Denník N

Deviataci v chudobných regiónoch napísali testovanie omnoho horšie. Ako dopadli školy u vás

Priemerný výsledok z matematiky v celoslovenskom testovaní deviatakov bol 56 percent, slovenský jazyk skončil lepšie.

Deviataci pred mesiacom písali testy z matematiky a zo slovenského jazyka. Priemerne dosiahli žiaci zhruba 60 percent bodov. Rozmenené na predmety: z matematiky majú deviataci v priemere 56 percent, zo slovenského jazyka a literatúry to bolo 61,2 percenta.

Testy z matematiky tak dopadli mierne lepšie ako vlani, keď bola priemerná úspešnosť takmer 53 percent. Naopak, zo slovenského jazyk vlani v priemere dosiahli 62,6 percenta.

Vedia násobiť a deliť a počítať obsah vitamínu C?

Pri matematike museli vyriešiť 20 úloh, zo slovenčiny a literatúry 25.

V matematike napríklad počítali príklad: 800 – 700 : 2 + 100 ∙ 15,67 = ?

Ďalšia úloha bola: 10 gramov kivi obsahuje rovnaké množstvo vitamínu C ako 50 gramov pomarančov. 100 gramov šípok obsahuje rovnaké množstvo vitamínu C ako 200 gramov kivi. Koľko gramov pomarančov obsahuje rovnaké množstvo vitamínu C ako 50 gramov šípok?

Pri slovenskom jazyku dostali viacero úryvkov a na ne nadväzujúce otázky. Dostali aj úlohy z gramatiky:

Celé testy a aj správne odpovede si môžete pozrieť tu.

Celkovo sa do testovania zapojilo 1437 základných škôl a písalo ich 36535 žiakov.

Výsledky si môžete pozrieť aj po jednotlivých školách, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania zverejnil tabuľku, kde sa dajú pozrieť všetky výsledky. Nájdete ju tu. 

Košice majú najlepšie výsledky

V matematike mali lepšie výsledky chlapci, ale len mierne – v priemere dosiahli 56,9 percenta, dievčatá 55,8. V slovenskom jazyku sú výsledky rozdielnejšie – dievčatá dosiahli úspešnosť 65,7 percenta a chlapci 57.

Rozdiely medzi krajmi nie sú výrazné, vidieť ich až na úrovni okresov. Najúspešnejší v matematike sú žiaci z okresu Košice III (66,7 percenta), najmenej úspešní z okresu Gelnica (40,2 percenta).

Výsledky významne lepšie ako národný priemer dosiahli okresy Košice III, Košice I a Bratislava I.

Výsledky významne horšie ako národný priemer sú v okresoch Gelnica, Rimavská Sobota, Poltár, Rožňava, Trebišov, Veľký Krtíš, Revúca, Medzilaborce.

Pri rozdelení žiakov podľa výsledkov v teste z  matematiky od najúspešnejších (tí, čo dosiahli aspoň 80 až 100 percent) až po najmenej úspešných (dosiahli 0 až 20 percent) sa ukazuje, že najväčší podiel najúspešnejších žiakov majú v okresoch Košice III, Košice I a Bratislava I. Naopak, najvyšší percentuálny podiel žiakov v najslabšej kategórii úspešnosti je v okresoch Gelnica, Revúca a Rimavská Sobota.

Podobné je to aj pri slovenskom jazyku. Najúspešnejší zo slovenského jazyka a literatúry sú žiaci z okresu Košice III (68,7 percenta), najmenej úspešní z okresu Rožňava (48,2 percenta).

Výsledky významne lepšie ako národný priemer dosiahli žiaci okresov Košice III, Bratislava I a Košice I. Výsledky významne horšie ako národný priemer dosiahli žiaci v okresoch Rožňava, Gelnica, Poltár, Revúca, Trebišov, Dunajská Streda, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš.

Sociálne slabí majú slabé výsledky

Rovnako ako pri iných testovaniach aj pri deviatakoch vidieť, že sociálne znevýhodnené deti majú omnoho slabšie výsledky. V Testovaní 9 bolo takmer 500 detí zo sociálne slabého prostredia, teda 1,3 percenta testovaných. V matematike dosiahli v priemere 22 percent, celoslovenský priemer bol takmer 57.

Podobne aj v slovenskom jazyku – bez znevýhodnenia dosiahli žiaci takmer 62 percent, deti zo sociálne slabého prostredia 33.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Slovensko

Teraz najčítanejšie