Denník N

Deti, ktoré vychovávajú gejovia, netrpia a darí sa im lepšie ako deťom heterosexuálov

Foto – Fotolia
Foto – Fotolia

Gejovia môžu byť viac pripravení na výchovu detí, lebo sú vysoko motivovaní byť skvelými rodičmi. Na deti by pozitívne mohlo vplývať aj to, že rodičovské roly si gejovia delia viac rovnomerne, vraví psychológ.

Argument, že manželstvá gejov by sa nemali povoliť, lebo sú proti záujmom detí, je chybný, vraví pre Denník N psychológ Benjamin Graham Miller z University of Tennessee at Knoxville.

Vedec dodal: „Máme veľmi málo dôkazov o akýchkoľvek rozdieloch medzi deťmi rodičov, ktorí sú gejovia a heterosexuáli. V skutočnosti je to tak, že podľa väčšiny výskumov, ktoré ukazujú na existenciu nejakého rozdielu, sú na tom deti gejov lepšie.“

V marci publikoval Miller a jeho kolegovia meta-analýzu, podľa ktorej deti vychovávané gejmi dosahovali lepšie výsledky ako deti heterosexuálov v parametroch, ako sú problémy so správaním, psychosociálne problémy, sebaúcta, hyperaktivita alebo emocionálne problémy.

Miller povedal, že aj keby deti homosexuálov dosahovali horšie výsledky, nebol by to dobrý argument, prečo adopcie a manželstvá homosexuálov nepovoliť. „Vieme o mnohých demografických faktoroch, ktoré sa týkajú farby pleti, náboženstva rodičov, ich socioekonomického statusu alebo bydliska, ktoré vplývajú na horšie výsledky detí. Ale to nie je dôvod zakázať týmto skupinám ľudí manželstvo.“

Regnerusova štúdia

Autori zozbierali viacero štúdií o vplyve výchovy detí gejmi, ktoré vznikli po roku 2005. Aby ich autori zaradili do meta-analýzy, štúdie museli spĺňať viacero kritérií: okrem iného museli obsahovať kontrolnú skupinu či štatistické údaje potrebné na ďalšiu analýzu.

Z ostatného dôvodu, vysvetlil nám Miller, nezaradili do svojho výskumu slávnu štúdiu Marka Regnerusa z roku 2012, podľa ktorej výchova gejmi a lesbami deti poškodzuje. Mark Regnerus, sociológ z univerzity v texaskom Austine, bol nedávnym hosťom na Bratislavských Hanusových dňoch.

Ako sme napísali v minulosti, Regnerusova štúdia obsahovala také chyby, že sa od nej dištancovala univerzita, kde autor pôsobí. Americká sociologická asociácia napísala, že „závery, ktoré Regnerus zo svojej štúdie o výchove detí homosexuálmi vyvodzuje, sú po metodologickej stránke absolútne chybné“.

Dvesto akademikov napísalo časopisu, ktorý článok vydal, otvorený list, že štúdia nevyhovuje nárokom, ktoré kladieme na vedeckú prácu. Aby sa časopis, ktorý Regnerusovu štúdiu vytlačil, rehabilitoval, vydal v roku 2015 nový článok, ktorý vychádzal z dát, ktoré zozbieral Regnerus, ale použil inú metodológiu na ich vyhodnotenie.

Autori dospeli k celkom iným výsledkom ako sociológ Regnerus, keď napísali: „Dospelé deti, ktoré žili s pármi rovnakého pohlavia, ukázali porovnateľné výsledky ako iné typy rodín vrátane úplných biologických rodín.“

Meta-analýza

Od Millera sme si vyžiadali reakciu na fakt, že štúdie, ktoré do meta-analýzy zaradili, sa tiež stretli s kritikou, že sú podobne chybné ako tá od Regnerusa. Psychológ pre Denník N povedal: „Ani jedna štúdia v našej meta-analýze nie je dokonalá. V skutočnosti je to tak, že úplne každá vedecká štúdia je určitým spôsobom chybná. Preto vo vede opakujeme staršie výskumy, podliehame kontrole iných vedcov a vedieme s nimi siahodlhé debaty. To všetko je veľmi dôležité.“

Psychológ hovorí, že práve preto, že viaceré štúdie môžu obsahovať niektoré chyby, je meta-analýza – čiže celková analýza pôvodných štúdií – dôležitým vedeckým nástrojom. „Meta-analýza je zhrnutím mnohých štúdií, aby sa ukázalo, aký je celkový trend v súčasnom výskume. Na druhej strane je pravda, že meta-analýza je len taká dobrá, aké sú dobré štúdie, z ktorých pozostáva,“ dodal Miller.

Foto – TASR/AP

Viac pripravení na výchovu

Zo štúdií, ktoré autori do výskumu zaradili, vyplynulo, že deti, ktoré vychovávajú gejovia, nevykazujú horšie výsledky v takých parametroch, ako sú labilita, problémy so správaním, problémy s vrstovníkmi, emocionálne problémy, hyperaktivita, prosociálne správanie, sebaúcta, psychosociálne problémy, afektívne problémy, problémy so správaním a iné.

Miller pre Denník N povedal, že existuje niekoľko dôvodov, prečo sa deťom, ktoré vychovávajú gejovia, tak darí. „Gejovia môžu byť viac pripravení na výchovu detí, lebo čelia stigme a mnohým prekážkam“, takže sú vysoko motivovaní byť skvelými rodičmi. Na deti by pozitívne mohlo vplývať aj to, že rodičovské roly si gejovia delia viac rovnomerne, hovorí Miller.

Vyšší príjem a vzdelanie

Psychológ vysvetlil, že lepšie výsledky detí gejov by mohlo vysvetliť aj to, že gejovia, ktorí sa na výchovu dieťaťa odhodlajú, majú vyšší príjem a vyššie vzdelanie ako celková populácia.

Lepšie zázemie a socioekonomický status rodičov, ktorí sú gejovia, by mohli spôsobiť, že deťom, ktoré vychovávajú, sa darí lepšie ako deťom z chudobnejších rodín. Skreslenie v prospech gejov by mohlo vyvolať aj to, píše sa v štúdii, že u gejov nehrozí neplánované tehotenstvo, pri ktorom je riziko, že dieťa bude na obtiaž a nebude milované.

75 štúdií

Názorom Americkej psychologickej asociácie je, že „nemáme žiadne dôkazy, že by účinnosť rodičovstva bola spojená so sexuálnou orientáciou rodičov“.

Na prestížnej Kolumbijskej univerzite spustili projekt What We Know (Čo vieme), podľa ktorého máme v súčasnosti k dispozícii 79 štúdií o vplyve výchovy gejov a lesieb na deti.

75 z nich ukazuje, že deťom gejov a lesieb sa nedarí horšie ako deťom heterosexuálnych rodičov. Zvyšné štúdie boli kritizované za nedostatky v nich, podobne ako Regnerusova štúdia.

Všetky hodnoverné údaje, ktoré dnes máme k dispozícii, hovoria, že deti nijako netrpia, ak ich vychovávajú gejovia a lesby.

Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1037/sgd0000203

Teraz najčítanejšie