Denník N

Sudcovia pri zavlečení syna bývalého prezidenta neboli

Michal Kováč mladší v júni 1996. Foto – TASR
Michal Kováč mladší v júni 1996. Foto – TASR

Dožičme zákonným sudcom vo veciach, ktoré boli v dôsledku Mečiarových zrušených amnestií „odložené“ na dlhý čas, dostatok pokoja a priestoru na prípravu. Neprimeraným tlakom a neustálou kritikou sa v takých zložitých veciach určite nedosiahne výsledok, ktorý by ctil súd, sudcu a celú justíciu.

Autor je profesor Právnickej fakulty UPJŠ Košice, poradca prezidenta SR

Guru trestnej justície doktor Bohumil Repík (mimochodom, náš prvý sudca na Európskom súde pre ľudské práva, výnimočný právnik, skvelý a uvážlivý človek) mi raz v osobnom rozhovore pripomenul, v čom spočíva zložitosť a zodpovednosť práce trestného sudcu.

Sudca má konať a rozhodovať o skutkových okolnostiach, o ktorých nemá potuchy. Až do predloženia trestného spisu ani nevedel, že taký alebo onaký skutok bol spáchaný jedným alebo desiatimi obžalovanými. Po preštudovaní veci už síce pozná „program“ súdneho procesu (obžalobu) a dôkazné prostriedky, ktoré majú potvrdiť opodstatnenosť postavenia obžalovaného pred súd, umožniť vysloviť jeho vinu a uložiť primeraný trest, ale to je tak všetko.

Začína sa totiž, ak nedôjde k vráteniu veci na došetrenie, úmorné štádium konania pred trestným súdom. Hlavné pojednávanie. Sudca sa musí presvedčiť, na základe nezriedka komplikovaného dokazovania, že skutky, pre ktoré bola podaná obžaloba, boli spáchané, dopustil sa ich obžalovaný a sú splnené všetky ostatné predpoklady jeho trestnej zodpovednosti. Možno ho odsúdiť. Alebo, ak vznikli pochybnosti, treba ho oslobodiť, prípadne zastaviť trestné stíhanie.

Analýza spisu bude tvrdý oriešok

Sudcovia poznajú tieto základné poučky a prístupy. Teraz, keď sa začína konať a rozhodovať o osobách, ktoré boli obžalované v súvislosti so zavlečením Michala Kováča ml. a s ďalšími skutkami, by však bolo vhodné, aby tieto zložitosti súdenia v trestných veciach boli správne vnímané a pochopené aj verejnosťou.

Zákonní sudcovia v týchto veciach majú k dispozícii rozsiahly spisový materiál. Tisíce strán, ktoré treba doslova a do písmena analyzovať, nepostačovalo by ich len prečítať. Tvrdý oriešok. Ak tento rozbor

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Dennika N.

Mečiarove amnestie

Teraz najčítanejšie