Denník N

Kunsthalle rezignovala na svoje poslanie

Dom umenia/Kunsthalle v Bratislave - TASR
Dom umenia/Kunsthalle v Bratislave – TASR

Po pričlenení k Slovenskej národnej galérii nepribližuje domácemu publiku súčasné medzinárodné výtvarné dianie.

[Tip na knihu od Denníka N: Ľudskosť. Optimistická história človeka.]

Autorka je samostatná vedecká pracovníčka Ústavu dejín umenia SAV

Generálna riaditeľka Slovenskej národnej galérie Alexandra Kusá zverejnila odpočet aktivít bratislavskej Kunsthalle za posledný rok, odkedy ju má v správe inštitúcia, ktorú vedie. Na temer utajenom stretnutí s výtvarnou obcou referovala, ako sa SNG stará o vybavenie pracovísk vrátane nového nábytku, počítačových sietí i dizajnu webových stránok, aké sú prevádzkové ťažkosti, ktoré rieši.

Zároveň hovorila o aktuálnom výstavnom programe Kunsthalle ako o optimálnom, ale i o tom, že ak by ministerstvo kultúry odsunulo túto inštitúciu spod správy SNG inam, považovala by to za dobré riešenie.

Externí účastníci okrúhleho stola i prítomní z pléna naopak kritizovali činnosť Kunsthalle. Veď rezignovala na svoje základné poslanie: priblížiť domácemu publiku hodnoty súčasného medzinárodného výtvarného diania. Aktuálne dala SNG priestory oboch poschodí obvodu budovy k dispozícii mladým domácim umelcom a stred využila na vlastnú výstavu Ako doma, pričom na nej prezentuje najmä diela zo svojej zbierky.

Jej podnázov Modelová situácia slovenského sochárstva 20. a 21. storočia z odborného hľadiska neobstojí. Expozícia sa začína až dielami z konca šesťdesiatych rokov. Zároveň je ukážkou konvenčného pohľadu na zvolenú disciplínu: vo vystavenej kolekcii s výnimkou jednej či dvoch sa neocitli inštalácie. Zábery na land-artné práce úplne chýbajú, hoci tieto polohy európska kritika už od sedemdesiatych rokov považuje za integrálnu súčasť sochárstva.

Generálna riaditeľka SNG tiež priznala, že dokumentáciu nášho súčasného výtvarného diania nie je schopná zabezpečiť s takým malým počtom pracovníkov, aký Kunsthalle má. Toto zistenie však nekorešponduje s jej rozhodnutiami v nedávnej minulosti, ani s riešením ministerstva kultúry, ktoré sa dnes ukazuje ako chybné.

Absencia dokumentačných aktivít Slovenského centra výtvarných umení (SCVU), ktorého je Kunsthalle súčasťou, bola jednou z príčin, kvôli ktorej vlani odvolali z čela inštitúcie Juraja Čarného a prečo ju ministerstvo pričlenilo k SNG – mala ustrážiť odbornú úroveň jej aktivít. Vzápätí avizovala Kusá personálne zmeny. Onedlho potom dostal Juraj Čarný, už ako jej podriadený, výpoveď.

Pokúsila som predstaviť si ideálny scenár riešenia situácie po „verejnom odpočte“. Kusá by uznala, že Čarnému nemala dať výpoveď. MK by ho po priznaní nesprávnosti vlaňajších rozhodnutí opäť menovalo do funkcie potom, ako uspel v konkurze – veď ju získal na dobu určitú. A SCVU by konečne udelilo samostatnosť.

Neobstojí výhovorka, že to nie je možné, lebo rozpočtové pravidlá nedovoľujú zakladať nové inštitúcie. Ako nadriadený orgán môže ministerstvo vyjednávať vo vlastnom rezorte. Tam pôsobia dve inštitúcie, ktoré sú si charakterom blízke, a to Národné osvetové centrum a Bibiana.

Obe popularizujú umenie určené širokému publiku. Napriek rozdielnosti tém a cieľového diváka pracujú dlhodobo a rutinne s domácimi účastníkmi na nie veľmi sa obmieňajúcich projektoch. Ich méty majú z tohto hľadiska veľa spoločné – sú osvetové. Bibiana a NOC by mohli teda pracovať ako spojená inštitúcia. SCVU by tak mohlo získať samostatnosť bez toho, aby sa počet inštitúcií v rezorte kultúry rozrástol.

Nakoľko sa moja predstava ideálneho riešenia odchýli od reality, ukáže budúcnosť. Problémy SCVU vrátane Kunsthalle by sa však ani týmito krokmi neskončili okamžite. Nadviazať na sľubne rozbehnutý výstavný program – pripomínam vlaňajšiu presvedčivú medzinárodnú výstavu Strach z neznámeho kurátorky Lenky Kukurovej, po ktorej v rámci pričlenenia k SNG ostala Kunsthalle celé leto prázdna – by predpokladalo mať okrem iného aj živé zahraničné kontakty.

Tie zrejme skromným kurátorkám chýbajú. Snažia sa ušetriť financie i vlastnú povesť, veď aj prílišná mobilita za štátne peniaze bola bývalému manažmentu vyčítaná a preto radšej veľa necestujú. Čarný i bývalý vedúci kurátor Kunsthalle Richard Gregor kontakty majú. Spomínam na úspešný svetový kongres AICA (asociácia nezávislých kritikov umenia pri Unesco), či medzinárodnú konferenciu Bratislavský konceptualizmus, podujatia, ktoré organizovali.

Aktuálna politika inštitúcie stačí na udržanie programu v Kunstlabe, v malej výstavnej sieni prístupnej z Námestia SNP, ale nie na realizáciu relevantných medzinárodných projektov Kunstlhalle. A rozbehnutie dokumentácie nášho súčasného výtvarného diania si vyžaduje približne dvojnásobné personálne obsadenie SCVU v porovnaní so súčasnosťou, aby sa dostalo na úroveň inštitútov iných umeleckých oblastí, ktoré v rezorte kultúry pôsobia.

Komentáre

Teraz najčítanejšie