Denník N

Učitelia aj rodičia spustili petíciu proti zrušeniu možnosti nepísať spojitým písmom

Písmo Comenia Script využívajú napríklad aj na základnej škole v Michalovciach. Foto – TASR
Písmo Comenia Script využívajú napríklad aj na základnej škole v Michalovciach. Foto – TASR

Petičný výbor žiada, aby si škola aj naďalej mohla vybrať, aké písmo bude prvákov učiť. Od septembra totiž ministerstvo školstva prikazuje, že všetci musia vedieť písať písaným spojitým písmom.

Od septembra budú musieť školy učiť písať prvákov písané spojité písmo, teda to, ktoré sa učila v škole väčšina z nás. To spôsobí problém školám, ktoré začali prvákov učiť písané, ale nespojité písmo Comenia Script, ktoré vytvorili v Česku a používa sa tam na viacerých školách.

Nové písmo v Česku experimentálne testovali dva roky na vyše tridsiatich školách. Prišli na to, že sa môže používať miesto spojeného písma, je jednoduchšie a ľaváci či dysgrafici sa ho učia rýchlejšie.

Autori petície teraz žiadajú ministerstvo, aby vypustilo nové nariadenie. „Od 1.9.2017 zavádza presne definovaný tvar písaného písma, ktorým sa v škole učia deti písať v prvom ročníku. Tento tvar potom musí povinne každý zvládnuť, hoci žiak, jeho učiteľ i jeho rodič by vo výučbe uprednostnili iné bežne používané tvary rukopisného písma,“ píšu v petícii, ktorú zverejnili v sobotu na stránke ChangeNet.

Nebola diskusia

Touto reguláciou sa Slovensko podľa petičného výboru vracia 85 rokov dozadu, do roku 1932, keď naposledy existovala takáto záväzná úprava tvarov písma. „A dokonca aj tvary písma sa takmer zhodujú s tými, ktoré predpisuje ministerstvo od septembra. Zavedením tejto regulácie utrpia žiaci desiatok škôl, ktoré už používajú zjednodušené písmo Comenia Script,“ píšu v petícii. Na Slovensku sa týmto písmom učia písať žiaci v zhruba stovke škôl.

„Spoločným záujmom osôb podporujúcich túto petíciu je zachovanie možnosti voľby tvarov písaného písma,“ píšu v petícii. Ministerstvo prijalo tieto zmeny podľa nich bez akejkoľvek diskusie, bez možnosti pripraviť sa na zmenu vopred, bez akejkoľvek opory v serióznom výskume – ba dokonca v rozpore s existujúcimi výskumami, bez uvedenia jediného relevantného argumentu.

„Jediné zdôvodnenie, ktoré zaznelo a nebolo spochybnené, je požiadavka na jednotné písmo v Testovaní 5 a v Testovaní 9. Táto požiadavka však nemá oporu v legislatíve, v odbornej verejnosti a ani v zdravom rozume. Takáto svojvôľa v rozhodovaní nie je obvyklá v demokratických právnych štátoch, akým Slovenská republika podľa svojej ústavy je,“ píšu v petícii.

V petičnom výbore je sedem ľudí – učiteľka, rodič, zriaďovateľ aj riaditeľ školy. Okrem nich podporilo petíciu 35 ľudí, medzi nimi aj herci Alexander Bárta a Henrieta Mičkovicová, Norbert Maur z Nadácie Pontis či dekan Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici Štefan Porubský.

Petičný výbor: 

  • Lucie Cesarová, rodič
  • Andrea Cinegová, učiteľka
  • Juraj Droppa, zriaďovateľ školy
  • Anna Chlupíková, riaditeľka školy
  • Martin Kríž, rodič a pedagóg
  • Marcela Lášticová, rodič
  • Marta Paligová, učiteľka

Ministerstvo analýzy nepredložilo

„Ministerstvo na zavedenie novej regulácie neuviedlo ani jeden relevantný dôvod, ktorý by vzápätí nebol vyvrátený alebo spochybnený. Zmenu sa snaží bagatelizovať alebo celkom poprieť. Preto sa obraciame sa na ministerstvo školstva s petíciou, v ktorej žiadame, aby aj do budúcnosti garantovalo žiakom, ich rodičom a učiteľom slobodu voľby písma, ktorú mali doteraz,“ píše sa v petícii.

Ministerstvo zmenu odôvodňuje tým, že žiaci v celoslovenskom testovaní piatakov a deviatakov Testovanie 5 a 9 písali nejednotným spôsobom; zmena písma bola podľa ministerstva požiadavkou Štátnej školskej inšpekcie.

Hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová však hovorí, že to je inak. „Moja korešpondencia s ministerstvom za žiadnych okolností nemôže byť interpretovaná ako výzva na obmedzenie možnosti používať písmo Comenia Script v školskej praxi. Myslím, že je to práve naopak,“ hovorí.

Naopak, je stúpencom myšlienky, že všetko, čo je overené experimentálne a následne prakticky v našom kultúrnom priestore, by bez obštrukcií mohlo byť súčasťou nášho vzdelávania. „To v prípade písma Comenia Script platí. Zároveň si myslím, že postupy zásadného charakteru by mali v školách fungovať až po ich overení, a myslím si, že proti tomu nemôže nikto nič namietať,“ tvrdí Kalmárová.

Ministerstvo odôvodňovalo zmeny v písaní aj tým, že „podľa odborníkov je totiž práve spojité písané písmo odrazom práce nášho mozgu a jeho mentálnych procesov, ktorými nás práve pri spájaní písmen do slov núti zaoberať sa slovom ako takým, vnímať jeho stavbu, delenie a význam, pomáha naučiť využívať priestor, a nakoniec je dôležité na rozvrhnutie energie pri písaní, aby bolo písmo úhľadné a rovnomerné“.

Ministerstvo však už neodpovedá na otázky, o ktorých odborníkov ide. Neposkytlo Denníku N ani dokumenty či analýzy, na základe ktorých k rozhodnutiu prišli.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Slovensko

Teraz najčítanejšie