieľov, napĺňajúcich odkaz Novembra 1989:

  • Skutočný právny štát a rovnosť pred zákonom
  • Dôstojný život a šanca na úspech pre každého
  • Kvalitné a dostupné verejné služby

Slováci sú medzi víťazmi uplynulého storočia. Z chudobného národa, ktorý nemal zaručenú ani svoju existenciu, sme vyrástli a pripomíname maturanta, ktorý je síce oficiálne dospelý, no k skutočnej zrelosti mu všeličo chýba. Aby sme prvýkrát v histórii zaujali rovnocenné miesto medzi najvyspelejšími štátmi sveta, treba ešte dorásť a zabrať. Prešli sme dramatickými nástrahami dvadsiateho storočia. Dnes je čas poskytnúť presvedčivé odpovede na výzvy storočia dvadsiateho prvého.

Autormi výzvy sú: Miroslav Beblavý, Vladimír Bilčík, Viera Dubačová, Ľudmila Chodelková, Katarína Macháčková, Jozef Mihál, Pavel Nechala, Simona Petrík, Dalibor Roháč, Martin Vavrinčík, Zuzana Zimenová, Oto Žarnay a Viola Želinská.

Myšlienky obsiahnuté vo výzve podporili aj: Lenka Balkovičová, Ľudmila Kolesárová a Anton Zajac.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Progresívne Slovensko

Slovensko

Teraz najčítanejšie