Denník N

Dievčatá sa o vedu a technológie začínajú zaujímať neskôr, ich záujem prudko klesá (prieskum)

Ilustračné foto - Fotolia
Ilustračné foto – Fotolia

Keď si majú dievčatá vyberať strednú školu, ich záujem o vedu a techniku sa prepadne nižšie, ako je priemer v Únii.

Dievčatá na Slovensku sa o štúdium matematiky, fyziky, chémie, prírodovedy či informatiky zaujímajú menej ako je priemer Európskej únie. Ukazuje to prieskum spoločnosti Microsoft, ktorý robila v 11 krajinách na vzorke 11 500 školáčok vo veku od jedenásť do osemnásť rokov.

Po dovŕšení 12 rokov prudko klesá záujem dievčat na základných školách o štúdium matematiky, fyziky, chémie, prírodovedy či informatiky. Prieskum sa snažil prísť na to, prečo a kedy záujem oslabuje.

„Slovenské dievčatá sa o tzv. STEM predmety (matematika, fyzika, chémia, prírodoveda či informatika) začínajú zaujímať až v 12 rokoch, čo je o rok neskôr, než je európsky priemer. Viac alarmujúci je fakt, že v období, keď sa rozhoduje o výbere strednej školy, medzi trinástym a šestnástym rokom, sa ich záujem prepadne hlboko pod európsky priemer,“ povedala manažérka komunikácie spoločnosti Microsoft Lenka Čábelová.

g1

Najskôr sa o tieto predmety podľa prieskumu začínajú zaujímať dievčatá v Rusku – v desiatich rokoch. V Poľsku záujem prepukne v dvanástom roku života, ale výrazne stúpa v šestnástich rokoch a nikdy neklesne pod európsky priemer.

„Dievčatá nevidia dostatočne silné prepojenie týchto predmetov s ich každodenným životom. Chýba im podpora rodičov a učiteľov a tiež dostatočný počet vzorov na uplatnenie v budúcom živote,“ hovorí Čábelová.

g2

Dôvodom straty záujmu môže byť  aj prechod z prvého na druhý stupeň školy, zmena prostredia a učiteľov, ale aj proces dospievania, ukazuje prieskum.

Dievčatá majú pritom podľa Beáty Brestenskej z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave často lepšie výsledky v týchto predmetoch ako chlapci. V IT Fitness Teste1, ktorý sa robí na Slovensku už šiesty rok, pravidelne víťazili dievčatá.

„Napriek tomu mladé ženy z kariéry vo vede a technike rezignujú. Ženy vzdelané v prírodných a technických odboroch chýbajú nielen vo firmách, ale aj v neziskovom sektore a štátnych inštitúciách.“

Dievčatá sa k IT snažia už dnes priviesť napríklad aj občianske združenie AJ Ty v IT. Reaguje na to, že len malý počet dievčat študuje IT na vysokých školách. Na rôznych technických školách tvoria asi 3 až 6 percent študentov. Dôvodom je podľa nich najmä stereotypné vnímanie IT ako mužského sektora alebo matematiky ako „ťažkého“ predmetu.

Združenie počas roka organizuje na stredných školách workshopy zamerané na základné IT zručnosti – základy programovania v HTML, CSS, základy sietí, inštalácie serverov, algoritmy, Scratch, 3D modelovanie. Okrem workshopov pripravujú aj podujatie, počas ktorého môžu dievčatá navštíviť IT firmy (Girl’s Day), súťaž v programovaní (ScratchMatch), alebo štvormesačný kurz Junior tester.

Práca v budúcnosti si pritom bude vyžadovať znalosti z informačných technológií, tvrdí analytik INESS Róbert Chovanculiak. „Bude preto dôležité, aby dostatočná časť populácie mala vedomosti a expertízu, ktoré im umožnia pracovať v týchto moderných odvetviach. Ekonómia nás učí, aby sme najskôr zberali ovocie, ktoré je na dosah. V tomto prípade sú to mladé dievčatá, u ktorých je dnes relatívne nízky záujem o STEM štúdium a existuje tak značný potenciál na zlepšenie,“ povedal.

Teraz najčítanejšie