Denník N

Na zvýšení minimálnej mzdy zarobí štát viac ako zamestnanci

Premiér Fico s veľkou slávou ohlásil ďalšie zvyšovanie minimálnej mzdy. Tak ako vlani, opäť ide o populizmus určený tým, čo nerozumejú pojmom hrubá mzda, čistá mzda, dane, odvody…

 

Autor je poslancom NR SR

V čom je pointa. Ak sa (hrubá!) minimálna mzda od roku 2018 zvýši o 50 eur – teda zo súčasných 435 eur na 485 eur –, čistá mzda zamestnanca sa v skutočnosti zvýši oproti roku 2017 len o 32,41 eura.

Lenže príjmy štátu, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní sa zvýšia oproti roku 2017 až o 45,19 eura!

Pritom mzdové náklady zamestnávateľa (mzda + odvody) sa zvýšia o 77,60 eura.

Povedzme si to ešte raz. Zvýšenie hrubej minimálnej mzdy o 50 eur znamená zvýšenie mzdových nákladov zamestnávateľa o 77,60 eura. Zamestnanec dostane na výplatu v čistom o 32,41 eura viac – štát a poisťovne dostanú 45,90 eura…

Ak to chcete v percentách, zo zvýšených mzdových nákladov dostanú zamestnanci 42 percent, ale štát a poisťovne si uchmatnú 58 percent…

S primeraným zvyšovaním hrubej minimálnej mzdy súhlasím. Nemôžem však súhlasiť so spôsobom, ako to robí súčasná vláda na čele s premiérom Ficom. Je nehorázne, ak viac než polovicu zo zvýšenia mzdových nákladov zhltne štát. Preto budeme navrhovať, aby aj štát prispel k zvýšeniu čistých príjmov zamestnancov:

– zvýšením nezdaniteľnej časti pri výpočte dane,

– zvýšením odpočítateľnej položky pri zdravotných odvodoch alebo

– zavedením trvalého súbehu štátnej dávky vyplácanej k nízkej mzde.

Zamestnancom sa musia zvyšovať skutočné príjmy, teda čisté mzdy, a zo zvyšovania mzdy musia mať profit oni, nie štát.

*****

Pre tých čo chcú byť lepšie informovaní, podrobné výpočty.

Rok 2017, minimálna mzda 435 eur

Od roku 2015 je zavedená odpočítateľná položka pri zdravotných odvodoch. Pri príjme zamestnanca 380 eur je celých 380 eur. Pri príjme zamestnanca nad 380 eur sa znižuje o dvojnásobok rozdielu príjmu a sumy 380 eur. Pri príjme 435 eur tak je odpočítateľná položka daná ako 380 – 2 x (435 – 380), čo je 270 eur. Vymeriavací základ na zdravotné odvody sa znižuje o odpočítateľnú položku.

Nezdaniteľná časť základu dane je od roku 2013 stanovená vo výške 316,94 eura mesačne.

*

Odvody zamestnávateľa z minimálnej mzdy 435 eur sú spolu 126,11 eura.

– z toho zdravotná poisťovňa 10 % zo (435 – 270) eur = 16,50 eura

– z toho Sociálna poisťovňa 25,2 % zo 435 eur = 109,61 eura

*

Odvody zamestnanca z minimálnej mzdy 435 eur sú spolu 47,49 eura.

– z toho zdravotná poisťovňa 4 % zo (435 – 270) eur = 6,60 eura

– z toho Sociálna poisťovňa 9,4 % zo 435 eur = 40,89 eura

*

Daň zamestnanca 19 % zo 435 – 47,49 (odvody zamestnanca) – 316,94 (nezdaniteľná časť) = 13,40 eura.

*

Sumarizácia na rok 2017 pri minimálnej mzde 435 eur:

Čistý príjem zamestnanca je 435 – 47,49 (odvody) – 13,40 (daň) = 374,11 eura.

Štát vyberie na odvodoch zamestnávateľa a zamestnanca a na dani zamestnanca 126,11 + 47,49 + 13,40 = 187 eur.

Náklady zamestnávateľa na mzdu zamestnanca a odvody sú 435 + 126,11 = 561,11 eura.

*

Rok 2018, minimálna mzda 485 eur

Filozofia odpočítateľnej položky sa nemení, pri príjme 380 eur je celých 380 eur. Pri príjme nad 380 eur sa znižuje o dvojnásobok rozdielu príjmu a sumy 380 eur. Pri príjme 485 eur tak je odpočítateľná položka daná ako 380 – 2 x (485 – 380), čo bude už len 170 eur.

Ak Most-Híd nepresadí návrh na zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane, nezdaniteľná časť základu dane sa v roku 2018 zvýši približne len o 1 % na zaokrúhlene 320 eur.

*

Odvody zamestnávateľa z minimálnej mzdy 485 eur sú spolu 153,71 eura.

– z toho zdravotná poisťovňa 10 % z (485 – 170) = 31,50 eura

– z toho Sociálna poisťovňa 25,2 % zo 485 eur = 122,21 eura

*

Odvody zamestnanca z minimálnej mzdy 485 eur sú spolu 58,19 eura.

– z toho zdravotná poisťovňa 4 % z (485 – 170) eur = 12,60 eura

– z toho Sociálna poisťovňa 9,4 % zo 485 eur = 45,59 eura

*

Daň zamestnanca 19 % zo 485 – 58,19 (odvody zamestnanca) – 320 (nezdaniteľná časť) = 20,29 eura.

*

Sumarizácia na rok 2018 pri minimálnej mzde 485 eur

Čistý príjem zamestnanca bude 485 – 58,19 (odvody) – 20,29 (daň) = 406,52 eura.

Štát vyberie na odvodoch zamestnávateľa a zamestnanca a na dani zamestnanca 153,71 + 58,19 + 20,29 = 232,19 eura.

Náklady zamestnávateľa na mzdu zamestnanca a odvody budú 485 + 153,71 = 638,71 eura.

*

Rekapitulácia

Zvýšením minimálnej mzdy v roku 2018 zo 435 eur na 485 eur sa zvýši čistý príjem zamestnanca z 374,11 eura na 406,52 eura, teda o 32,41 eura.

Príjem štátu z odvodov a daní sa zvýši zo 187 eur na 232,19 eura, teda sa zvýši o 45,19 eura.

Náklady zamestnávateľa na mzdu a odvody sa zvýšia z 561,11 eura na 638,71 eura, teda sa zvýšia o 77,60 eura.

Ak má pre vás práca našich novinárov pred prezidentskými voľbami väčšiu hodnotu, ako je cena predplatného, môžete ich podporiť aj darom. Vopred ďakujeme 🫶

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Komentáre

Teraz najčítanejšie