Denník N

Čižnár: Ministerstvo pri Čistom dni ignorovalo podstatné dôkazy

Minister práce Ján Richter. Foto – TASR
Minister práce Ján Richter. Foto – TASR

Generálna prokuratúra tvrdí, že ministerstvo práce pri neodňatí akreditácie Čistému dňu porušilo viacnásobne zákon.

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár zverejnil bližšie podrobnosti, pre ktoré sa rozhodol podať ministerstvu práce protest prokurátora v kauze Čistý deň. Čižnár nesúhlasí s tým, že ministerstvo zariadeniu neodobralo akreditáciu.

Hovorkyňa Andrea Predajňová povedala, že rozhodnutie preskúmali na základe vlastných poznatkov, ale aj na základe podnetu poslankyne a členky výboru pre ľudské práva Natálie Blahovej.

Dôvodom podania bola podľa prokuratúry hlavne nesprávna aplikácia zákona o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a Správneho poriadku.

„Ministerstvo práce začalo o zrušení akreditácie konať ex offo. Oznámenie o začatí konania neobsahovalo predpísané náležitosti. Nebolo z neho zrejmé, ktoré konkrétne skutkové okolnosti týkajúce sa činnosti akreditovaného subjektu boli dôvodom na začatie konania. Zistené bolo aj porušenie ustanovení správneho konania o dokazovaní. Nesprávny bol prístup ministerstva k vykonaným dôkazom,“ tvrdí prokuratúra. „Pri rozhodovaní o zrušení akreditácie ministerstvo ako na zásadné prihliadlo na skutočnosti, ktoré pre objektívne posúdenie veci boli skutkovo aj právne irelevantné, pritom podstatné skutočnosti vôbec nezohľadnilo. Ministerstvo pochybilo aj v tom, že vec nebola pred vydaním rozhodnutia riadne predložená na vyjadrenie akreditačnej komisii.“

Čižnár o rozhodnutí podať protest prokurátora informoval v utorok, keď v parlamente prednášal správu o stave prokuratúry za minulý rok. Podrobnosti, prečo protest podal, zverejnil v stredu.

Ministerstvo ešte v utorok reagovalo, že Čižnárovým podaním sa začalo správne konanie o proteste prokurátora a žiadne bližšie informácie nemôžu poskytnúť.

Protest prokurátora je formálny akt, ktorým prokuratúra upozorňuje orgány verejnej správy, že ich rozhodnutia sú protizákonné. Ak daná inštitúcia problém neodstráni, prokurátor o to môže požiadať súd. Ten potom môže zrušiť rozhodnutie, ktoré prokuratúra napadla.

V kauze Čistý deň beží tiež podľa Čižnára niekoľko trestných konaní a v jednom z nich sa bude o chvíľu rozhodovať, či sa vznesie, alebo nevznesie obvinenie.

Ústredie práce nedávno prepustilo dve psychologičky, ktoré upozornili na to, že Čistý deň porušuje zákon. Minister Ján Richter to nechcel komentovať a tvrdí, že je to záležitosť ústredia. To zase hovorí, že prepustenie nesúviselo s výpoveďami psychologičiek v Čistom dni.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Kauza Čistý deň

Slovensko

Teraz najčítanejšie