Takto vyšetrovali Kočnera: Nie on je podvodník, ale tajomná rodina z Líbye

Prečítajte si celé uznesenie vyšetrovateľa z Banskej Bystrice Štefana Jombíka, prečo daňový podvod podľa neho nie je daňový podvod.

Kočner vtedy a teraz. Foto – N a Tasr

Uznesenie

Podľa paragrafu 215 Trestného poriadku bolo začaté trestné stíhanie za zločin neodvedenia dane a poistného preto, že doposiaľ presne nezistená osoba v období 2010 až 2012 v úmysle získať majetkový prospech neoprávneným uplatnením nadmerného odpočtu DPH, prostredníctvom obchodných spoločností Donotel s.r.o., Krivoklát, Residence Hotel s.r.o., Bratislava, EDC-European Development Company, Bratislava, International Investment Holding Limited, Valetta, Malta, International Investment Hotels Holding, Bratislava a International Investment Development Holding, Bratislava, mala vyhotoviť, respektíve zabezpečiť vyhotovenie listín súvisiacich s účelovými podvodmi dvoch nehnuteľností nasledovne:

Prípad 1

V priebehu roka 2010 mala účelovo navrhnúť vykonanie dražby časti hotelového komplexu Residence hotel, v tom čase vo vlastníctve spoločnosti EDC za vyvolávaciu cenu 25 miliónov eur. Víťazom dražby sa stala spoločnosť IHL, na základe čoho táto Daňovému úradu Bratislava 24. 11. 2010 predložila daňové priznanie DPH za zdaňovacie obdobie 10/2010, v ktorom táto daňovú povinnosť na DPH celkovo vo výške 3 milióny 991-tisíc 596 eur priznala, avšak túto z dôvodu zrealizovaného konkurzného konania ukončeného jeho zastavením pre nedostatok majetku spoločnosti, nezaplatila.

Prípad 2

V roku 2012 mala účelovo vyhotoviť, respektíve mala dať pokyn na vyhotovenie kúpnej zmluvy medzi personálne prepojenými spoločnosťami, a to predávajúcim IHL a kupujúcim IIHH opatrenú dátumom 11. 2. 2012, ktorej predmetom bola kúpa časti hotelového komplexu Residence hotel za 12 miliónov 210-tisíc eur + DPH 3 milióny 642-tisíc eur, spolu 21 miliónov 852 tisíc eur. Na základe takto vyhotovených dokladov predložil v mene spoločnosti IIHH Daňovému úradu Bratislava dňa 23. 4. 2012 daňové priznanie DPH za obdobie 3/2012, ktorým deklaroval uplatnenie nadmerného odpočtu vo výške 3 milióny 642-tisíc eur, a to i napriek tomu, že kúpna cena za nadobudnutie nehnuteľnosti nemala byť vyplatená, pričom platba bola deklarovaná len vystavením zmenky v prospech spoločnosti IIHL so splatnosťou 30. 6. 2012, pričom táto zmenka nemala byť nikdy majiteľom zmenečníkovi na platenie predložená.

Prípad 3

V roku 2012 mala vyhotoviť, respektíve mala dať pokyn na vyhotovenie kúpnej zmluvy medzi personálne prepojenými spoločnosťami, a to predávajúcim IIHL a kupujúcim IIDH opatrenú dátumom 11. 2. 2012, ktorej predmetom bola kúpa hotelového komplexu Športhotel za 2 milióny 800 tisíc eur + DPH 560-tisíc eur, spolu 3 milióny 360-tisíc eur. Na základe takto vyhotovených dokladov predložil v mene IIDH Daňovému úradu Bratislava dňa 20. 4. 2012 daňové priznanie na DPH za obdobie 3/2012, ktorým deklaroval uplatnenie nadmerného odpočtu vo výške 560-tisíc eur, a to i napriek tomu, že kúpna cena nebola nikdy vyplatená, pričom platba bola deklarovaná len vystavením vlastnej zmenky v prospech IIHL so splatnosťou 30. 6. 2012, pričom táto zmenka nemala byť nikdy majiteľom zmenečníkovi na platenie predložená.

Takýmto neoprávneným uplatnením nadmerného odpočtu DPH mala byť spôsobená Slovenskej republike škoda 8 miliónov 193-tisíc 596 eur a 64 centov.

Stíhanie zastavujem, lebo nie je tento skutok trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci.

Odôvodnenie

Na základe podnetu na trestné stíhanie z 7. júla 2016 predloženého pracovníkmi Národnej jednotky finančnej polície NAKA expozitúra stred Banská Bystrica bolo uznesením vyšetrovateľa NAKA 11. 8. 2016 začaté stíhanie za zločin neodvedenia dane a poistného.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Dennika N.

Pridajte sa k predplatiteľom

Kočnerove kauzy

Robert Kaliňák

Dnes na DenníkN.sk

Najčítanejšie

| |