Denník N

Plavčan chce prikazovať, akým písmom majú písať malí školáci

Foto – TASR
Foto – TASR

Ministerstvo školstva chce nariadiť, akým písmom sa majú učiť písať školáci. Doteraz si mohli školy vybrať, o zmene neprebehla odborná diskusia.

Jedna z prvých vecí, ktoré sa učí prvák, je písaná abeceda. Najprv nacvičujú čiary, neskôr sa z čiar stávajú krasopisné písmená, ktoré postupne spájajú do slov. Vo vyšších ročníkoch treba písať čoraz rýchlejšie a tak školák mnohé tvary písmen mení, používa aj tlačené a slová zrazu nie sú spojité.

Písmo v takomto hybridnom stave je často nečitateľné a tak pred niekoľkými rokmi niektoré školy prešli na nový typ písma. Volá sa Comenia Script, vytvorili ho v Česku a v rokoch 2010 až 2012 jeho používanie otestovali na 33 školách. Nové písmo je písané, ale je nespojité a podobá sa viac na tlačené písmená. Pomáha napríklad dysgrafikom, ale aj ľavákom, aby sa jednoduchšie naučili písať. Je aj čitateľnejšie.

Školy, ktoré tento typ písma používajú na Slovensku, môžu mať už od nového školského roku problém. Ministerstvo školstva minulý týždeň vydalo dodatok k Štátnemu vzdelávaciemu programu. Oznamuje v ňom, že písanie sa bude od septembra 2017 učiť „s dôrazom na písanie spojitým písaným písmom“. Podmienka písania spojitým písaným písmom doteraz neplatila – bolo na škole, aký typ si vyberie. Ministerstvo toto rozhodnutie spravilo bez väčšej verejnej diskusie.

Foto – Tasr

Ako zmenu vysvetľuje? Odpoveď ministerstva je takáto: „Považuje za potrebné spresniť dikciu výkonového a obsahového štandardu pre žiakov 1. ročníka v zvládnutí písania slov a viet písaným písmom na písanie slov a viet spojitým písaným písmom.“

Podľa hovorkyne Ivany Skokanovej tak reaguje na požiadavky štátnej školskej inšpekcie z marca tohto roku a aj v súvislosti so signálmi z písania Testovania 5 a 9, keď žiaci nejednotným spôsobom písali požadované zadania.

Ministerstvo verí, že zmena prinesie školám určenie priorít vo vzdelávaní písania. „Cieľom je, aby žiak základnej školy na 1. stupni zvládol písanie slov a viet v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom spojitým písaným písmom. Tak to platí aj teraz a rovnako to bude platiť aj od septembra,“ tvrdí hovorkyňa.

Na nové pravidlá upozornil na Facebooku opozičný poslanec Miroslav Sopko (OĽaNO). Žiada ministerstvo, aby túto zmenu prehodnotilo a netrvalo na striktnej formulácii o spojitom písme. „Nech sa odloží platnosť účinku dodatku do čias, keď prebehne seriózny výskum o vplyve používania nespojitého písma na detskú psychiku,“ napísal.

Učia inak šesť rokov, nevedia, čo bude teraz

Andrea Cinegová je garantkou písma Comenia Script na Slovensku. Učí na Cirkevnej základnej škole Narnia a návrh ministerstva ju vôbec neteší. „Ak prijmú zmenu, že máme deti učiť písané spojité písmo, budeme na to reagovať. Otázka je, čo bude s deťmi, ktoré sa Comenia Script naučili, ako k tomu budú pristupovať školy a ministerstvo. Neviem teraz povedať, ako presne sa nás to dotkne.“

V Narnii toto písmo používajú šiesty rok. Prečo nie, keď vzdelávací program neurčoval, aký typ písma majú školy používať. „Nebola k tomu žiadna verejná diskusia, nemali sme sa ako vyjadriť. Vnímame to ako mocenský zásah bez overovania a možnosti bližšieho vyjadrenia sa k tomu. Schválili strategický dokument, ktorý dáva viac voľnosti a pritom sú prikázané tvary písma, ktoré sú regionálnou kultúrnou pamiatkou,“ hovorí Cinegová. Spojité písané písmo je podľa nej skôr historická vec a nezohľadňuje potreby súčasného dieťaťa.

Ministerstvo má na to iný názor. Tvrdí, že podľa odborníkov je práve spojité písané písmo odrazom práce nášho mozgu a jeho mentálnych procesov, ktorými nás práve pri spájaní písmen do slov núti zaoberať sa slovom ako takým, vnímať jeho stavbu, delenie a význam, pomáha naučiť využívať priestor, a nakoniec je dôležité na rozvrhnutie energie pri písaní, aby bolo písmo úhľadné a rovnomerné.

„Všetky tieto procesy sa prenášajú do reálneho života a sú potrebné pre deti, takže v žiadnom prípade nie je možné hovoriť, že písané písmo je archaizmus,“ napísala Skokanová.

Ministerstvo nemá údaje, ktoré školy dnes vyučujú nespojité písmo Comenia Script, ani koľko žiakov ním píše. „U nás sa používa písané písmo,“ reaguje ministerstvo. Je to tak – aj Comenia Script je totiž písané písmo.

