Denník N

Agentúra, ktorá dáva granty na vedu, možno prepustí polovicu ľudí

Foto N – Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Poslanec Miroslav Beblavý zverejnil status, kde píše o hromadnom prepúšťaní v Agentúre na podporu výskumu a vývoja. Potvrdzuje to aj záznam, ktorý mu poskytli zamestnanci.

Opozičný poslanec Miroslav Beblavý zverejnil na Facebooku informáciu, že v  štátnej Agentúre na podporu výskumu a vývoja (APVV) bude hromadné prepúšťanie. „Prepustenie sa ma týkať podľa záznamu z pohovoru so zamestnancom 24 zamestnancov zo 49,“ napísal.

Dokument, ktorý získal od zamestnancov agentúry, vysvetľuje dôvody hromadného prepúšťania. Majú nimi byť „nedostatok finančných prostriedkov na prevádzku a plnenie hlavných úloh APVV“.

V dokumente je aj počet ľudí, ktorých plánujú prepustiť: „Sekcia grantovej podpory: 17 zamestnancov, Sekcia ekonomiky a vnútornej prevádzky 6 zamestnancov, oddelenie personalistiky a miezd: 1 zamestnanec.

Celkovo v agentúre pracuje 49 ľudí. V dokumente je aj informácia, že prepúšťania sa uskutoční od júla. Agentúra vlani podporila 730 projektov a jej vlaňajší rozpočet bol 29 miliónov eur.

Ministerstvo: realizujú pohovory

Ministerstvo školstva, pod ktoré agentúra patrí, napísalo: „K žiadnemu prepúšťaniu zamestnancov však zatiaľ nedošlo.“ Na otázku, či dôjde k prepúšťaniu od 1. júla, ministerstvo neodpovedalo.

Personálne zmeny však potvrdilo. „Agentúra na podporu výskumu a vývoja podľa našich informácií momentálne realizuje pohovory so zamestnancami s cieľom posúdenia opodstatnenosti personálnej obsadenosti s ohľadom na počet projektov a rozsah agendy,“ napísala hovorkyňa Ivana Skokanová.

Tieto pohovory ministerstvo označuje ako zavádzanie moderných manažérskych nástrojov, ktoré majú zvýšiť efektivitu činnosti organizácie. „Realizované kroky súvisia taktiež s postupnou racionalizáciou počtu a veľkostí našich priamo riadených organizácií,“ tvrdí ministerstvo.

Hovorkyňa tvrdí, že činnosť agentúry nechcú utlmiť. „Naopak, v budúcnosti plánujeme posilňovať jej postavenie a prideliť jej ďalšie aktivity. Chod agentúry a realizovaných projektov tak nie je v žiadnom prípade ohrozený,“ tvrdí.

Riaditeľ agentúry Pavol Balžanka, ktorý ju vedie od apríla, prepúšťanie pripúšťa. Nehovorí však, o koľko ľudí pôjde. „Nie je pravda, že od júla prepustíme zhruba polovicu zamestnancov. Pravda je, že pripravujeme zamestnancov na to, že je možné, že sa bude v agentúre racionalizovať a dotkne sa to možno aj počtu pracovných miest. Nie je pravda, že by to bolo isté,“ povedal riaditeľ.

Teraz pripravuje niekoľko alternatív, podobne ako riaditelia iných priamo riadených agentúr ministerstvom, vo vzťahu k efektivite týchto agentúr. „K nejakému počtu zamestnancov musí mať agentúra ako APVV nejakú agendu. faktom je, že dnes tej agendy k počtu zamestnancov, ktorý máme, nie je pravdepodobne dostatok. Buď bude nová agenda, alebo ak nebude, bude to musieť byť riešené,“ hovorí riaditeľ agentúry Balžanka.

Pripravuje aj nové výzvy pre rok 2018 zamerané na Horizont 2020, na podporu prepojenia na podnikateľov a výskum v podnikateľskej sfére a tiež výzvy zamerané na mladých vedcov.

Riaditeľ: Financie práve riešime

V statuse Beblavého sa píše, že dôvodom prepúšťania má byť ,nedostatočný rozpočet‘. Balžanka to nepopiera, tvrdí že ešte nevie, aký rozpočet na budúci rok bude: „Neviem o tom, či dôjde, alebo nedôjde k zníženiu rozpočtu.“

Už niekoľko rokov má podľa neho agentúra problém zdôvodniť, prečo potrebuje toľko peňazí vo vzťahu k svojej agende, keď podobné organizácie majú viac agendy a menej zamestnancov a mzdových prostriedkov.

A je možné, aby ministerstvo dalo menej peňazí na granty? „Sme v procese, keď o tom diskutujeme, zatiaľ neviem, že by to hrozilo,“ povedal riaditeľ.

„APVV je jediná agentúra, ktorá prideľuje väčšie výskumné granty. Riaditeľ, ktorý nemá hlbokú skúsenosť s grantmi ako riešiteľ, nemôže agentúru kvalitne riadiť,“ hovorí opozičný poslanec Beblavý.

Prečo by sme sa mali o Agentúru na podporu výskumu a vývoja zaujímať? Je to jediná národná agentúra zriadená na to, aby podporovala vedu a výskum na Slovensku peniazmi z rozpočtu, ktoré nejdú inštitúciám, ale priamo na konkrétne projekty.

„Je to viac-menej jediný zdroj vedeckých grantov na Slovensku, dostávajú sa priamo k výskumníkom. Ostatné financovanie, okrem VEGA a KEGA, poskytuje málo peňazí,“ hovorí analytička Renáta Králiková z iniciatívy To dá rozum.

Na vedu sa dávajú ešte peniaze inštitucionálne, teda idú napríklad za publikácie škole, ale to nie je pre vedcov motivačné. „Ak chceme mať kvalitnú vedu, musíme podporovať kvalitných vedcov. A my ich dnes nepodporujeme, lebo väčšina peňazí sa rozdáva inštitucionálne. Keď nebudeme mať dobrú vedu, nemôžeme mať dobré vysoké školy,“ hovorí Králiková.

Teraz najčítanejšie