Denník N

Čentéšov právnik Kubina: Dobrík konal v minulosti opačne

Peter Kubina (vľavo). Foto - Tasr
Peter Kubina (vľavo). Foto – Tasr

Ústavný súd dnes povedal, že prezident Andrej Kiska porušil práva troch kandidátov na sudcov Ústavného súdu, keď ich nevymenoval do funkcie. O tom, čo toto rozhodnutie môže znamenať, sme hovorili s právnikom Petrom Kubinom, ktorý v minulosti zastupoval pred Ústavným súdom Jozefa Čentéša.

Musí teraz prezident vymenovať niektorého z týchto troch kandidátov za sudcov Ústavného súdu?

Keď dnešné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť jeho doručením, prezident bude mať na stole troch kandidátov na dve neobsadené miesta. Na ďalšie rozhodovanie potrebuje mať dvojnásobný počet na neobsadené miesta, čiže štyroch kandidátov. Či musí alebo nemusí niekoho z nich vymenovať, neviem povedať bez toho, aby som poznal celý obsah odôvodnenia dnešného rozhodnutia, ktorý bude zverejnený až neskôr. Stručné odôvodnenie rozhodnutia, ktoré som mal možnosť si vypočuť na webe Ústavného súdu, vec veľmi neobjasnilo, takže ostáva vyčkať na zverejnenie písomného vyhotovenia. Situáciu ešte môže zamotať rozhodnutie iného senátu o sťažnostiach zvyšných dvoch kandidátov, obzvlášť v prípade, ak by bolo iné než to dnešné.

Dá sa podľa vás situácia porovnať s kauzou Čentéš, kedy tiež Ústavný súd povedal, že prezident mal pána Čentéša vymenovať, nakoľko argumenty, ktoré proti nemu mal, neobstoja?

Vo všeobecnosti ide z právneho hľadiska o porovnateľné situácie. Pri menovaní ústavných sudcov má však prezident podľa môjho názoru oveľa širší rozsah voľnej úvahy než v prípade menovania generálneho prokurátora, pretože vyberá z dvojnásobného počtu kandidátov, a teda vo vzťahu k polovici z ponúknutých kandidátov svoje rozhodnutie o ich odmietnutí nemusí zdôvodňovať vôbec ničím, iba tým, že sa tak rozhodol. Okrem toho medzi dôvodmi, pre ktoré nebol vymenovaný kandidát na generálneho prokurátora a dôvodmi, pre ktoré neboli vymenovaní kandidáti na ústavných sudcov, existujú podľa môjho názoru zásadné kvalitatívne rozdiely. Kým v prvom prípade išlo o malichernosti a sčasti aj nepravdivé tvrdenia, v druhom prípade išlo o dôvody týkajúce sa pochybností o profesionálnej odbornej spôsobilosti kandidátov na výkon funkcie ústavného sudcu. Zaujímavá je však ešte jedna vec. Kým v prípade prvej sťažnosti Jozefa Čentéša sudca spravodajca Dobrík sa celkovo štyrikrát pokúsil predložiť vec do senátu s návrhom na jej odmietnutie bez prejednania pre zjavnú neopodstatnenosť, ten istý sudca spravodajca v dnešnej veci konal expresne a úplne opačným spôsobom než v prípade Čentéš. Pre ďalší vývoj ústavnosti na Slovensku by bolo užitočné vedieť, aké dôvody stáli za týmto rozdielnym postupom vo veciach, ktoré boli inak veľmi podobné.

Mal by podľa vás teraz prezident počkať na rozhodnutie iného senátu, ktorý ešte bude rozhodovať o sťažnostiach Volkaia a Bernáta?

Podľa mňa nemá inú možnosť, lebo momentálne nemá k dispozícii dvojnásobný počet kandidátov na neobsadené miesta ústavných sudcov.

Môže Ústavný súd dlhodobo existovať bez dvoch alebo troch sudcov, keďže vo februári 2016 vyprší funkčné obdobie ďalšiemu sudcovi?

Ústavný súd už vo svojej histórii existoval aj so štyrmi sudcami. Samozrejme, to už nemožno hovoriť o jeho riadnom fungovaní, len o holej existencii. Kým sú tam aspoň siedmi sudcovia z celkového počtu trinásť, vystačí to na uznášaniaschopnosť pléna a dvoch senátov, čiže Ústavný súd môže ešte vykonávať všetky svoje právomoci. Ale, samozrejme, nie je to ideálny stav. Každý chýbajúci sudca prinajmenšom teoreticky má vplyv na dĺžku konaní a rovnako zvyšuje riziko odmietania návrhov v pléne pre nedosiahnutie potrebnej väčšiny sedem hlasov. Samozrejme, najlepšie by bolo, aby všetci, ktorí sa zúčastňujú na výbere sudcov Ústavného súdu, pristupovali k tejto právomoci čo najzodpovednejšie a nominovali takých kandidátov, u ktorých nebudú existovať žiadne pochybnosti o ich vhodnosti či spôsobilosti zastávať tento dôležitý post.

Môže sa prezident voči tomuto rozhodnutiu ešte nejak odvolať? Napríklad do Štrasburgu?

Proti rozhodnutiu Ústavného súdu neexistuje žiaden opravný prostriedok. Právo podať sťažnosť na ESĽP štátnym orgánom nepatrí.

Môže prezident čakať do volieb a spoliehať sa na to, že parlament navolí nových kandidátov? Čo ak to parlament neurobí? Môže byť Ústavný súd štyri roky bez sudcov?

Od okamihu, kedy bude mať prezident k dispozícii dvojnásobný počet kandidátov na neobsadené miesta, musí rozhodnúť v primeranej časovej lehote. Pri tomto rozhodovaní bude viazaný právnym názorom Ústavného súdu vysloveným v jeho rozhodnutiach. Nič viac k tomu povedať v tejto chvíli neviem, lebo nepoznám celý obsah odôvodnenia dnešného rozhodnutia. No snáď môžem povedať aspoň toľko, že dnešné rozhodnutie ešte viac zahmlilo význam a právny obsah povinnosti prezidenta zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov.

 

 

Slovensko

Teraz najčítanejšie