Denník N

Psychologičky vyhodené z ústredia práce: Toto je cunami. Deťom, čo trpeli, sa nik nevenoval

Katarína Hatráková a Zuzana Hradileková. Foto N – Nataša Holinová a Vladimír Šimíček
Katarína Hatráková a Zuzana Hradileková. Foto N – Nataša Holinová a Vladimír Šimíček

Katarína Hatráková a Zuzana Hradileková, ktoré prehovorili o okolnostiach kontroly v zariadení Čistý deň, dostali vo štvrtok výpovede s vysvetlením, že sa rušia ich miesta na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny. S vyjadrením ústredia nesúhlasia a výpovede boli pre ne prekvapením.

Katarína Hatráková končí po jedenástich rokoch, Zuzana Hradileková po ôsmich. O rozhovor sme ich požiadali niekoľko hodín po výpovedi, v atmosfére ešte nestráveného šoku z toho, ako sa stali „nadbytočnými“.

Kedy ste sa prvý raz dozvedeli o organizačnej zmene?

Zuzana Hradileková: Bolo to 8. júna od kolegov. Deviateho mi moja nadriadená PhDr. Skalská povedala, že k 15. júnu sa naše miesta rušia. Pýtala som sa, čo to pre mňa znamená, lebo vo februári či v marci 2017, ešte pred rozhovorom v médiách, mi navrhovala plný úväzok, keďže je s mojou prácou veľmi spokojná. Vraj potrebuje ľudí na plný úväzok, pretože naše oddelenie je permanentne poddimenzované. Práce sme na polovičnom úväzku vykonávali toľko, čo na plnom. Tento návrh ma potešil, myslela som, že si moju prácu váži, ale zvažovala som to aj finančne, aj vzhľadom na svoju privátnu prax. Potom sme poskytli rozhovory.

Čo nasledovalo po rozhovore?

Zuzana Hradileková: V mojom prípade disciplinárne opatrenie, ale ďalej sme pokračovali v práci. K plnému úväzku sme sa už nevracali, šéfka neprišla s nijakým návrhom.

Katarína Hatráková: Mne udelili „kárne opatrenie“, ale k sľubovanému odobratiu osobného ohodnotenia nikdy nedošlo. Tiež mám hrubé porušenie pracovnej disciplíny, lebo som sa dopustila „komunikácie s médiami“.

Aký dôvod malo disciplinárne opatrenie?

Zuzana Hradileková: Porušenie pracovnej disciplíny. Tým, že som v rozhovore pre Denník N, citujem, uvedením neúplných, nekonkrétnych a sprostredkovaných informácií mohla spochybniť dôveru verejnosti a vieru verejnosti v nestrannosť, efektivitu a zákonnosť výkonu štátnej správy. Porušila som vraj etický kódex štátneho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme, lebo zamestnanec sa má správať tak, aby upevňoval vieru verejnosti vo výkonnosť a efektívnosť štátnej správy. Zamestnanec je povinný rešpektovať Ústavu Slovenskej republiky, atď., atď., ľudské a občianske práva. Za porušenie pracovnej disciplíny sa pokladá okrem iného každé porušenie pracovných predpisov, napríklad internej normy. Dopustila som sa závažného porušenia pracovnej disciplíny, za čo mi PhDr. Skalská 12. apríla navrhla sankciu – písomné upozornenie.

A práve vtedy mi sekčný šéf inžinier Šulek povedal, že prečo sme neprišli za ním, veď máme dvere otvorené a nemuseli sme ísť hneď do médií. Tak sme s kolegyňou vraveli, že tie otvorené dvere veľmi rady využijeme.

Ako pokračovala kauza Čistý deň na ústredí?

Zuzana Hradileková: Prišla 5. apríla výzva z odboru kontroly, kde sa urobila kontrola kontroly Čistého dňa, a mne pohrozili, že ak sa nevyjadrím do dvoch dní, dostanem pokutu 650 eur. Môj právny zástupca na to odpovedal, že to nie je v súlade so zákonom. Takisto som žiadala odbor kontroly o ďalšie konkrétne kroky: aby podali trestné oznámenie, aby otvorili novú kontrolu, lebo v Čistom dni dodnes neurobili kontrolu, čo by sa týkala odbornej psychologickej stránky – skúmali sa len zmluvné podmienky s ústredím, pracovnoprávne veci. Dostala som odpoveď od inžiniera Horňáka, riaditeľa odboru kontroly, ktorá neobsahovala odpovede na žiadne otázky. Tak som napísala ďalšie dožiadanie, aby sa vyjadril, ako to, že sa mi vyhrážali pokutou, ktorá nie je v súlade so zákonom, ďalej či podali trestné oznámenie, či bola zriadená odborná časť kontroly.

Zuzana Hradileková. Foto N – Vladimír Šimíček

Katarína Hatráková: Na prvú akreditačnú komisiu 22. marca ma zavolali a nechali ma tam hodinu čakať. Vyjadrila som ochotu prísť inokedy, ale nemali záujem. Potom mi poslali pozvánku len dva pracovné dni vopred, pričom termín poznali už pred mesiacom. Na ďalšiu ma už nepozvali a na e-mail neodpovedali. Čakala som, že sa niekto začne konečne na niečo pýtať: akreditačná komisia alebo odbor kontroly. Z „kontroly kontroly“ nemám žiadny výstup, žiadne výsledky.

