Na scéne sa objavila strana Bezmena (udalosti týždňa)

Radičová, Štrasser, Korda, Bezák a Molnár vyberajú udalosť, prešľap i podcenený moment uplynulého týždňa.

Iveta Radičová, bývalá premiérkaradičová

Udalosť týždňa

Veľký protikorupčný pochod nie je len udalosťou týždňa. Nová generácia si začína tvoriť svoj príbeh demokratizácie Slovenska. Hodnotovo, kultivovane, slušne, zároveň rázne, odhodlane. Namiesto odchodu volia cestu občianskeho hlasu, pretože im na Slovensku záleží. Dobrá a veľmi dôležitá správa pre Slovensko, ktorú treba prijať s pokorou.

Prešľap týždňa

Nastupujúca generácia neverí úprimnosti slov boja proti korupcii. Dôvodov má niekoľko. Či už ide o personálne výkony zodpovedných, alebo uplatňovanie protikorupčnej legislatívy, alebo o samotnú tvorbu legislatívy. V príkrom rozpore s vyhláseniami politikov je totiž nenápadné oslabovanie sily legislatívy. Od januára 2016 je účinný zákon č. 401/2015 Z. z., ktorý zásadným spôsobom novelizoval zákon o prokuratúre. Podľa tejto novely sa už nemožno domáhať preskúmania zákonnosti rozhodnutia v trestnom konaní, ani preskúmania zákonnosti postupu prokurátora v trestnom konaní, postupu policajta v priebehu vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania podľa trestného poriadku. Dovtedy účinná forma nápravy inak nezákonného rozhodnutia dozorujúceho prokurátora existovala. Rozhodnutie dozorujúceho prokurátora už teda nemôže byť žiadnym iným riadnym ani mimoriadnym opravným prostriedkom upravené. Vláda nenápadne uvoľnila cestu v zastavovaní káuz, nemá kto preveriť alebo napraviť napríklad Kováčikovo konanie v trestnej veci, ak v nej ešte polícia nikoho konkrétneho neobvinila. A tak sa môže „skutok nestať“.

Podcenená udalosť

Ak sa politici dlhodobo presadzujúci politiku riešení typu pánov Beblavého, Mihála a ďalších nevzdávajú, chcú predstúpiť s ponukou a víziou, alternatívou k politike nenávisti a intríg, treba im zaželať dobrý vietor do plachiet a veľa síl.

 

Ján Štrasser, spisovateľštrasser

Udalosť týždňa

Veľký protikorupčný pochod. Zachytil som poznámku, že až taký veľký zasa nebol. Ale bol. Predovšetkým tým, že protest proti zlu neiniciovali starí politici, ale mladí ľudia. V tom je nádej.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Dennika N.

Pridajte sa k predplatiteľom

Dnes na DenníkN.sk

Najčítanejšie

| |