Denník N

Undergroundová hudba stredoveku

Koncert The Three Medieval Tenors priniesol do Bratislavy alternatívnu stredovekú hudbu.

„Toto nie je hudba pre každého,“ povedal na úvod pondelkového večera v bratislavskom Dóme sv. Martina umelecký riaditeľ festivalu Konvergencie Jozef Lupták. Pri koncerte Three Medieval Tenors tým nemyslel primárne sito, teda stredovekú hudbu ako takú, ale počúvanie alternatívy hudby stredoveku – konduktu.

V stredoveku sa v hudbe kládol dôraz najmä na text, v úzadí bolo najmä zobrazovanie zmyselnosti, ktorej sa duchovenstvo obávalo. Hlavnými hudobnými formami boli omša a moteto, ktoré tvorili základ duchovnej hudby. Konduktus zostal v tieni, hoci má porovnateľné hudobné kvality.  Môžeme ho oprávnene nazývať alternatívnou hudbou stredoveku. Podľa profesora hudby na Univerzite v Southamptone Marka Everista sa zachovalo viac než 675 zhudobnených latinských básní z rokov 1230 – 1320. Tento druh hudby má celoeurópsky charakter – rukopisy sa zachovali od Škótska cez Poľsko po Porýnie.

Zdroj: https://www.facebook.com/bagoclassical
Zdroj: https://www.facebook.com/bagoclassical

Pri reflektovaní koncertu stredoveku nie je obvyklé hodnotiť rovnaké atribúty ako pri koncertoch klasickej hudby novoveku. Najdôležitejšou je interpretácia diela; keďže sa v tej dobe nepoužívali tempové označenia či iné návody, ktoré by umelcov naviedli k rovnakej predstave, akú mal autor pri tvorení diela. John Potter, Christopher O´Gorman a Rogers Covey-Crump sú majstrami vo svojom obore. Dokázali to počas workshopu pre študentov konzervatória v teórii a počas koncertu. Pozrime sa bližšie na výber repertoáru, s ktorým do Dómu sv. Martina The Three Medieval Tenors prišli.

Svetský konduktus sa zaoberá kritikou spoločnosti a jej hodnôt. Báseň Artium dignitas (Dôstojnosť umenia) začína slovami: „Vážnosť umení, ktorá kedysi kvitla, stratila na cene chybami modernej výuky, v ktorej sa plytvá na obskúrnosti a nevzniká nič trvalé.” Stredoveké texty alternatívnej hudby mali polemický charakter a moralizujúci obsah. Častou témou je aj skazenosť a úpadok cirkvi. V ďalšej básni Fas et nefas (Správna a nesprávna) sa píše: „Kým upriamiš svoju myseľ na slávu dávania, zváž toto: kto je hodný daru? Dávať, kde je to nevhodné, nepatrí medzi čnosti.

Zdroj: https://www.facebook.com/bagoclassical

Oveľa vyšší je počet duchovných latinských básní, ktoré sa dochovali. Tieto kondukty boli pravdepodobne používané v liturgii pri zastaveniach krížovej cesty. Okruhy tém sú v tomto prípade limitovanejšie. Texty sú zamerané na oslavu Boha, zatracovanie svetských hriechov a úbohosť človeka voči Bohu. Najvýraznejší dôkaz je v básni Quo vadis, quo progrederis? (Kam ideš, kde to ideš?) „Podviedol si Krista a ideš ho zradiť ako človeka. Zváž, aký nafúkaný a páchnuci si bol, kým som ťa vytrhol z nesprávnej cesty a prinútil počúvať najvyššieho Kráľa.

Éra konduktu skončila s nástupom renesancie, jeho čaro sme znovuobjavili až v posledných desaťročiach. Koncert The Three Medieval Tenors v Bratislave splnil očakávania početného publika: objavili sme kvalitu prvého alternatívneho žánru v dejinách hudby.

Recenzia / Koncert

The Three Medieval Tenors: John Potter, Christopher O´Gorman a Rogers Covey-Crump (všetci UK);

16. marec, 19:00 v Dóme sv. Martina

Program: Homo Natus, Quod promisit ab eterno, Fas et nefas, Artium dignitas, Gaude virgo virginum, Transgressus legem domini, Quid ultra, Ave Maria salus hominum, Veste nuptial, Ave Virga Decoris, Quo vadis, Naturas deus regulis, Dic Christi veritas

 

Teraz najčítanejšie