Zuzana Hradileková: V rámci disciplinárneho konania som uviedla, že som navrhla konkrétne kroky, o čom evidentne sekčný šéf Šulek vôbec nevedel, takže to tam zjavne niekoho nezaujíma. A takisto chceme žiadať protokol o kontrole, lebo vôbec nevieme, ako prebehla. Toto všetko som urobila a zároveň sme si ďalej robili svoju prácu. Mala som naplánované projekty až do konca roka, až kým neprišla reorganizačná zmena, o ktorej som si myslela, že je návrhom na plný úväzok.

O rušení svojich miest máte teda informáciu len jeden týždeň?

Zuzana Hradileková: Medzitým som bola od 28. mája do 2. júna vyslaná na medzinárodnú konferenciu do Atén, kde som vystúpila s príspevkom za ústredie. Potom sa nám tie otvorené dvere prudko zabuchli pred nosom, pretože 8. júna som sa dozvedela od kolegov esemeskou, že naše miesta sú zrušené, a v nasledujúci deň mi šéfka povedala, že miesta sa rušia. Ale nič ďalšie: čo to znamená, prečo sa to ruší, či mi bude navrhnuté miesto, či dostanem odstupné. Chcela som teda vedieť, čo to prakticky pre mňa znamená, či mám chodiť do roboty, alebo nemám.

Čo vám povedali?

Zuzana Hradileková: Povedala mi, že to si mám ísť zistiť na osobný úrad. V pondelok 12. júna som prišla do práce, kde mi nikto nič nepovedal. Svoju nadriadenú som informovala, že v utorok a v stredu mám dovolenku, vo štvrtok tam nebudem a v piatok mám služobnú cestu. Podpísala mi dovolenku aj služobnú cestu. Počas dovolenky, v stredu 14. júna popoludní, som dostala esemesku, že mám vo štvrtok ráno prísť pre reorganizačné zmeny. Prišlo mi to zvláštne, takéto niečo oznamovať na dovolenke a navyše potom, ako som sa na to aktívne pýtala a nedozvedela sa nič. Ja som, bohužiaľ, nemohla, len kolegovia tam boli. Mám len informáciu, že naše miesta boli zrušené pre nadbytočnosť, čo mi pripadá naozaj ako zvláštny dôvod, lebo, ako som povedala, náš stav je poddimenzovaný.

Katarína Hatráková: Bola to komédia. Prišli sme tam ráno o ôsmej, povedali nám, že boli organizačné zmeny a niekoľkokrát nám zopakovali, že to majú prerokované aj s odbormi a že nám boli ponúknuté iné pracovné úväzky. Naše miesta boli dnešným dňom zrušené a máme dve možnosti. Prvá je dohodnúť sa a odísť so štvormesačným odstupným alebo nám bude plynúť výpovedná lehota a dostaneme tri platy. Povedala som, že ma to prekvapilo a je mi to ľúto. A chcem, aby zaznelo veľmi jasne, že nie je pravda, že by mi ponúkli iné úväzky. Pýtala som sa, či správne rozumiem, že nemáme chodiť do práce. Že nie, od dnešného dňa nebudeme dostávať žiadne úlohy a sú to prekážky zo strany zamestnávateľa. Môžem ešte napísať pozvánku na metodický deň? Nie, nemôžete. Tak vám oznamujem, že príde dvadsať ľudí, asi by ste mali niečo robiť.

Katarína Hatráková. Foto – Nataša Holinová

Koľkí ste dostali výpoveď?

Zuzana Hradileková: Traja, všetci sme boli na polovičný úväzok, pričom predtým navrhovali plný úväzok aj kolegovi. Bola som presvedčená, že časť bé bude, že prechádzame na plný úväzok. Lenže sme zrušení pre nadbytočnosť.

Koľko ľudí tam ostalo?

Zuzana Hradileková: Okrem šéfky jedna kolegyňa, ktorá nastúpila pred rokom. Má plný úväzok. A ešte sú tam dvaja metodici, spolu jeden úväzok. Komické mi v našom prípade pripadá slovné spojenie, že polovičný úväzok je nadbytočný, keď chýbajú celé.

Koná sa piatková služobná cesta?

Zuzana Hradileková: Dnes (vo štvrtok 15. 6.) mi doktorka Skalská zavolala, že mi ju musí zrušiť, pretože už som vo výpovednej lehote a už nemôžem byť vyslaná ani dostávať nijaké úlohy. Tak som povedala, že tam idem s tým, že si to beriem ako dovolenku, odpovedala, že v poriadku. Následne prišiel mail, že sa mám dostaviť na osobný úrad. Odpovedala som, že sa nedostavím, lebo sme sa pred minútou dohodli, že mi dáva dovolenku.

Mali ste schválené aj iné služobné cesty?