Jednoduchšie aj čitateľnejšie

Postoj ministerstva Cinegovú prekvapil, je podľa nej v priamom rozpore s reformným dokumentom Učiace sa Slovensko. „Nepostrehli sme, že by tomu predchádzala cielená odborná debata alebo výskum o prospešnosti takéhoto nariadenia.“ Aj zavedenie je podľa nej veľmi rýchle, časový interval medzi prijatím dodatku a termínom jeho účinnosti je relatívne krátky.

Na nový typ písma zaškolili zatiaľ 400 učiteľov, mali vyše 25 školení, z koľkých škôl boli, nevie. „Vidíme však, že záujem o toto písmo je čoraz väčší, pretože je viac spokojných detí a rodičov,“ tvrdí Cinegová.

Foto – TASR

A v čom je nové písmo iné? Napríklad má len dva tvary – malé a veľké písmená, bežné písmo má štyri – malé a veľké písané a malé a veľké tlačené písmená. Pri spojitom písme musí žiak myšlienku prerušiť a vrátiť sa k dopísaniu znamienok – napríklad mäkčeň nad písmeno č. Písmo Comenia Script je písmom s porozumením, znamienka sa píšu hneď po napísaní každého písmenka, nie až po napísaní slova či vety.

Aj keď sa deti učia nespojité písmo, spojité vedia prečítať. „Comenia Script je veľmi vhodné aj pre deti s poruchami učenia. Autorka Radana Lencová, ktorá sa príprave písma venovala desať rokov, zisťovala, čo je pre deti blízke. Toto písmo je pre deti jednoduché a čitateľné,“ hovorí Cinegová.

Čo je Comenia Script

  • je to písané nespojité písmo,
  • je jednoduchšie ako spojité písané písmo,
  • uľahčuje písanie aj dysgrafikom a ľavákom,
  • vyvinuli ho v roku 2009 Radana Lencová, Tomáš Brousil a Franišek Štorm na základe predchádzajúcich výskumov fakticky používaného ručne písaného písma,
  • písmo prešlo pilotným overovaním v Česku v rokoch 2010 až 2012. Zúčastnilo sa na ňom 33 škôl: základných, špeciálnych, domácich, škôl pre deti so zrakovým postihnutím, praktických škôl.
  • má jednoduchú veľkú abecedu, ktorá je blízka deťom, ktoré prišli z predškolských zariadení a nemajú ešte dostatočne rozpísanú ruku. Malá abeceda je inšpirovaná renesančnou kurzívou.

V Narnii na nové písmo prešli, pretože si všímali ako deti píšu – v prvom ročníku sa učili písať spojitým písmom a veľmi rýchlo od neho upustili. Vo vyšších ročníkoch, kde potrebovali za čo najkratší čas napísať čo najviac, začali kombinovať tlačené a písané písmo a často to nebolo čitateľné.

Novým písmom píšu už šesť rokov a Cinegová hovorí, že deti aj rodičia to chvália. „Keď sme ho začali používať, výrazne sa eliminovala chybovosť, hlavne vynechávanie znamienok.“

A čo ak ministerstvo zmenu schváli? Budú deti, ktoré sa naučili písať iným písmom, doučovať na spojité? „Spätne doučovať deti spojité písmo je krok naspäť a nefér voči deťom a rodičom a školám. Comenia Script je  písmo, ktoré bolo vytvorené pre potreby detí, vedia sa s týmto písmom dorozumieť aj na Slovensku, aj v zahraničí. Žiaľ, so spojitým písmom sme často v zahraničí, aj keď je úhľadne napísané, nezrozumiteľnými,“ hovorí Cinegová.

„Mnoho rodičov chce, aby ich dieťa vedelo po anglicky, ale ak používame v zahraničí úhľadné jednoťažné písmo, tak ho ľudia nevedia dešifrovať, lebo je nečitateľné a často s ním ľudia neprichádzajú do styku,“ dodala.

Foto – ucmeradi.sk

Komora: Je to návrat do čias minulých

Proti takejto zmene je aj Slovenská komora učiteľov. „Nepovažujem za vhodné striktne určovať metodiku vyučovania písania,“ hovorí Zuzana Hronová z manažmentu komory. Deti sa podľa nej už v predškolskom veku zoznamujú s tlačenými písmenami. Niektoré z nich ich vedia aj napísať.

„Deti sa tak za krátky čas naučia písať, pretože majú v zrakovej pamäti iba dva tvary písmena – veľké tlačené a malé tlačené,“ hovorí Hronová.

Pri spojitom písanom písme sa počet tvarov zdvojnásobí. „Som za to, aby si škola vybrala metodiku, ktorá vyhovuje deťom,“ hovorí. Hronová je špeciálna pedagogička a pracuje aj s deťmi s dysgrafiou, ktorých často musia prejsť na nespojité písmo, pretože tradičné spojité je nečitateľné.

„Prikazovať metodiky písania je určite návrat do čias dávno minulých,“ hovorí učiteľka. Výhodou spojitého písania je podľa nej len to, že je rýchlejšie. Dnes ním musia žiaci písať napríklad na Testovaní 5. O iných krajinách, kde by bolo nariadené, že deti musia písať spojitým písaným písmom, nevie.

Ak má pre vás práca našich novinárov pred prezidentskými voľbami väčšiu hodnotu, ako je cena predplatného, môžete ich podporiť aj darom. Vopred ďakujeme 🫶

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Slovensko

Teraz najčítanejšie