Zdravá životospráva znižuje výskyt Alzheimerovej choroby

Rovnako ako v prípade ischemickej choroby srdca aj u Alzeimerovej choroby štúdie ukázali, že preventívne opatrenia, ako pohybová aktivita a správna strava podobná tej mediteránskej znižujú pravdepodobnosť ochorenia.

Alzheimerova choroba je v prevažnej miere ochorením seniorov. Ilustračné foto N – Tomáš Benedikovič

Autor je lekár

Vo vyspelých krajinách s rastúcou populáciou seniorov sa Alzheimerova choroba stáva čoraz vážnejšou spoločenskou hrozbou.

Riziko tohto degeneratívneho ochorenia mozgu stúpa s rastúcim vekom. Vo vekovej skupine nad šesťdesiatpäť rokov je postihnutých asi pätnásť percent obyvateľov a v kategorii nad osemdesiatpäť rokov je to až tridsať percent.

V Spojených štátoch sa počet postihnutých odhaduje na päť a pol milióna.

Alzheimerova choroba je najčastejším typom demencie a je zodpovedná za osemdesiat percent všetkých prípadov.

Príznaky choroby

Demencia je definovaná ako strata pamäti alebo inej mentálnej funkcie, ktorá je dosť závažná na to, aby negatívne vplývala na schopnosť človeka fungovať normálne doma, v spoločnosti alebo v práci.

Klinicky sa choroba prejavuje stratou pamäti, stratou emócií a končí až úplnou neschopnosťou myslieť. Prvým príznakom ochorenia je strata pamäti. Najprv len krátkodobej pamäti a neskôr aj dlhodobej pamäti.

Nasleduje strata orientácie v priestore a čase. Neskôr sa pridružuje aj porucha reči. Pacient si nevie spomenúť na správne označenie predmetov a čoraz častejšie veci opisuje okľukou.

Alzheimerovu chorobu treba odlišovať od výpadkov pamäti pri prirodzenom starnutí. Vtedy si problém uvedomujeme, vieme si aj spomenúť na situáciu, keď k výpadku došlo a na problém upozorníme príbuzných. Pacient s Alzheimerovou chorobou si na danú situáciu spomenúť nevie a na problém upozorňujú jeho príbuzní.

Odumieranie mozgových buniek

Za zmeny na mozgu sú zodpovedné dva proteíny beta-amyloid a tau. Beta-amyloid je normálnou zložkou zdravých buniek. Jeho funkciu nepoznáme.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Dennika N.

Pridajte sa k predplatiteľom

Cesta k zdraviu

Dnes na DenníkN.sk

Najčítanejšie

| |