Zuzana Hradileková: Na to som sa pýtala ešte 9. júna – mám schválenú zahraničnú pracovnú cestu do Anglicka. Tie sa vždy schvaľujú pred záverom roka. Povedala, že samozrejme, podpísala mi to, odniesla som to na osobný úrad, kde to prijali. V piatok 9. júna  mi prišiel e-mail, ktorý mal predmet „aktualizované zahraničné cesty“, tak som si ho otvorila, či som ešte tam. Bola som tam, tak som si to vytlačila a odniesla na osobný úrad, kde to prijali. Takže som trošku v rozpakoch, že v piatok do Trenčína nemôžem ísť, ale koncom júla do Anglicka áno. Je to od mojich nadriadených milé.

Riaditeľ zariadenia Čistý deň Peter Tománek. Foto N – Tomáš Benedikovič

Hovorkyňa ústredia Lukáčová povedala: „… organizačnú zmenu pripravovali už pred vyjadrením psychologičky Hatrákovej pre médiá. Bola vykonaná v súlade so zákonom, riadne prerokovaná so samotnými zamestnancami aj s odborovou organizáciou. Nijako nesúvisela s vyjadrením zamestnankyne pre médiá, čo, ako veríme, aj sama potvrdí.“ Čo vy na to?

Katarína Hatráková: Nie je to pravda, so mnou nič prerokované nebolo. Nepotvrdím, že to s vyjadrením nesúviselo, lebo si myslím, že súviselo.

Zuzana Hradileková: So mnou nič prerokované nebolo. Je to veľmi smutné. Moc a absolútna istota, že si môžu robiť, čo chcú. A vyjadrenie, že verí, ako to potvrdíme, je doslova vrchol. Čo mám potvrdiť? Nejaké klamstvá? Keď som v tom marazme našla odvahu povedať nejaké veci a za to letím z práce? Nemám čo viac povedať.

Katarína Hatráková: Nemôžem to čítať inak ako tak, že je to následok môjho rozhovoru.

Zuzana Hradileková: Moje vyjadrenia pre Denník N sa zakladajú na pravde. Kontrola v zariadení Čistý deň mala za úlohu zisťovať, či zariadenie plní zmluvné podmienky. K dnešnému dňu v zariadení Čistý deň nebola vykonaná odborná kontrola z hľadiska psychológie. Na zariadenie Čistý deň boli podané trestné oznámenia s podozrením zo sexuálneho zneužitia. Kontrola však nebola zameraná na oblasť kontroly sexuálneho zneužívania a týrania v zariadení. Preto som vedúceho kontrolnej činnosti žiadala o určité kroky: nariadenie novej kontroly, novú kontrolnú skupinu s kompetenciou prizvať externých odborníkov. Ďalej som upozornila na povinnosť oznámiť orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin, čo zahŕňa aj zabezpečenie dôkazov pred stratou či znehodnotením. Ďalej som navrhla podať trestné oznámenie pre viac trestných činov v súvislosti s udalosťami v zariadení Čistý deň a v súvislosti s nátlakom vyvíjaným na moju kolegyňu s účelom skreslenia jej záverov. Na to som dostala odpoveď. K odbornej kontrole sa Horňák vôbec nevyjadril a okrem iného odpísal, že trestné oznámenie mám podať ja.

Vy predsa nie ste poverené podávať trestné oznámenia za ústredie.

Zuzana Hradileková: Nie sme. Tá odpoveď je celá vágna. Ja som navrhla konkrétne kroky, zamerané na to, aby boli chránení klienti toho zariadenia, čo mne káže môj etický kódex, ale boli sme vyhodené pre nadbytočnosť. Čo mi tam chýba, je základná slušnosť. A čo je tam prítomné, je absolútna moc s istotou, že nemusia byť k nám slušní – po toľkých rokoch práce za minimálny plat dostať esemesku: „Dostav sa zajtra ráno na osobný úrad“, je veľmi smutné. Systému chýba ľudskosť a slušnosť, a to aj ku klientom. Takto sa narába s občanmi. Vládne tam totalita a z toho mám strach. Zo surového spôsobu bez akejkoľvek úrovne, akým to prebehlo, je mi nevoľno.

Katarína Hatráková: Nikto sa nikdy viac nevenoval tomu, že tu máme deti, ktoré trpia. Bavili sme sa o tom, či som mala právo hovoriť o kontrole, či som mala, či nemala hovoriť, ale nikdy sa nikto nespýtal, prečo si myslím, že tam deti trpia. Toto je jedna cunami a máme pozametané.

To ma mrzí najviac – stratil sa obsah. Deti by mal štát chrániť, má na to celý aparát sociálnoprávnej ochrany, a pritom tutle, ak im je ubližované, a zatvára oči, keď volajú o pomoc. Dnes už nejde len o tie deti, ale aj o ich rodičov – v rozvodoch – aj zamestnancov – psychológov a sociálnych pracovníkov na úradoch a v zariadeniach. Systém sa rúca a hlava, čo bola doteraz v piesku, sa udusila.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Rozhovory

Slovensko

Teraz najčítanejšie